Werknemers detacheren naar Nederland - Stap voor stap gids

Werknemers detacheren naar Nederland? Stap voor stap gids

Wat moet er gebeuren als werknemers naar Nederland worden gestuurd?

1. Ga na of uw werknemers voldoen aan de voorwaarden voor verblijf in Nederland

Uw werknemers kunnen een verblijfsvergunning of een visum nodig hebben om in Nederland te verblijven. Zij moeten zich laten registreren bij de gemeente als zij langer dan 4 maanden in Nederland verblijven.

2. Ga na of uw werknemers over de in Nederland vereiste beroepskwalificaties beschikken

Bepaalde beroepen mogen in Nederland alleen worden uitgeoefend als uw werknemers over het juiste certificaat beschikken. Zij moeten dit certificaat officieel laten erkennen door de bevoegde autoriteit in het land waar zij het hebben behaald.

3. Werkvergunningen aanvragen

U moet werkvergunningen aanvragen voor uw werknemers als zij afkomstig zijn van buiten de EER/Zwitserland of uit Roemenië of Bulgarije. Als uw bedrijf echter in de EER of Zwitserland is gevestigd, zijn deze werkvergunningen niet vereist, maar hebt u wel een meldingsplicht.

4. Huisvesting vinden voor werknemers met een werkvergunning

U bent verplicht passende huisvesting te vinden voor werknemers die een werkvergunning nodig hebben. Daarbij moet u zich houden aan de regels van de gemeente waar uw werknemers zullen werken.

5. A1-certificaten aanvragen

Als uw werknemers tijdelijk in Nederland werken, kunnen zij soms voor de sociale zekerheid verzekerd blijven in het land waar uw bedrijf is gevestigd. Daartoe moet u een aanvraag indienen voor een Certificaat A1.

6. Ga na of uw werknemers een ziektekostenverzekering moeten afsluiten

Als uw werknemers geen E101/A1-verklaring kunnen krijgen, zijn zij in Nederland verzekerd voor de sociale zekerheid en moet u de desbetreffende premies inhouden op hun loon. In dat geval zijn uw werknemers ook verplicht om in Nederland een zorgverzekering af te sluiten.

7. Registreren bij de Nederlandse Belastingdienst

In de meeste gevallen bent u in Nederland verplicht loonbelasting af te dragen voor uw werknemers. Soms moet u ook BTW afdragen. Hiervoor moet u zich inschrijven bij het Internationale Kantoor van de Nederlandse Belastingdienst.

8. Belasting- en socialeverzekeringsnummers aanvragen bij de Belastingdienst

Om loonbelasting te kunnen betalen, hebt u van iedere werknemer het burgerservicenummer of het fiscaal en sociaal-fiscaal verzekeringsnummer nodig. Zij moeten dit nummer persoonlijk - op afspraak - ophalen bij de Belastingdienst.

9. Zorg ervoor dat uw klant niet aansprakelijk wordt gesteld voor de loonbelasting

Als u de loonheffing niet betaalt, wordt uw klant aansprakelijk gesteld. Om dit te voorkomen, kan uw klant u vragen een geblokkeerde rekening (G-rekening) bij de Belastingdienst aan te maken.

10. Ga na of een collectieve arbeidsovereenkomst op uw bedrijf van toepassing is

Sommige sectoren in Nederland hebben een Collectieve Arbeidsovereenkomst (CAO) afgesloten. Als de CAO door het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid verplicht is gesteld, moet u als buitenlandse werkgever een aantal belangrijke bepalingen in acht nemen.

11. Betaal ten minste het minimumloon en het vakantiegeld

Iedereen die in Nederland werkt, heeft recht op het wettelijk minimumloon en een vakantiebijslag. Als buitenlandse werkgever moet u ook ten minste dit minimumloon betalen.

12. Naleving van de voorschriften inzake werktijden en vakantie

Voor uw werknemers in Nederland moet u zich houden aan de Nederlandse Arbeidstijdenwet. In deze wet staat hoeveel uur uw werknemers per dag en per week mogen werken. Ook hebben uw werknemers recht op een minimum aantal verlofdagen met behoud van loon.

13. Voldoe aan uw verplichtingen inzake loonbelasting

U bent verplicht om voor de Belastingdienst een loonadministratie bij te houden en aangifte loonheffingen te doen. Nadat u zich heeft aangemeld bij de Belastingdienst, ontvangt u een uitnodiging om aangifte te doen. Expatax kan dit voor u regelen. Controleer ook of uw werknemers in aanmerking komen voor de 30% regeling.

14. Ga na of u BTW moet aanrekenen

Het kan zijn dat u uw afnemer omzetbelasting (BTW) in rekening moet brengen voor de diensten die uw werknemers in Nederland verrichten. In dat geval moet u in Nederland btw-aangifte doen. Soms wordt de btw-heffing echter verlegd naar uw afnemer en hoeft u geen btw af te dragen.

Volg bovenstaande stappen bij het overplaatsen, verzenden, detacheren of detacheren van een werknemer naar Nederland en u voorkomt problemen! 

Neem contact op met Expatax voor hulp.

Vergelijkbare berichten