Verlaging gebruikelijk loon voor directeur-grootaandeelhouders (DGA) van een besloten vennootschap (BV) wegens corona-crisis

Director shareholder DGA

Als u directeur bent van een Besloten Vennootschop (BV) en u bezit ten minste 5% van de aandelen in deze BV, dan moet u uzelf een gebruikelijk loon uitbetalen. De hoogte van het salaris hangt af van uw situatie, maar in principe is het minstens 46.000 euro (in 2020) of gelijk aan de meest vergelijkbare werknemer van een ander bedrijf of de best verdienende werknemer binnen uw bedrijf.

Als de corona-crisis grote gevolgen heeft voor de omzet en liquiditeit van een BV, kunnen de onderneming en directeur-grootaandeelhouder (DGA) tijdelijk een lager maandsalaris afspreken gedurende 2020. Aan het einde van het jaar stelt de BV het gebruikelijk jaarsalaris voor 2020 vast en geeft dit aan in de aangifte loonheffingen.

Voor een DGA kunt u dus achteraf het gebruikelijke salaris voor 2020 bepalen. Dan is duidelijker wat de gevolgen van de coronacrisis zullen zijn. U heeft dan meer inzicht in de bepaling van de hoogte van het gebruikelijk jaarsalaris.

Verlaag het salaris niet met terugwerkende kracht

Salaris dat de DGA over verstreken tijdvakken in 2020 al heeft ontvangen, kan niet worden teruggedraaid. De BV en de DGA kunnen alleen het salaris over toekomstige maanden in 2020 verlagen.

Vermindering van loonbelastingaangiften

In geval van verlaging van het maandsalaris wordt in de loonaangifte vermeld welk salaris de DGA heeft ontvangen, inclusief eventueel loon in natura (bijvoorbeeld privégebruik auto). Uiterlijk aan het einde van het kalenderjaar of bij het einde van het dienstverband wordt het salaris voor het jaar 2020 vastgesteld. Als de BV te weinig loon heeft betaald, moet de BV het verschil als loon opgeven en daarover loonbelasting berekenen.

Een verzoek om voorafgaande raadpleging is niet vereist.

De BV en de DGA kunnen tijdelijk een lager salaris overeenkomen. Hiervoor is geen verzoek om toestemming van de Belastingdienst nodig. U hoeft dus geen verzoek om vooroverleg in te dienen.

Vergelijkbare berichten