Hoe wordt een bedrijfsfiets die aan de werknemer ter beschikking wordt gesteld belast?

Woman on company bike

Sinds 1 januari 2020 geldt een 7% bijtelling voor de fiets die de werkgever aan de werknemer ter beschikking stelt voor privégebruik. Dit geldt ook voor een elektrische fiets en speed pedelec die ter beschikking worden gesteld.

Als de werknemer de fiets van de zaak mag gebruiken voor woon-werkverkeer, wordt de fiets geacht ook voor privégebruik beschikbaar te zijn. Voor dit privégebruik moet de werkgever per kalenderjaar een bedrag bij het loon optellen. Deze bijtelling geldt niet als de werknemer de fiets alleen voor zakelijke reizen (en dus niet voor woon-werkverkeer) mag gebruiken.

Fiets beschikbaar gesteld

In de volgende gevallen wordt er een fiets ter beschikking gesteld:

  • Een werkgever stelt zijn werknemer een fiets ter beschikking en de fiets blijft eigendom van de werkgever.
  • Een werkgever least een fiets van een leasemaatschappij en stelt deze ter beschikking van zijn werknemer.
  • De werknemer huurt zelf een fiets en de werkgever vergoedt alle kosten.

Waarde van het privégebruik van de fiets

De waarde van het particuliere gebruik bedraagt 7% van de door de fabrikant of importeur gepubliceerde adviesprijs. Dit is de consumentenprijs inclusief omzetbelasting. Rijwiel en Automobiel Industrie (RAI) Vereniging heeft hiervoor een databank opgezet. Deze is te vinden op www.bijtellingfietsvandezaak.nl.

Als de werkgever de oorspronkelijke prijs niet kan achterhalen, moet hij uitgaan van de aanbevolen consumentenprijs van de meest vergelijkbare fiets.

Accessoires en fietsverzekering

Accessoires die deel uitmaken van de adviesprijs en bij de fiets worden verstrekt, vallen onder de bijtelling. Accessoires die geen deel uitmaken van de adviesprijs moeten door de werkgever worden gewaardeerd op het aankoopfactuurbedrag inclusief btw. Als de werkgever niet beschikt over een factuur voor de verstrekking, geldt de waarde in het economische verkeer.

Een fietsverzekering, een extra slot, een tassteun en reparatiekosten zijn intermediaire kosten en hebben geen invloed op de bijtelling.

Let op!
Een regenpak dat door de werkgever aan de werknemer wordt verstrekt, is uw werknemersloon. Maar de werkgever kan dit loon ook aanmerken als eindheffingsloon als aan de gebruikelijke eis wordt voldaan. Het bedrag komt ten laste van de vrije ruimte. Daarboven betaalt de werkgever 80% eindheffing.

Loon in natura

De bijtelling voor het privégebruik van de fiets is loon in natura. De werkgever telt jaarlijks 7% op bij het loon van de werknemer. De werkgever moet loonbelasting/premie volksverzekeringen inhouden, premies werknemersverzekeringen betalen en de werkgeversheffing Zorgverzekeringswet (Zvw) afdragen of de bijdrage Zvw inhouden.

Aanwijzen als definitief belastbaar inkomen

De werkgever kan de bijtelling ook aanwijzen als eindheffingsloon als aan de gebruikelijke eis wordt voldaan. Het bedrag komt ten laste van de vrije ruimte. Boven dit bedrag betaalt de werkgever 80% eindheffing.

Cafetariaregeling

Een werkgever kan ook met de werknemer overeenkomen om het brutoloon te ruilen tegen een ter beschikking gestelde fiets. De werkgever kan de bijtelling dan als eindheffingsloon aanmerken als aan de gebruikelijke eis is voldaan.

Eigen bijdrage

De werkgever kan de door de werknemer betaalde eigen bijdrage op zijn nettoloon in mindering brengen op de bijtelling. Het saldo van de bijtelling voor privégebruik van de fiets en de eigen bijdrage van de werknemer voor privégebruik mag op kalenderjaarbasis niet negatief zijn.

Betalingen aan derden worden niet in mindering gebracht op de bijtelling, zoals de kosten voor het thuis opladen van de accu van een elektrische fiets van de zaak. Maar een werkgever kan deze (tussen)kosten wel onbelast aan de werknemer vergoeden.

Geen bewijs van het tegendeel mogelijk

Anders dan bij auto's van de zaak kan bij gering privégebruik het tegendeel niet worden bewezen. De fietsbijtelling is altijd van toepassing wanneer een werknemer gebruik mag maken van een voor het woon-werkverkeer ter beschikking gestelde fiets.

Kilometervergoeding

Betaalt de werkgever een vergoeding voor de kilometers die de werknemer op de fiets van de zaak rijdt? Dan is dit belast loon voor de werknemer. Er is namelijk sprake van vervoer voor rekening van de werkgever. De werkgever kan dit ook aanmerken als eindheffingsloon. Dit komt ten laste van de vrije ruimte.

Overname van de fiets na de leaseperiode

Kan de marktwaarde worden vastgesteld op een vast percentage van de aankoopprijs wanneer de fiets aan de werknemer wordt verkocht?

Ja. Op het moment van de verkoop moet de werkgever de actuele waarde in het economisch verkeer bepalen. Daarbij mag hij uitgaan van een afschrijving van 20% op jaarbasis. Na 5 jaar is de restwaarde dan nul.

Vergelijkbare berichten

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *