30%-regeling voor een terugkerende expat - hoe wordt de periode van 25 jaar berekend?

Vraag:

Ik heb de Nederlandse nationaliteit, en ik keer terug naar Nederland na 22 jaar onafgebroken expat te zijn geweest. Voordat ik vertrok, was ik student. Ervan uitgaande dat ik aan de criteria voldoe, wordt de duur van de regeling dan verminderd met 25-22=3 jaar, d.w.z. van 5 tot 2 jaar?

Antwoord:

Helaas is de situatie voor jou nog erger. 

De duur van de uitspraak zal worden verkort met:

  • de perioden van verblijf of arbeid in Nederland gedurende de 25 jaar voorafgaand aan de datum van aankomst in Nederland, maar ook met 
  • de perioden van verblijf en arbeid in Nederland die meer dan 25 jaar voor de datum van aankomst in Nederland zijn aangevangen en minder dan 25 jaar voor de datum van aankomst in Nederland zijn geëindigd.

Het tweede punt betekent dat in uw situatie de gehele periode tussen uw geboorte in Nederland en de datum waarop u Nederland hebt verlaten, wordt afgetrokken van de maximale duur van de regeling van 5 jaar. Hierdoor zal de duur worden teruggebracht tot nul.

De reden om per 1 januari 2012 de periode van vereist verblijf en werken buiten Nederland te verlengen van 10 naar 25 jaar was specifiek gericht op situaties als de uwe. De nationale media kwamen met het "nieuws" dat ook Nederlanders van dit expatvoordeel konden profiteren. De media richtten zich op nationaliteit in plaats van te kijken naar de achtergrond van de uitspraak. Media begrepen niet dat Nederlandse expats om andere redenen naar Nederland zouden terugkeren dan alleen om te profiteren van de 30% regeling, bijvoorbeeld omdat zij specifiek vanuit het buitenland zijn geworven voor een bepaalde baan in Nederland.

In uw geval kan men zich voorstellen dat u na 22 jaar het centrum van uw leven naar buiten Nederland hebt verplaatst. 

De Nederlandse regering ging echter mee in het verhaal en besloot de regeling te wijzigen. Zij kon Nederlanders niet uitsluiten van de 30% regeling, omdat dat discriminatie op grond van nationaliteit zou zijn en besloot daarom de vereiste periode van verblijf buiten Nederland drastisch te verhogen. Of de bedoelingen van de regering gegrond waren valt nog te bezien, maar helaas kon niets worden gedaan tegen hun besluit om de periode te verlengen.

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Expatax helpt met:

Recente berichten