Oprichten vennootschap

Oprichting van een onderneming in Nederland

Limited company formation in the Netherlands

Veel voorkomende rechtsvormen voor bedrijven in Nederland zijn een Besloten Vennootschap of een Eenmanszaak (ook bekend als freelancer, zelfstandige of ondernemer) Expatax kan u door het hele proces van het opzetten van een Besloten Vennootschap of BV in Nederland leiden. Als u uw boekhouding als eenmanszaak door Expatax wilt laten verzorgen of als eenmanszaak wilt laten oprichten, ga dan naar onze freelancers pagina.

Oprichting van een Nederlandse naamloze vennootschap (BV)

Een Besloten Vennootschap (BV) is een vennootschap op aandelen (besloten vennootschap), waarvan de aandelen op naam zijn gesteld.

Aandeelhouders

Een BV kan worden opgericht door één of meer "oprichters", zijnde natuurlijke personen en/of rechtspersonen. Eén enkele natuurlijke persoon of rechtspersoon, Nederlands of buitenlands, kan tegelijkertijd enige oprichter en volledig bestuur zijn; er is geen secretaris nodig. Indien er slechts één aandeelhouder is, brengt dit feit geen persoonlijke aansprakelijkheid met zich mee, maar wordt zijn naam wel als zodanig ingeschreven in de door het handelsregister afgegeven certificaten van inschrijving van de BV. De aandelen worden ingeschreven in het aandeelhoudersregister, dat ten kantore van de vennootschap moet worden gehouden.

Akte van oprichting

Een oprichtingsakte wordt verleden bij een notaris en gedeponeerd bij het handelsregister van de Kamer van Koophandel en bij de belastingdienst. De officiële oprichtingsakte is in het Nederlands, Expatax zorgt voor een volledige vertaling in het Engels. De akte bevat de gegevens van de oprichter(s) en de initiële bestuurder(s), alsmede de bedragen van hun participatie(s) en storting(en) in het startkapitaal. Voorts bevat de akte de statuten, waarin ten minste zijn opgenomen de naam van de vennootschap, de plaats van de statutaire zetel, het doel van de vennootschap, het maatschappelijk kapitaal in euro en de verdeling daarvan in aandelen, alsmede de voorwaarden voor overdracht van aandelen.

Bedrijfsnaam

De bedrijfsnaam moet uniek zijn en niet al door een ander bij de Kamer van Koophandel zijn geregistreerd en moet beginnen of eindigen met de letters ´BV´. De onderneming mag wel één of meer vrij te kiezen handelsnamen registreren om het geheel of delen van haar bedrijf en activiteiten te etiketteren.

Aandelenkapitaal

Hoe hoog het maatschappelijk kapitaal zal zijn, wordt geheel bepaald door de oprichter. Er moet ten minste één aandeel met stemrecht zijn. Een aandeel kan een stemrecht, een winstrecht of beide hebben.

Lees ons uitgebreide artikel
Naamloze vennootschap in Nederland:
procedure, handelsregister, regelgeving, aansprakelijkheden, werknemers, belastingen, enz.

Diensten voor bedrijfsoprichting

De oprichting van een naamloze vennootschap moet worden geregeld door een geregistreerde notaris.

Wij werken met Hermans & Schuttevaer Notarissen in Utrecht.

De notaris verleent de volgende diensten.

  • Opstellen van ontwerp- en definitieve statuten
  • Voorlopige en definitieve inschrijvingsformulieren van de Kamer van Koophandel
  • Registratie bij de belastingdienst
  • Opstellen van de eerste notulen van de raad
  • Opstelling van een aandeelhoudersregister

De oprichting van een vennootschap duurt tussen 2 en 6 weken, afhankelijk van de complexiteit van de aandeelhoudersstructuur.

Extra diensten

Wij bieden ook de volgende diensten aan, neem contact met ons op voor een definitieve prijsopgave van gecombineerde diensten:

  • boekhoudkundige diensten, periodieke BTW-aangiften, belastingadvies
  • jaarrekeningen, officiële rapporten
  • maandelijkse salarisadministratie
  • opstelling van jaarlijkse aangiften vennootschapsbelasting, aangiften inkomstenbelasting en andere belastingformulieren

Wij zorgen ervoor dat de vennootschap naar behoren is geregistreerd bij de belastingautoriteiten.

Start de procedure

Neem contact met ons op om uw mogelijkheden te bespreken.