E-handel en diensten in de EU: zie wat er verandert voor de btw vanaf 1 juli 2021

VAT on e-commerce in the EU

Levert u in de EU goederen aan afnemers die geen btw aangeven? Dan moet u die btw vanaf 1 juli 2021 meestal aangeven in het EU-land waar u levert. Bijvoorbeeld als u met uw webshop producten verkoopt aan particulieren in Duitsland.

Voor deze leveringen kunt u gebruik gaan maken van het zogenaamde één-loket-systeem. Ook als u diensten levert in de EU.

Er verandert niets voor producten die u in Nederland levert.

Wat is uw situatie?

Verkoopt u goederen in de EU aan afnemers die geen btw-aangifte doen? Dan moet u vanaf 1 juli 2021 de btw aangeven in het EU-land waar de goederen voor bestemd zijn. Bijvoorbeeld als u met uw webshop producten verkoopt aan particulieren in Duitsland. Dit kan ook op een vereenvoudigde manier. Centraal. Met de "Unieregeling" in het één-loket.

Moet u uw goederen eerst in de EU invoeren? Gebruik dan de 'Invoerregeling'. Kijk naar de situatie 'Ik ben een Nederlandse ondernemer en lever goederen van buiten de EU'.

Let op!

Doet u aan 'verkoop op afstand' met een omzet tot 10.000 euro per jaar? Dan betaalt u de btw in Nederland - op de gebruikelijke manier. Onder 'Hoe gebruikt u de Unieregeling' kunt u zien wat afstandsverkopen zijn.

Verkoopt u niet alleen goederen, maar levert u ook digitale diensten aan particulieren? Neem dan de omzet uit deze diensten mee bij de berekening van het maximum van € 10.000. Bereken het maximum van € 10.000 voor 2021 niet over het hele jaar, maar per 1 juli 2021.

Gebruik maken van de vakbondsregeling? U kunt zich inschrijven vanaf april 2021

U moet zich registreren als u gebruik wilt maken van de Unieregeling. Inschrijven kan vanaf 1 april 2021 via Mijn Belastingdienst Zakelijk.

U bent niet verplicht gebruik te maken van de Unieregeling. Maakt u geen gebruik van de Unieregeling, of kunt u er geen gebruik van maken - omdat u niet aan de voorwaarden voldoet? Dan moet u de btw aangeven in elk land waar u uw producten levert. Neem contact op met de belastingautoriteiten van die landen voor meer informatie.

Hoe gebruik te maken van de Unieregeling

U kunt gebruik maken van de "Unieregeling" voor de zogenaamde verkoop op afstand. Dit betekent dat u aan deze voorwaarden moet voldoen:

  • U levert goederen die zich al in de EU bevinden - aan een klant in een ander EU-land.
  • U levert rechtstreeks aan klanten die geen BTW-aangifte doen. Dit zijn allemaal particulieren. Maar bijvoorbeeld ook ondernemers die geen btw-aangifte hoeven te doen.
  • U kunt deze regeling niet gebruiken voor margegoederen en (bijna) nieuwe vervoermiddelen, zoals auto's en motorfietsen. En ook niet voor 'montageleveringen', zoals zonwering.
  • U zorgt zelf voor de verzending van uw producten.

Met de Unieregeling geeft u elk kwartaal de BTW voor al deze leveringen op. En u betaalt dit in 1 keer. Terugvragen van voorbelasting is niet mogelijk met de Unieregeling. Zie hiervoor Terugvragen van btw uit andere EU-landen.

U geeft leveringen aan Nederlandse afnemers op de gebruikelijke manier aan in uw Nederlandse btw-aangifte.

Voorbeeld

U bent gevestigd in Nederland en levert uw producten aan particulieren in Nederland, België en Spanje.

Als gevolg van een levering aan een particulier in Spanje is de buiten Nederland behaalde omzet voor afnemers die geen btw-aangifte doen, hoger dan € 10.000. Voor deze levering moet u de btw aangeven en afdragen in Spanje. Dit geldt ook voor alle volgende leveringen aan particulieren in Spanje en België. Voor deze leveringen kunt u gebruik maken van de Unieregeling: u betaalt dan de buitenlandse btw in één keer. U kunt uw leveringen in Nederland blijven aangeven in uw Nederlandse btw-aangifte.

Verkoopt u goederen van buiten de EU aan klanten die geen btw-aangifte doen? Dan moet u die btw vanaf 1 juli 2021 aangeven in het EU-land waar de goederen naartoe gaan. Bijvoorbeeld als u via uw webshop producten uit China rechtstreeks verkoopt aan particulieren in Duitsland. Dat kan ook op een vereenvoudigde manier. Centraal. Met de 'Importregeling' in het centraal loket.

Vanaf 1 juli 2021 vervalt de btw-vrijstelling van 22 euro voor zendingen die u van buiten de EU importeert.

Zijn uw goederen al in de EU en hoeft u ze niet eerst in te voeren? Maak dan gebruik van de 'Unieregeling'. Kijk naar de situatie 'ik ben een Nederlandse ondernemer en ik lever goederen'.

Invoerregeling gebruiken? Registratie is mogelijk vanaf april 2021

U moet zich registreren als u gebruik wilt maken van de invoerregeling. Aanmelden kan vanaf 1 april 2021 via Mijn Belastingdienst Zakelijk.

Hoe de invoerregeling te gebruiken

U kunt gebruik maken van de Invoeringsregeling als het gaat om zogenaamde afstandsverkopen. Dit betekent dat u aan deze voorwaarden moet voldoen:

  • U levert goederen van buiten de EU - aan een klant in een ander EU-land.
  • U levert rechtstreeks aan klanten die geen BTW-aangifte doen. Dit zijn allemaal particulieren. Maar bijvoorbeeld ook ondernemers die geen btw-aangifte hoeven te doen.
  • De invoerregeling geldt voor zendingen tot € 150. Zijn de verzekerings- en verzendingskosten in de facturen inbegrepen? Zo ja, dan tellen die niet mee. Een zending kan bestaan uit een pakket van verschillende goederen. U moet voor een zending 1 vervoersdocument gebruiken, zoals een airwaybill.
  • U kunt deze regeling niet gebruiken voor "accijnsgoederen", zoals bier, wijn en tabaksproducten.
  • U dient zelf zorg te dragen voor de verzending van uw producten.

Met de Import regeling rapporteert u elke maand de BTW voor al deze leveringen. En betaalt het in 1 keer. Als u de invoerregeling gebruikt, betaalt u geen BTW bij invoer.

Ik kan de invoerregeling niet gebruiken

Mag u geen gebruik maken van de invoerregeling - bijvoorbeeld omdat de waarde van uw zending hoger is dan € 150? Dan betaalt u de btw in het land waar u uw zending invoert.

Voorbeeld

U gebruikt uw webshop om een product uit China rechtstreeks in Duitsland te leveren, maar u importeert uw product in Frankrijk. U betaalt dan BTW voor de invoer in Frankrijk. Deze BTW kunt u terugvorderen. Vervolgens geeft u de BTW aan in Duitsland - het land waar u uw product levert.

Ik wil de invoerregeling niet gebruiken

Wilt u geen gebruik maken van de invoerregeling? Dan betaalt u de BTW in het land waar u uw zending naartoe stuurt.

Voorbeeld

U gebruikt uw webshop om een product vanuit China rechtstreeks naar Duitsland te leveren, via Frankrijk - u importeert uw product in Duitsland. Dan betaalt u BTW voor de invoer in Duitsland. Vervolgens geeft u de BTW weer aan, in Duitsland - het land waar u uw product aflevert. In die aangifte kun je de BTW terugvragen die je bij invoer hebt betaald.

Levert u diensten aan particulieren en moet u daarom btw betalen in een ander EU-land? Dan kunt u de btw vanaf 1 juli 2021 op een vereenvoudigde manier aangeven. Centraal. Via het éénloketsysteem. U geeft deze btw elk kwartaal aan via het éénloketsysteem. U betaalt deze btw in 1 keer. Wij sturen uw aangifte en betaling naar de belastingdienst van die EU-landen. Dit is het zogenaamde Unie-systeem.

De regels voor het bepalen van de plaats waar de dienst wordt belast, blijven dezelfde.

Registreren

U moet zich registreren als u gebruik wilt maken van het éénloketsysteem voor de btw. Inschrijven kan vanaf 1 april 2021 via Mijn Belastingdienst Zakelijk.

Digitale diensten

Voor digitale diensten geldt een uitzondering. Is uw omzet uit digitale diensten aan particulieren binnen de EU € 10.000 of minder? Dan is de dienst in Nederland belast en betaalt u hier btw.

Levert u ook goederen aan particulieren in de EU - en regelt u zelf de verzending van deze goederen? Neem dan ook de omzet van deze goederen mee in de berekening van het maximum van € 10.000. Bereken het maximum van € 10.000 voor 2021 niet over het hele jaar, maar vanaf 1 juli 2021.

Vergelijkbare berichten

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *