Belasting in Nederland

Nederlandse belastingaangifte

Expatax kan uw belastingaangifte voor u opstellen. Omdat wij jaarlijks enkele duizenden belastingaangiften verzorgen, zijn wij meer dan vertrouwd met allerlei situaties waar expats mee te maken kunnen krijgen. Wij zijn gespecialiseerd in belastingaangiften met een internationale situatie zoals M-biljetten en C-biljetten. Een M-biljet is van toepassing in het jaar van migratie en een C-biljet is van toepassing als u buiten Nederland woont maar bepaalde bronnen van inkomen in Nederland heeft. 

Wij kunnen een belastingaangifte voor u doen voor de afgelopen 5 jaar. 

Als u door de belastingdienst niet bent uitgenodigd om aangifte te doen, is het de vraag of u aangifte moet doen. In onze Kennisbank kunt u lezen in welke gevallen het nog steeds slim is om dat te doen.

Claim uw Nederlandse belastingteruggave!

YouTube video
YouTube video

Voorlopige teruggave

Als u in Nederland inkomsten heeft waarover loonbelasting moet worden betaald, houdt uw werkgever loonbelasting in op uw loon. Bij deze inhouding wordt geen rekening gehouden met uw aftrekposten en sommige heffingskortingen. Als u bijvoorbeeld aftrekposten heeft, dan is de loonbelasting die op uw loon wordt ingehouden hoger dan wat u aan inkomstenbelasting en premie volksverzekeringen verschuldigd bent. Na afloop van het belastingjaar kunt u het teveel ingehouden bedrag terugkrijgen door een aangifte inkomstenbelasting in te dienen. Maar u kunt ook al eerder een teruggaaf krijgen. U kunt de belastingdienst vragen om het teveel ingehouden bedrag in maandelijkse termijnen aan u uit te betalen. Hetzelfde geldt als u een pensioen of uitkering van een (overheids)instelling ontvangt.

Op basis van de gegevens die u op het formulier invult, berekent de belastingdienst hoeveel u waarschijnlijk zult moeten betalen. Daarnaast berekent de belastingdienst het bedrag aan loonbelasting dat uw werkgever vermoedelijk op uw loon zal inhouden. Het verschil tussen deze twee bedragen is het bedrag dat u van de belastingdienst ontvangt: uw voorlopige teruggaaf. De voorlopige teruggaaf ontvangt u in de loop van het jaar in maandelijkse termijnen. De belastingdienst geeft alleen een voorlopige teruggaaf als er voldoende Nederlandse loonbelasting is ingehouden.

Voor welke aftrekposten kan een voorlopige teruggaaf worden verkregen?

U kunt een voorlopige teruggave aanvragen voor de volgende aftrekbare posten:

Toeslagen

Afhankelijk van uw persoonlijke financiële en gezinssituatie kunt u recht hebben op bepaalde belastingaftrekposten zoals de zorgtoeslag, de huurtoeslag en de kindgebonden budgettoeslag.

Ik ben Dr. R V Prasad. Ik kom uit India. Als expat had ik geen idee van de belastingregels, verplichtingen, etc., toen ik in 2005 naar Nederland kwam. Ik was op zoek naar een paar helpende handen voor het indienen van mijn belastingaangifte en ook om me te helpen met details over alle ondersteuningssystemen die de Nederlandse overheid biedt aan haar kennismigranten. Ik had echt geluk dat een van mijn collega's het contact van Expatax gaf. Ik belde de heer Arjan Enneman en hij nam eerst alle details over mijn status en mijn familie omstandigheden en financiële status. Hij legde geduldig uit wat ik moest doen en ook hoe de Nederlandse overheid haar kennismigranten helpt. De laatste 15 jaar heeft Expatax mij elk jaar gesteund en inderdaad met een vergoeding die zeer redelijk is. In de laatste 5 jaar is Mr. Pieter Veldhuizen zo efficiënt en vriendelijk geweest om mij te helpen met de belastingaangifte. Expatax rekent zijn klanten geen extra kosten aan, zelfs niet als er bijkomende aangiftes zijn en als ze moeten overleggen met de belastingambtenaren om vragen op te helderen. Ten slotte is het een algemene perceptie dat belastingconsulenten erg rechtlijnig zijn en dat het voelt alsof je door een sleur gaat. Ik wil echter laten optekenen dat Expatax me het gevoel geeft dat ik welkom ben en dat ze altijd bereid zijn om te "luisteren" naar mijn behoeften en situaties en iedereen individueel te helpen. Het is GEEN VERRASSING dat ik al 15 jaar de hulp van Expatax inroep.

Dr. R. Venkatesha Prasad, TU Delft