Belastingvrije reiskostenvergoeding verhoogd naar EUR 0,23 per km vanaf 2024

Kilometre and travel allowance higher in 2024

Het bedrag dat een werkgever een werknemer belastingvrij per zakelijke kilometer kan geven, gaat vanaf 1 januari 2024 omhoog van €0,21 naar €0,23. Deze maximale belastingvrije kilometervergoeding geldt voor alle soorten vervoer. Dus niet alleen voor de auto of fiets, maar ook voor reiskosten met het openbaar vervoer. En daarnaast ook voor kosten van een taxi, boot of vliegtuig, zolang deze kosten redelijk zijn.

De belastingvrije reiskostenvergoeding is niet van toepassing als de werkgever de werknemer een auto of fiets van de zaak aanbiedt.

Volgens de regels van de werkgerelateerde kostenregelingkan een werkgever een belastingvrije vergoeding geven voor de zakelijke kilometers en de kilometers woon-werkverkeer die de werknemer maakt. Die maximale vergoeding was jarenlang €0,19 per kilometer, maar is per 1 januari 2023 verhoogd naar €0,21 per kilometer. In 2024 wordt de maximale vergoeding verder verhoogd, naar €0,23 per kilometer.

Aanwijzen als definitief belastbaar voordeel

Als de werkgever aan de voorwaarden voldoet, gaat de belastingdienst er volgend jaar vanuit dat de werkgever die vergoeding heeft aangemerkt als een eindheffingsloon, tot en met het maximum van € 0,23 per kilometer. Geeft een werkgever een hoger bedrag, dan is er sprake van een bovenmatig deel. Dit deel moet belast worden als loon aan de werknemer, of de werkgever kan ervoor kiezen om het aan te wijzen als eindheffingsloon ten laste van de vrije ruimte. Zakelijke kilometers omvatten ook het woon-werkverkeer van de werknemer.

Alleen het bedrag van de gerichte vrijstelling gaat omhoog. Het is aan de werkgever om dit ook door te voeren in de arbeidsvoorwaarden van de werknemer. Dit is echter niet verplicht. Het is afhankelijk van de afspraken tussen werkgever en werknemer of en tot welk bedrag de reiskosten worden vergoed. Er is geen wettelijke verplichting om reiskosten te vergoeden (tot het maximale bedrag). Wel kunnen hierover afspraken zijn gemaakt in een cao.

Niet alleen voor werknemers in loondienst

De voorgestelde verhoging van de maximale belastingvrije reiskostenvergoeding naar € 0,23 per zakelijke kilometer geldt voor werknemers in loondienst, maar wordt ook voorgesteld voor de aftrekbaarheid van reiskosten van ondernemers als het gaat om het gebruik van een vervoermiddel dat tot het privévermogen behoort.

Nieuwe herziening gepland in 2028

In 2028 zal de belastingvrije reiskostenvergoeding opnieuw worden geëvalueerd, waarbij specifiek aandacht zal worden besteed aan de recente verhogingen. Ook zal worden gekeken naar de reactie van werkgevers op de verhoging van de maximale reiskostenvergoeding, veranderingen in het gebruik van de reiskostenvergoeding door werknemers en veranderingen in reisgedrag.

Belastingvrije thuiswerkvergoeding voor 2024 aangekondigd in december

Er is niet afgesproken om de belastingvrije reiskostenvergoeding jaarlijks te indexeren, zoals bijvoorbeeld wel het geval is voor de belastingvrije thuiswerkvergoeding. Die vergoeding wordt vanaf 2024 verhoogd met de inflatiecorrectie. De tabelcorrectiefactor wordt eind december bekend gemaakt.

Vergelijkbare berichten

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *