Wijzigingen in de 30%-regeling 2019 - maximumtermijn verkort

Wijzigingen in de 30%-regeling vanaf 2019

Zoals u wellicht heeft vernomen, is de duur van de 30% ruling met ingang van januari 2019 verkort. Dit geldt ook voor degenen aan wie de 30%-regeling al vóór 2019 is toegekend. 

Hieronder kunt u zien wat er is veranderd en wat dit voor u betekent.

30% ruling changed 2019

Uw 30% ruling is toegekend voor 1 januari 2012

De duur van uw beurs is maximaal 10 jaar, mits u de beurs heeft aangevraagd binnen 4 maanden na aanvang van uw werkzaamheden in Nederland.

Uw 30% ruling werd toegekend tussen 1 januari 2012 en 1 januari 2019

De duur van uw beurs is maximaal 8 jaar. Als gevolg van een overgangsregeling kan de einddatum van de beurs veranderen, hieronder kunt u zien wat uw nieuwe einddatum zal zijn. U krijgt geen nieuwe beurs waarop dit staat vermeld, dus het is aan u en uw werkgever om de nieuwe einddatum in de gaten te houden.

Einddatum jaar op uw subsidie: Nieuwe einddatum:
2019 of 2020 Blijft hetzelfde als vermeld op uw toelage
2021, 2022 of 2023 31 december 2020
2024 of later De einddatum van uw beurs min 3 jaar

Uw 30% ruling is verleend na 1 januari 2019

Uw subsidie is maximaal 5 jaar geldig.

Voorwaarden:

U komt in aanmerking voor de 30% ruling indien u voldoet aan de volgende voorwaarden:

  • Je bent van buiten Nederland gerekruteerd.
  • Je hebt een arbeidsovereenkomst.
  • Uw specifieke deskundigheid is schaars op de Nederlandse arbeidsmarkt. Dit blijkt als een van de volgende zaken op u van toepassing is:
    • Uw salaris in 2019 is ten minste € 37.743 (2018: € 37.296) Dit is exclusief de belastingvrije vergoeding.
    • Je bent jonger dan 30 jaar en hebt een Nederlands masterdiploma wetenschappelijk onderwijs of een buitenlands diploma van hetzelfde niveau en je salaris is in 2019 ten minste € 28.690 (2018: € 28.350).
    • U doet wetenschappelijk onderzoek bij een onderzoeksinstelling. In dat geval komt u altijd in aanmerking voor de 30% regeling.
  • In de 2 jaar voorafgaand aan uw eerste werkdag in Nederland heeft u ten minste 16 maanden buiten Nederland gewoond en op een afstand van ten minste 150 kilometer van de Nederlandse grens.

Indien u hulp wenst van Expatax bij uw 30% ruling aanvraag, gelieve klik hier om verder te lezen en het proces te starten. Als u wilt controleren of u in aanmerking komt, gebruik dan onze handige online-instrument.

Vergelijkbare berichten

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *