Het Nederlandse belastingstelsel

Het Nederlandse belastingstelsel

Als u in Nederland woont, bent u binnenlands belastingplichtige. Als u in het buitenland woont en vanuit Nederland inkomsten ontvangt die in Nederland belastbaar zijn, bent u niet-ingezeten belastingplichtige. In beide gevallen bent u onderworpen aan de Nederlandse inkomstenbelasting.

Soorten inkomsten

Voor de inkomstenbelasting zijn er drie soorten belastbaar inkomen, ingedeeld in drie zogenaamde boxen.

 • Box 1: belastbaar inkomen uit arbeid en woningbezit
 • Box 2: belastbaar inkomen uit aanmerkelijk belang
 • Box 3: belastbaar inkomen uit spaargelden en beleggingen

Doos 1 bevat het volgende inkomen:

 • Lonen, pensioenen, sociale voordelen, bedrijfswagen
 • Inkomsten uit andere activiteiten
 • Winst uit bedrijfsactiviteiten
 • Door de eigenaar bewoonde eigendom
 • Negatieve uitgaven voor inkomensverzekering
 • Negatieve persoonlijke aftrek
 • Periodieke uitkeringen

De volgende uitgaven kunnen in box 1 worden afgetrokken:

Doos 2 bevat het volgende inkomen:

 • Inkomsten uit aandelen en winstbewijzen die deel uitmaken van een aanmerkelijk belang
 • Inkomsten uit de vervreemding van deze aandelen en winstbewijzen

De volgende uitgaven kunnen in box 2 worden afgetrokken:

 • Aftrekbare uitgaven
 • Compensabele verliezen uit aanmerkelijk belang

Box 3 bevat het volgende inkomen:

Buiten deze boxen kunnen extra uitgaven aftrekbaar zijn, de persoonsgebonden aftrek:

 • betaalde alimentatie en andere uitgaven voor levensonderhoud
 • ziektekosten en andere buitengewone uitgaven
 • uitgaven voor weekendbezoek van gehandicapte kinderen van 30 jaar of ouder
 • opleidingskosten
 • donaties
 • uitgaven voor beschermde gebouwen in Nederland

Wereldwijd inkomen

Inwoners van Nederland moeten hun volledige wereldwijde inkomen aangeven in hun aangifte inkomstenbelasting. Tot dit wereldinkomen behoren ook de inkomsten die Nederland op grond van nationale en internationale regelgeving niet mag belasten. Voorbeelden van dergelijke inkomsten zijn inkomsten uit arbeid in loondienst, winst uit onderneming of vermogen in andere landen.

Niet-ingezeten belastingplichtigen kunnen in Nederland als gedeeltelijk ingezeten belastingplichtigen kwalificeren. In dat geval doet u aangifte van uw gehele wereldinkomen en claimt u alle mogelijke aftrekposten waar u recht op heeft. Het is mogelijk dat uw buitenlandse inkomsten ook in een ander land belastbaar zijn. Om te voorkomen dat u in beide landen belasting moet betalen, verleent Nederland een verrekening met de verschuldigde belasting, de zogenoemde dubbele belastingvermindering.

Partners

Partners worden zoveel mogelijk individueel belast. Dit betekent dat u - in principe - zelf belasting betaalt over uw eigen inkomsten en dat u uw aftrekbare uitgaven alleen zelf kunt gebruiken. Er bestaan echter ook enkele vormen van gezamenlijke inkomsten en aftrekbare uitgaven. Deze gezamenlijke inkomsten en aftrekbare uitgaven kunt u verdelen over uzelf en uw partner, afhankelijk van uw persoonlijke situatie.

Belastingtarieven

Elke box heeft zijn eigen belastingtarieven. 

Ook zijn bepaalde belastingkredieten van toepassing die elk jaar veranderen.

Vergelijkbare berichten