Financiële steun tijdens de Corona / Covid-19 crisis

De Nederlandse overheid en andere organisaties hebben verschillende maatregelen genomen om bedrijven, werkgevers en freelancers financieel te ondersteunen. Op deze pagina gaan we in op de mogelijkheden die er zijn om ondersteuning te krijgen. 

Inkomen voor ondernemers

Vermindering van de arbeidskosten voor werkgevers

Banken

Credit

Hoe gaan we met de crisis om?