Belastingheffing op cryptocurrencies in Nederland

Taxation of cryptocurrencies

Een cryptocurrency, ruim gedefinieerd, is virtueel of digitaal geld dat de vorm aanneemt van tokens of "munten". Hoewel sommige cryptocurrencies zich in de fysieke wereld hebben gewaagd met creditcards of andere projecten, blijft de grote meerderheid volledig ongrijpbaar.

De term "crypto" in cryptocurrencies verwijst naar de gecompliceerde cryptografie die het mogelijk maakt digitale valuta en de bijbehorende transacties in gedecentraliseerde systemen te creëren en te verwerken. Naast dit belangrijke "crypto"-kenmerk van deze valuta's is er een gemeenschappelijk streven naar decentralisatie; cryptocurrencies worden doorgaans als code ontwikkeld door teams die mechanismen inbouwen voor uitgifte (vaak, hoewel niet altijd, via een proces dat "mining" wordt genoemd) en andere controles.

Voorbeelden van cryptocurrencies zijn:

 • Bitcoin en Bitcoin Cash
 • Ethereum
 • Litecoin
 • Cardano
 • Polkadot
 • Stellar
 • Chainlink
 • Binance munt
 • Tether
 • Monero
 • Dash
 • XRP

Moet ik in Nederland belasting betalen over mijn cryptocurrencies?

Hoe u cryptocurrency in uw Nederlandse belastingaangifte moet aangeven, hangt af van uw situatie.

Ik ben een privé persoon en ik bezit cryptocurrencies

Cryptocurrencies maken deel uit van uw vermogen in Box 3. U geeft de reële waarde aan van uw cryptovaluta op 1 januari (peildatum).

Voor de aangifte inkomstenbelasting 2020 is de waarde van de cryptocurrencies op 1 januari 2020 bepalend. U dient dus de waarde op die dag in te vullen. Omdat de belastingdienst geen inzicht heeft in de waarde en kan vragen om onderbouwing van de ingevulde waarde, raden wij u aan een printscreen te maken van de koers op 1 januari en deze te bewaren.

U kunt de verkoopkoers gebruiken van een beurs die u vaak gebruikt, omdat dat de waarde is als u de munten op 1 januari in euro's zou omwisselen. Op die manier kunt u in uw belastingaangifte altijd laten zien hoe u aan de waarde bent gekomen.

Als u de 30% regeling u bent in beginsel vrijgesteld van aangifte in box 3 van uw spaargeld en beleggingen (anders dan Nederlandse onroerende zaken). Reden is dat u wordt behandeld als gedeeltelijk niet-belastingplichtig ingezetene. De keuze wordt gemaakt in uw belastingaangifte. Er is geen vraag naar in de aangifte, maar de keuze wordt duidelijk gemaakt door uw spaargeld en beleggingen niet op te geven. Let op: dit geldt alleen vanaf de ingangsdatum van de 30% ruling tot de einddatum van de ruling.

Ik ben een particulier en ik ontgin of handel in cryptocurrency

Voor mijnbouw is veel computercapaciteit nodig. De kosten die hiermee gepaard gaan zijn vaak zo hoog dat het moeilijk is om winst te zien. Een andere factor is dat je maar een beperkte hoeveelheid cryptocurrency per dag kunt delven. Daarom hoef je de opbrengst van het delven niet zelf aan te geven. Dit is anders als je opbrengsten hoger zijn dan je kosten. In dat geval kan er sprake zijn van inkomsten uit ander werk of winst uit onderneming en u moet uw inkomsten opgeven in uw belastingaangifte.

U kunt de handel in cryptocurrencies vergelijken met de handel in gewone valuta, zoals de Japanse yen of de Amerikaanse dollar. U investeert en speculeert op koerswinsten. U hoeft de opbrengst van de handel niet aan te geven. Dit is anders als u vaak bijverdient door extra werk, dus bovenop uw beleggingsactiviteiten. In dat geval moet u de inkomsten wel aangeven. Geef deze inkomsten op als inkomsten uit andere werkzaamheden of als winst uit zakelijke activiteiten.

Ik ben een privé persoon en ik ontvang mijn salaris in cryptocurrency

In dat geval moet uw werkgever de cryptocurrency omzetten in euro's op het moment dat u ze ontvangt. Het loon wordt behandeld als loon in natura.

Ik ben een ondernemer voor de inkomstenbelasting en ik word betaald in cryptocurrency

Als u in cryptocurrency wordt betaald voor uw diensten of leveringen, moet u dit omzetten in euro's. U telt het omgerekende bedrag mee als uw omzet.

Wanneer u de cryptocurrency omwisselt, kunt u winst of verlies maken. Dit komt tot uiting in uw winst- en verliesrekening. Heeft u op de balansdatum nog cryptocurrencies? Waardeer ze dan tegen kostprijs of lagere marktwaarde.

Als u ondernemer bent en u koopt cryptovaluta, dan behoren deze alleen tot uw ondernemingsvermogen als u de aankoop doet in het kader van de normale bedrijfsuitoefening. In alle andere gevallen behoort de aankoop tot uw privévermogen. Dit betreft bijvoorbeeld permanent overtollige gelden. Dit zijn gelden die geen functie hebben in uw onderneming. Ze zijn niet direct nodig voor de bedrijfsvoering en zijn niet bedoeld om binnen afzienbare tijd te besteden aan bijvoorbeeld investeringen. U geeft deze cryptocurrencies aan in Box 3.

Ik ben een ondernemer voor BTW-doeleinden en ik word betaald in cryptovaluta

Als u in cryptocurrency wordt betaald voor uw diensten of leveringen, moet u dit omzetten in euro's. Op uw btw-aangifte vermeldt u het bedrag in euro's.

Moet u btw aanrekenen op de handel in cryptocurrencies? Nee, dat hoeft u niet. In een zaak die de Zweedse belastingdienst had aangespannen tegen de Zweedse bitcoinhandelaar David Hedvist, besliste het Europese Hof van Justitie in 2015 dat het omwisselen van bitcoins voor andere valuta is vrijgesteld van btw. Het hof oordeelde dat hoewel de virtuele valuta's geen wettig betaalmiddel zijn, "bitcoins geen ander doel hebben dan te worden gebruikt als betaalmiddel. Daarom moeten cryptocurrencies voor btw-doeleinden op dezelfde manier worden behandeld als traditioneel geld.

Mijn naamloze vennootschap wordt betaald in cryptocurrency

Als uw BV of ltd in cryptocurrency wordt betaald voor haar diensten of leveringen, moet u de cryptocurrency omzetten in euro's. U rekent het omgerekende bedrag mee in uw omzet. Bij het omzetten van de cryptocurrency kan de onderneming winst of verlies maken. Dit ziet u terug in de winst- en verliesrekening. Bezit uw onderneming cryptocurrencies op de balansdatum? Zo ja, waardeer ze dan tegen kostprijs of lagere marktwaarde.

Mijn naamloze vennootschap ontgint en verhandelt cryptocurrencies

Uw naamloze vennootschap exploiteert een bedrijf met al haar activa. Dit betekent dat zowel het delven als het aankopen van cryptocurrencies (al dan niet gevolgd door verkoop) binnen de vennootschap plaatsvinden. De resultaten van het delven en verhandelen komen dan ook tot uiting in de winst- en verliesrekening.

Waarom zou ik mijn cryptocurrencies aangeven als niemand ervan weet of geen idee heeft wie ze bezit?

Geheim

Omdat het in principe geheim is wie er achter een transactie zit, is het voor de fiscus vrij moeilijk om te controleren of mensen hun vermogen aangeven. De fiscus kan dat niet direct zien, maar de overheid wordt steeds vindingrijker. Ze kunnen bijvoorbeeld aan wisselkantoren vragen of iemand een online bitcoinportemonnee heeft of aan online platforms en cryptobeurzen of je daar een rekening bij hebt. De belastingdienst kan ook andere methoden gebruiken, maar doet geen uitspraken over hun controlestrategie. Landen kunnen ook informatie met elkaar uitwisselen.

De belastingautoriteiten kunnen tot 5 jaar terug belasting innen, waarbij zij een boete kunnen opleggen van maximaal 300% van de nog te betalen belasting.

Vervolging

Wie de virtuele munten niet aangeeft en betrapt wordt, kan rekenen op vervolging wegens belastingontduiking. Justitie zit er bovenop. Wij adviseren mensen die hun bitcoinbezit bewust niet hebben aangegeven of niet wisten dat ze dat moesten doen, zich alsnog te melden.

Zwart geld

Als je het niet rapporteert, is het zwart geld. Het is dan onmogelijk om het in euro's om te zetten. Als die euro's bij jou op de bank terechtkomen, kan de bank dat als een ongebruikelijke transactie beschouwen. Banken zijn verplicht dit direct te melden bij de Financial Intelligence Unit, zonder dat je het weet. De eenheid onderzoekt of de geldstroom is gebruikt om terrorisme te financieren of om geld wit te wassen.

Terugbetalingsregeling ("inkeerregeling")

Maar wie toch aangifte doet, kan gebruik maken van de inkeerregeling. Van Gemert: "Als je het vermogen dan toch aangeeft, kan strafvervolging worden voorkomen. Je krijgt alleen een boete bovenop de belastingaanslag, maar het geld wordt dan gewoon witgewassen.

Vergelijkbare berichten

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *