Belastingtarieven in Nederland 2022

Tax rates netherlands 2022

Tarief Box 1 (inkomen uit werk en woning)

Het tarief in box 1 is een combinatie van belasting en premies sociale zekerheid. De premies sociale verzekeringen worden berekend in de eerste schijf. Op uw loonstrook of jaarafrekening kunt u iets zien als: "ingehouden loonheffing" of "LB/PR. VOLKSVZ" waarbij LB staat voor loonheffing en PR. VOLKSVZ staat voor premies volksverzekeringen of premies sociale verzekeringen.

Als u niet in Nederland verzekerd bent, maar in het land waarvandaan u bent overgeplaatst (op basis van een A1-verklaring of Certificaat van Dekking) dan betaalt u in Nederland geen premies sociale zekerheid waardoor het bedrag dat wordt ingehouden op uw salaris of freelance-inkomen lager wordt.

Voor het jaar 2022 zijn het belastingtarief en de premies voor inkomen uit werk en woning :

Gecombineerde percentages in box 1 voor personen jonger dan de pensioengerechtigde leeftijd

Belastbaar inkomenBelasting per schijfPremies volks
verzekeringen per schijf
Totaal tarief
Vantot en met
€ 0€ 35,4729.42%27.65%37.07%
€ 35,473€ 69,39837.07%0%37.07%
€ 69,39949.50%0%49.50%

Premies volksverzekeringen (premies sociale zekerheid)

De totale premie voor de volksverzekeringen bedraagt 27,65%, verdeeld in:

 • AOW (Algemene Ouderdomswet): 17,9%
 • ANW (Algemene nabestaandenwet): 0,1%
 • Wlz (Wet langdurige zorg): 9.65%

Tarief Box 2 (inkomsten uit een aanmerkelijk belang in een vennootschap)

Voor het jaar 2022 is het belastingtarief voor inkomsten uit een aanmerkelijk belang 26.90%.

Tarief Box 3 (inkomsten uit spaargelden en beleggingen)

Het belastingtarief voor inkomsten uit spaargelden en beleggingen wordt verhoogd tot 31%. Expats met de 30% regeling kunnen in de belastingaangifte kiezen om vrijgesteld te worden van belasting op spaargeld en de meeste beleggingen.

Heffingskortingen

Nadat de belasting op basis van de bovenstaande percentages is berekend, kunt u het berekende bedrag verminderen met de toepasselijke heffingskortingen.

 • Algemene heffingskorting (max voor lagere inkomens) € 2.888
 • Algemene heffingskorting (max. voor inkomens boven € 69.398) € 0
 • Algemene heffingskorting voor partner zonder inkomen geboren na 1 januari 1963 € 379
 • Algemene heffingskorting voor partner zonder inkomen geboren vóór 1 januari 1963 € 2.837
 • Arbeidskorting (max voor lagere inkomens) € 4.260
 • Arbeidskorting (max. voor inkomens boven € 69.398) € 0

Als u kinderen heeft, kunnen extra heffingskortingen van toepassing zijn. Er zijn nog andere specifieke heffingskortingen, afhankelijk van uw situatie, maar de bovenstaande zijn de gebruikelijke heffingskortingen.

Belastingaangifte

Heeft u hulp nodig bij uw Nederlandse belastingaangifte? Expatax kan u helpen. U kunt ook meer informatie vinden over het Nederlandse belastingstelsel op onze website.

Vergelijkbare berichten

4 reacties

 1. Kan het zijn dat jullie de tabel voor gepensioneerden hebben staan, ipv jonger dan gepensioneerd... Zie art 2.10 IB 2001.

  1. In artikel 2.10 IB 2001 staan alleen de belastingpercentages vermeld. De loonheffing bestaat daarnaast ook uit premies volksverzekeringen. Die zijn in onze tabel opgenomen om een totaal beeld te geven. Gepensioneerden betalen niet alle premies volksverzekeringen (geen premie AOW) waardoor voor hen de loonheffing lager is.

  1. Ja, ik zie nu wat je bedoelt. Blijkbaar heb ik bij het invullen van de tabel de grens van de eerste schijf voor personen tot en boven de AOW leeftijd gecombineerd... 35.472 en 36.409 werd hierdoor 35.409. Dank je wel voor het opmerken :). Ik heb het aangepast.

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *