Voorlopige belastingaanslag

Provisional tax assessment

Wat is een voorlopige beoordeling?

Een voorlopige aanslag is een aanslag die gebaseerd is op een schatting van uw inkomsten en uitgaven.

Er zijn 2 soorten voorlopige aanslagen:

 1. Een voorlopige aanslag die u ontvangt nadat u uw aangifte inkomstenbelasting hebt ingediend.
  Als u een definitieve belastingaangifte hebt gedaan waaruit blijkt dat u extra belasting moet betalen of belasting terugkrijgt, kan het zijn dat de belastingdienst u een voorlopige aanslag stuurt. Deze voorlopige aanslag ontvangt u niet altijd; meestal ontvangt u direct een definitieve aanslag.
 2. Een voorlopige beoordeling die u heeft aangevraagd.
  Dit is de voorlopige aanslag die u hebt aangevraagd omdat u verwacht dat u geld zult terugkrijgen of moet terugbetalen. U ontvangt het automatisch elk jaar. De belastingdienst baseert de aanslag dan op uw bekende inkomen. Het is een schatting van uw inkomen, dus de aanslag kan te hoog of te laag zijn. U ontvangt deze aanslag vóór de definitieve aanslag. Als u het er niet mee eens bent, kunt u de belastingdienst altijd verzoeken de aanslag aan te passen.

Waarom moet ik een voorlopige beoordeling aanvragen?

U kunt om een voorlopige aanslag vragen omdat u in de loop van het jaar al geld terug wilt krijgen van de belastingdienst of omdat u volgend jaar niet in één keer een groot bedrag wilt betalen. Door een belastingaanslag vervroegd te betalen, vermindert u ook (aanzienlijk) de rente die u anders volgend jaar zou moeten betalen.

Normaal gesproken doet u aangifte voor de inkomstenbelasting over het lopende jaar nadat het jaar is afgelopen, dus volgend jaar. Zodra de belastingdienst uw aangifte heeft verwerkt, ontvangt u een definitieve aanslag. U ontvangt of betaalt dan het geld in één bedrag.

Maar u kunt ook om een voorlopige aanslag vragen. Dan krijgt u uw teruggaaf dit jaar al verdeeld over de resterende maand in plaats van volgend jaar. Of u betaalt een deel van wat u anders volgend jaar zou betalen.

Hoe weet ik of ik geld terugkrijg of moet betalen?

Er zijn verschillende situaties waarin u geld kunt terugkrijgen of moet betalen.

Heb je hoge uitgaven die je kunt aftrekken (zoals hypotheekrente of ziektekosten)? Of heb je een bijbaantje terwijl je studeert? Dan is de kans groot dat je belasting terugkrijgt.

Heeft u 2 of meer banen of bent u zelfstandig ondernemer? Of ontvangt u een AOW-uitkering en een pensioen? Dan kan het zijn dat u moet bijbetalen.

Hoe vraag ik een voorlopige beoordeling aan?

Expatax kan dit voor u regelen.

Tot wanneer kan ik een voorlopige beoordeling aanvragen of deze wijzigen?

Dat hangt ervan af of u aangifte inkomstenbelasting moet doen voor het jaar waarvoor u de voorlopige aanslag wilt aanvragen of wijzigen. Als u aangifte moet doen, heeft u daarover een brief van de belastingdienst ontvangen.

Moet u een belastingaangifte doen?

Dan kunt u een voorlopige aanslag aanvragen of deze wijzigen tot de uiterste datum waarop uw belastingaangifte moet zijn ingediend. Die datum staat vermeld in uw aangiftebrief. Heeft u uitstel gekregen voor uw belastingaangifte? Dan is de uitsteldatum ook de uiterste datum waarop u een voorlopige aanslag kunt aanvragen of wijzigen.

Voorbeeld

U heeft uitstel tot 1 september 2021 voor uw belastingaangifte over 2020. Dan kunt u tot 1 september 2021 een voorlopige belastingaanslag voor 2020 aanvragen of wijzigen.

U hoeft geen belastingaangifte te doen?

Dan kunt u een voorlopige aanslag aanvragen of wijzigen tot 1 mei volgend op het jaar waarvoor u de voorlopige aanslag wilt aanvragen of wijzigen. Voor 2020 was dit mogelijk tot 1 mei 2021. Na 1 mei kunt u alleen nog aangifte directe belastingen doen.

Voor 2022 kan een verzoek worden ingediend vanaf november 2021.

Moet ik elk jaar een verzoek om een voorlopige aanslag indienen?

Nee. U hoeft niet elk jaar een verzoek om een voorlopige aanslag in te dienen. Ook niet als u een verschuldigde voorlopige aanslag heeft.

Dit komt omdat de belastingdienst uw voorlopige aanslag voor het nieuwe jaar automatisch verlengt. U ontvangt deze vanaf medio december.
Het komt echter voor dat een voorlopige aanslag niet automatisch wordt verlengd. Dit kan gebeuren als de vorige voorlopige aanslag pas in de loop van het jaar is aangevraagd en er sprake is van een nieuwe situatie. In dat geval kan een nieuw verzoek worden ingediend, dat dan automatisch wordt verlengd.

Verandert je persoonlijke situatie?

Dan kan het verstandig zijn om uw maandelijkse voorlopige aanslag te wijzigen of stop te zetten.

Waarom moet ik mijn voorlopige beoordeling wijzigen of stopzetten?

Omdat uw persoonlijke situatie verandert. En omdat u dit jaar nog het juiste bedrag via uw voorlopige aanslag wilt ontvangen of betalen. Zodat u volgend jaar niet meer of minder hoeft te betalen.

In welke situaties wijzigt u uw voorlopige beoordeling?

Enkele voorbeelden:

 • Je gaat meer of minder verdienen.
 • Je koopt of verkoopt een huis.
 • De rente op uw hypotheek verandert.
 • Je hebt een kind gekregen.
 • Je gaat scheiden.
 • Je begint je eigen zaak.
 • U hebt de AOW-leeftijd bereikt.
 • Uw fiscale partner is overleden.

Waarom ontvang ik ongevraagd een voorlopige aanslag 2021? En wat moet ik ermee doen?

De belastingdienst kan steeds beter van tevoren inschatten hoeveel inkomstenbelasting u het komende jaar moet betalen. Daarom sturen ze u in januari (of in de loop van het jaar 2021) een voorlopige aanslag voor 2021.

Zij doen dit zonder het u te vragen. Het voordeel is dat u zo weinig mogelijk hoeft bij te betalen bovenop uw definitieve aanslag voor 2021. En dat is niet zo vreemd. Veel mensen betalen al belasting in het belastingjaar zelf. Zonder dat ze er bij stilstaan. Als u een loon of uitkering ontvangt, houdt uw werkgever of uitkeringsinstantie daar elke maand belasting op in en draagt die namens u af aan de Belastingdienst.

Hebt u andere inkomsten dan loon of uitkeringen? Of hebt u vermogen, zoals spaargeld of aandelen? Dan moet u in hetzelfde jaar ook belasting betalen, met een voorlopige aanslag.

Controleer uw voorlopige beoordeling.

Zijn de gegevens op uw voorlopige aanslag correct en staat daarin dat u een bedrag aan de belastingdienst moet betalen?

Je kunt kiezen hoe:

 1. in maximaal 11 termijnen: het bedrag van de eerste termijn moet vóór 1 maart 2021 door de belastingdienst zijn ontvangen.
 2. in bedrag: als het volledige bedrag vóór 1 maart 2021 op de rekening van de belastingdienst is gestort, krijgt u een korting.

Zijn de gegevens van uw voorlopige aanslag onjuist? Vraag dan de belastingdienst om uw voorlopige aanslag te wijzigen.

Wanneer hoor ik over de toepassing, wijziging of beëindiging van mijn voorlopige aanslag 2021?

Meestal krijgt u binnen 5 weken bericht als uw aanvraag, wijziging of opzegging is verstuurd. Maar soms duurt het 8 weken.

Ik wil een automatische incasso aanvragen voor de voorlopige aanslag van 2021 - hoe gaat dat in zijn werk?

U vraagt een domiciliëring aan via een machtiging. Samen met uw voorlopige aanslag 2021 moet u een machtigingsformulier voor automatische incasso hebben ontvangen.

Heb je geen machtigingsformulier ontvangen?
Vraag er dan een aan bij de Belastingtelefoon. U ontvangt dit formulier binnen 10 werkdagen.

Indien u een machtigingsformulier heeft ontvangen, gelieve dit in te vullen en op te sturen naar de belastingdienst. Het antwoordnummer staat op het formulier.

Wat moet ik invullen bij 'inschrijving'?
Vul de naam in die bij uw bank bekend is. U vindt deze naam op uw bankkaart of bankafschrift.

Wanneer word ik ingelicht?
Binnen 10 werkdagen na ontvangst van uw formulier ontvangt u van de belastingdienst een bevestiging van de machtiging.

Moet ik voor elke aanslag een nieuwe domiciliëring aanvragen?
Helaas, dat is juist. U krijgt elk jaar een nieuwe voorlopige aanslag. En u moet elk jaar een nieuwe automatische incasso aanvragen.

Wat als ik na een wijziging een aanvullende voorlopige beoordeling heb gekregen?
Dan kunt u voor die aanslag een aparte automatische incasso aanvragen.

Ik heb een betalingsachterstand
Let op: u kunt alleen een automatische incasso aanvragen als u geen betalingsachterstand meer heeft.

Wanneer wordt het bedrag afgeschreven?
De fiscus schrijft de belasting maandelijks van uw rekening af. Het eerste bedrag 1 maand na de datum op uw aanslag. Daarna telkens een maand later.

Voorbeeld

Uw aanslag heeft als datum 14 maart. Dan int de belastingdienst op of rond 14 april, en verder elke maand van dat jaar op of rond de 14e. Behalve in december. In december int de fiscus op of vlak voor 31 december.

Ik heb een voorlopige aanslag 2021 aangevraagd - hoe en wanneer ontvang ik mijn geld?

U ontvangt een kennisgeving van de belastingdienst waarin staat hoeveel geld u zult ontvangen. Dit is een jaarlijks bedrag, dat zij in gelijke maandelijkse termijnen aan u zullen betalen.

U krijgt de eerste betaling ongeveer 6 weken na uw aanvraag. De volgende betalingen krijgt u op de 15e van de maand. Valt de 15e in een weekend of op een feestdag? Dan krijgt u het geld op de 1e werkdag daarna.

Kan mijn voorlopige aanslag ook in één keer worden betaald?
Ja, het kan in één bedrag worden betaald als:

 • het maandelijkse termijnbedrag is lager dan € 24
 • er zijn minder dan 2 termijnen in het lopende jaar
 • u ontvangt de aanslag na afloop van het jaar

Is een van deze situaties op u van toepassing? Dan krijgt u het geld binnen 1 week - na de datum die op uw voorlopige aanslag staat - op uw rekening.

Afrekening met een uitstaand bedrag
Als de belastingdienst de teruggaaf moet verrekenen met een uitstaand bedrag, kan het langer duren voordat het geld wordt overgemaakt.

Vergelijkbare berichten

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *