Salaris en aanmerkelijk belang in een besloten vennootschap

Bent u werknemer of directeur (DGA) van een vennootschap waarin u een aanmerkelijk belang heeft? Dan is de gebruikelijkloonregeling op u van toepassing. U heeft een aanmerkelijk belang in een vennootschap als u ten minste 5% van de aandelen in deze vennootschap bezit.

Wat is de gebruikelijke salarisregeling?

De gebruikelijke salarisregeling houdt in dat van een aanmerkelijkbelanghouder wordt verwacht dat hij een salaris ontvangt dat normaal is voor het niveau en de duur van zijn werkzaamheden.

Het gebruikelijke loon moet ten minste het hoogste van de volgende bedragen zijn:

  • 75% van het salaris van de meest vergelijkbare betrekking (van een werknemer in een vergelijkbare functie bij een andere onderneming);
  • het salaris van de best verdienende werknemer van de vennootschap of van de best verdienende werknemer van een verbonden vennootschap (tenzij deze werknemer een unieke positie bekleedt);
  • ten minste 48.000 euro (bedrag 2022).

Vanaf 1 januari 2023 wordt het percentage van 75% verhoogd tot 100% van de meest vergelijkbare werkgelegenheid.

Hebben anderen lagere lonen?

Is het gebruikelijk dat anderen in dezelfde positie een lager loon krijgen voor het meest vergelijkbare werk? En kunt u dat aannemelijk maken? Dan kunt u het salaris op dat lagere bedrag vaststellen. U moet een vergelijking maken met de meest vergelijkbare werkzaamheden uit loondienst waarbij een aanmerkelijk belang geen rol speelt.

Is uw salaris € 5.000 of minder?

Is het gebruikelijke salaris € 5.000 of minder? En kunt u dat bewijzen? Dan geeft u het loon op dat u voor die werkzaamheden ontving. De grens van € 5.000 geldt voor het totaal van uw werkzaamheden voor alle vennootschappen waarin u een aanmerkelijk belang heeft. De grens geldt dus niet per vennootschap.

Start-ups

Werkt u voor start-ups? Dan geldt een versoepeling van de gebruikelijkloonregeling. In dat geval mag u het wettelijk minimumloon als gebruikelijk loon nemen. Of, als dat lager is, het salaris uit de meest vergelijkbare dienstbetrekking. Dit laatste moet u wel aannemelijk maken.

Deze gunstige maatregel wordt per 1 januari 2023 afgeschaft. Vanaf die datum worden de normale regels betreffende het gebruikelijke salaris van toepassing.

Om als startende onderneming in aanmerking te komen, moet uw werkgever aan de volgende voorwaarden voldoen:

  • Uw werkgever heeft een O&O-verklaring in een kalenderjaar.
  • Uw werkgever heeft recht op het verhoogde opstartpercentage in een kalenderjaar.
  • Uw werkgever overschrijdt het "de minimis"-plafond voor staatssteun volgens het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie niet. Voor werknemers die verzekerd zijn voor de werknemersverzekeringen, moet de werkgever een Verklaring de-minimissteun aanvragen bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO). Voor meer informatie, zie rvo.nl.
    Deze voorwaarde is niet van toepassing op een directeur-grootaandeelhouder.

Heeft uw werkgever een S&O-verklaring en heeft hij slechts voor een deel van het kalenderjaar recht op het verhoogde starterstarief? Dan geldt deze regeling voor het hele kalenderjaar.

U mag de startersregeling maximaal 3 jaar toepassen. Daarna geldt weer de hoofdregel.

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Expatax helpt met:

Recente berichten