Court: the 30% ruling can not be continued if the period between end of employment and new employment contract is more than three months

Hof: het arrest 30% kan niet worden voortgezet indien de periode tussen het einde van het dienstverband en de nieuwe arbeidsovereenkomst meer dan drie maanden bedraagt

Het Hof oordeelt dat een van de voorwaarden van het arrest 30% is dat er niet meer dan drie maanden mogen liggen tussen het einde van het dienstverband bij de oude werkgever en het sluiten van de arbeidsovereenkomst met de nieuwe werkgever.

I have not lived or worked in the Netherlands the whole year. Can I claim a refund?

Ik heb niet het hele jaar in Nederland gewoond of gewerkt. Kan ik een teruggaaf aanvragen?

Belastingteruggaaf als u niet het hele jaar in Nederland was Het feit dat u in de loop van het jaar in Nederland aankwam of uit Nederland vertrok, leidt vaak tot een belastingteruggaaf als er loonbelasting is ingehouden op uw loon. Hetzelfde geldt als u helemaal niet in Nederland woonde maar alleen werkte...