Wat is een CAO? .

Collectieve Arbeids Overeenkomst of in het Engels Collective Labour Agreement

Als u in Nederland een bedrijf runt, kunt u te maken krijgen met collectieve arbeidsovereenkomsten, waarin collectieve afspraken zijn vastgelegd tussen werkgevers, werkgeversorganisaties, werknemers en werknemersorganisaties over lonen en andere arbeidsvoorwaarden. De overheid is geen partij bij deze afspraken.

Een CAO kan per bedrijf en per bedrijfssector worden afgesloten. De CAO moet worden geregistreerd bij het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Als een CAO algemeen verbindend is verklaard voor uw sector, bent u als werkgever verplicht deze na te leven. U moet in de individuele arbeidsovereenkomsten vermelden of een CAO van toepassing is.

Verplichtingen uit hoofde van collectieve arbeidsovereenkomsten voor ondernemingen buiten Nederland

Als uw bedrijf buiten Nederland is gevestigd en u detacheert tijdelijk werknemers naar Nederland, dan is de EU-detacheringsrichtlijn op u van toepassing. Op grond van deze richtlijn moet u altijd nagaan of er voor uw branche een verplichte CAO is. Als die er is, moet u zich als buitenlands bedrijf houden aan een aantal belangrijke bepalingen in deze cao. Het gaat dan om bepalingen over het minimumloon, werktijden en pauzes en vakantierechten.

Als er geen cao is, moet u met de werknemers een individuele overeenkomst over de arbeidsvoorwaarden sluiten, bij voorkeur schriftelijk. De wettelijke regels vormen de basis voor deze overeenkomst.

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Expatax helpt met:

Recente berichten