Mogelijkheid tot uitstel van betaling van pensioenbijdragen voor werkgevers

Deferral of pension contributions

Uitstel van pensioenpremie

Pensioenuitvoerders zullen werkgevers die als gevolg van de coronacrisis direct in de problemen komen of zijn gekomen zoveel mogelijk compenseren als zij problemen ondervinden bij het betalen van de pensioenpremies, zonder dat dit ten koste gaat van de rechten van werknemers. Dat hebben de Stichting van de Arbeid en de organisaties van pensioenuitvoerders, de Pensioenfederatie en het Verbond van Verzekeraars afgesproken.

Er zijn verschillende manieren om de inning van pensioenpremies uit te stellen; de omvang van de problemen verschilt per sector. Een werkgever kan een betalingsregeling treffen met zijn pensioenuitvoerder, fondsen en verzekeraars kunnen coulanter zijn met het vorderen van achterstallige premies, of de betalingstermijn kan voor een hele sector worden verlengd.

Voor werkgevers is de pensioenbijdrage een groot deel van de loonkosten. Meestal gaat het om zo'n 20 tot 25 procent van wat een werknemer verdient. Voorlopig gaat het alleen om uitstel van premiebetaling. De opbouw van pensioenrechten van werknemers gaat gewoon door.

Ondernemers die onmiddellijk problemen ondervinden met de betaling van hun pensioenpremies wordt geadviseerd de website van hun pensioenuitvoerder te raadplegen en zo nodig contact op te nemen met hun pensioenfonds, verzekeraar, premiepensioeninstelling of hun financieel adviseur.

De voorgestelde maatregelen kunnen snel ingaan, deels ook vooruitlopend op de door de regering aangekondigde "tijdelijke noodmaatregel overbrugging arbeidsbehoud". Deze noodmaatregel, die nog moet worden ingevoerd, is grotendeels bedoeld om werkgevers met problemen in de loonkosten te compenseren. Naar verwachting zal ook een bijdrage voor de door de werkgever te betalen pensioenpremies hierin worden opgenomen.

Vergelijkbare berichten