UWV opent NU loket op maandag 6 april, 9.00 uur.

Now Open

Werkgevers die in aanmerking willen komen voor de tijdelijke Spoedmaatregel Overbruggingswerkgelegenheid (NOW) kunnen vanaf maandag 6 april om 9.00 uur een aanvraag indienen bij het UWV. Het UWV verwacht tienduizenden aanvragen per dag.

Behoud van werkgelegenheid in moeilijke tijden

De NOW-regeling is bedoeld om in deze moeilijke tijden zoveel mogelijk banen te behouden. Werkgevers met ten minste 20 procent omzetverlies over een periode van drie maanden komen in aanmerking voor een tegemoetkoming in de loonkosten over de maanden maart tot en met mei, mits zij hun personeel doorbetalen. Deze tegemoetkoming bedraagt maximaal 90 procent bij een omzetverlies van 100 procent en naar rato minder bij een lager omzetverlies. In eerste instantie betaalt het UWV een voorschot van 80 procent van de uitkering. Het voorschot wordt in drie termijnen betaald.

Tienduizenden aanvragen per dag

Het UWV rekent op tienduizenden aanvragen per dag. UWV: 'Daar zijn we op voorbereid. Als de aanloop te groot wordt, is er een soort wachtrijmechanisme ingebouwd, waarbij mensen gevraagd wordt om het wat later nog eens te proberen. Maar goed, het is natuurlijk fijn als de sollicitaties een beetje gespreid binnenkomen. We hopen dat werkgevers daar, indien mogelijk, rekening mee zullen houden. Desalniettemin is alles in een recordtempo verlopen. Het is dus onvermijdelijk dat we tegen onvoorziene zaken en knelpunten aanlopen. Wij proberen deze zo snel mogelijk op te lossen, maar vragen hiervoor uw begrip.

Checklist voor werkgevers

Het UWV verwacht werkgevers die een volledige aanvraag indienen binnen twee tot vier weken te kunnen uitbetalen. Vaak zal het zelfs nog sneller gaan', aldus het UWV. 'Het is wel belangrijk dat werkgevers de aanvraag in één keer goed en volledig invullen'. Om werkgevers hierbij te helpen is op de website van het UWV een checklist te vinden met de benodigde informatie:

 • uw bedrijfsgegevens: naam, adres, telefoonnummer, e-mail, contactgegevens
 • indien u arbeidstijdverkorting heeft aangevraagd: het zaaknummer (het zaaknummer vindt u op de ontvangstbevestiging van het ministerie. Het nummer bestaat uit 5 of 6 cijfers)
 • het loonbelastingnummer (u moet voor elk loonbelastingnummer een afzonderlijke aanvraag indienen)
 • de 3 maanden waarover u ten minste 20% omzetverlies verwacht
 • het verwachte percentage van het omzetverlies in die periode
 • het rekeningnummer en de naam (dit moet het rekeningnummer zijn dat de Belastingdienst gebruikt om te veel betaalde loonheffingen aan u terug te betalen. Het UWV maakt de vergoeding alleen over naar dat rekeningnummer)
 • een kopie (scan of schermafdruk) van uw bankafschrift (dit is een kopie van de hierboven vermelde bankrekening. Rekeningnummer en naam van de rekeninghouder moeten duidelijk zichtbaar zijn)

Let op: kunt u alleen een Nederlands adres en rekeningnummer opgeven.

U moet op de aanvraag een intentieverklaring ondertekenen. Door dit te doen, verklaart u dat:

 • u de juiste informatie heeft ingevuld en volledig bent geweest
 • u begrijpt en aanvaardt dat de bepalingen van de Algemene wet bestuursrecht van toepassing zijn op de aanvraag
 • dat u bevoegd bent om het bedrijf te vertegenwoordigen
 • geen surseance van betaling of faillissement is aangevraagd
 • u stemt in met de opslag en verwerking van de gegevens in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (GDPR/AVG).

Wat moet je doen?

Ga naar: nu.uwv.nl

Vul het formulier in, print het uit en onderteken het

 • Vul het formulier in.
 • Zorg ervoor dat u alle informatie correct hebt ingevuld.
 • Sla een pdf-versie van het formulier op en druk het af.
 • Zet uw naam, de datum van ondertekening en uw handtekening op het afgedrukte formulier.
  Let op: alleen ondertekende formulieren zullen worden verwerkt.

Scan het formulier

 • Scan nu het ondertekende formulier.
 • Sla de scan op als een pdf-, jpeg-, jpg- of png-bestand. De maximale grootte van het bestand is 4MB.

Scan een bankafschrift

 • Maak ook een scan van uw bankafschrift.
 • Het bankrekeningnummer en de naam van de rekeninghouder moeten duidelijk zichtbaar op de scan staan. De overige gegevens mag u zwart maken.
 • Sla de scan op als een pdf-, jpeg-, jpg- of png-bestand. De maximale grootte van het bestand is 4MB.
 • Dit is het bankrekeningnummer dat de belastingdienst gebruikt om u teveel betaalde loonheffingen terug te betalen.

Upload de gescande bestanden en dien het formulier in

 • Upload de scan van het formulier.
 • Upload de scan van uw bankafschrift (of de schermafbeelding van uw online rekeningafschrift).
 • Heeft u beide bestanden geüpload? Klik dan op 'Aanvraag indienen'.
 • Het formulier is nu verzonden.

Na ontvangst van het formulier zal UWV beoordelen of u recht heeft op een NOW-beurs.

Vergelijkbare berichten