Voorgesteld maximumsalaris voor de 30%-regeling

Maximum salary 30 percent ruling

In de Voorjaarsnota 2022 stelt de regering voor om de 30% regeling. Vanaf 2024 wordt de regeling beperkt tot een salaris van maximaal de Balkenende-norm. In 2022 was dit € 216.000. Deze nieuwe maatregel heeft een overgangsperiode van drie jaar.

Werknemers die vanuit een ander land naar Nederland komen om hier te werken, kunnen onder bepaalde voorwaarden tot 30% van hun salaris onbelast ontvangen, dankzij de 30%-regeling. De regeling stond ter discussie tijdens de zoektocht van het kabinet naar fiscale ruimte. Gelukkig wordt niet voorgesteld de regeling af te schaffen of de duur ervan (weer) te verkorten. In plaats daarvan wordt in de Voorjaarsnota 2022 voorgesteld om de regeling te beperken tot de zogenaamde Balkenende-norm. Hierdoor zal de regeling vanaf 2024 (waarschijnlijk) nog gelden tot maximaal de norm van de WNT (Wet Normering Topinkomens). Het maximumsalaris voor de WNT bedraagt in 2022 € 216.000. De aanpassing zal dus de echte grootverdieners raken. De gemiddelde expat zal niets merken van deze aanpassing.

30% regeling voor buitenlandse werknemers

Buitenlandse werknemers maken vaak extra kosten voor hun verblijf in Nederland. Voor de vergoeding van deze extraterritoriale kosten - zoals de kosten van huisvesting - geldt een gerichte vrijstelling in de werkkostenregeling, zolang de werkgever de werkelijke kosten per werknemer bijhoudt in de loonadministratie. Soms heeft de werkgever echter de mogelijkheid om tot 30% van het loon onbelast te vergoeden, wat veel administratief werk scheelt. Werkgevers kunnen alleen onder bepaalde voorwaarden en na toekenning van de ruling door de belastingdienst kiezen voor deze 30% regeling. Werkgever en werknemer zullen hiervoor het volgende moeten doen een aanvraag indienen.

De maximalisering van het salaris dat onder de regeling valt, is een reactie op de ontevredenheid van verschillende politieke partijen over het bedrag van de belastingvrije som die, in het geval van grootverdieners, niet in verhouding stond tot de werkelijke extraterritoriale kosten. De belastingvrije som kan nu beter worden gericht. Maar de belangrijkste reden voor de wijziging is dat het de overheid vanaf 2026 structureel € 85 miljoen moet besparen.

Update december 2023: de wijziging was al goedgekeurd en er waren nieuwe wijzigingen in 2023 wat ook een negatief effect zal hebben op de 30% uitspraak vanaf 2024.

Vergelijkbare berichten

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *