Voorwaarden voor tijdelijke noodregeling voor zelfstandige ondernemers bekendgemaakt

Entrepreneur without work

Ga naar onze pagina over de financiële maatregelen rond de Corona-crisis

De voorwaarden van de Tijdelijke Overbruggingsregeling Zelfstandige Ondernemers (Tozo) zijn bekendgemaakt. De regeling wordt uitgevoerd door gemeenten en loopt tot 1 juni.

Zelfstandigen kunnen gebruik maken van twee faciliteiten van het Tozo:

  • inkomenssteun en
  • een lening voor werkkapitaal.

De regeling is vergelijkbaar met de bijstand voor zelfstandigen (Bbz). Zo zijn de gehanteerde bedragen gebaseerd op het sociaal minimum, het bedrag dat mensen nodig hebben om in hun levensonderhoud te voorzien. Onder kosten van levensonderhoud vallen kosten als boodschappen en huur.

Om inkomenssteun te ontvangen, moet de zelfstandige verklaren dat hij verwacht dat zijn inkomen als gevolg van de coronacrisis de komende drie maanden lager zal zijn dan het sociale minimum. Het inkomen wordt dan gedurende maximaal drie maanden aangevuld. Voor gehuwden en samenwonenden wordt het inkomen aangevuld tot een bedrag van 1.500 euro netto en voor alleenstaanden tot 1.050 euro netto. Het is een gift en hoeft dus niet te worden terugbetaald.

Zelfstandigen die meer verdienen dan de bijstandsnorm, of die naast hun bedrijf meer loon uit reguliere arbeid ontvangen dan hun bijstandsnorm, krijgen geen toeslag. Voor een echtpaar of samenwonenden (met kinderen), van wie beide partners zelfstandig ondernemer zijn, wordt maximaal 1.500 euro netto uitgekeerd, volgens de regels van de Participatiewet. De regeling blijft van kracht tot 1 juni 2020. Zelfstandige ondernemers die als gevolg van de corona-crisis liquiditeitsproblemen ondervinden, kunnen een lening voor werkkapitaal aanvragen van maximaal 10.157 euro met een rente van 2%. Deze zal binnen vier weken beschikbaar zijn. De maximale looptijd van de lening is drie jaar. Tot januari 2021 hoeven geen aflossingen te worden gedaan.

Versnelde procedure

In vergelijking met het Bbz kent de Tozo soepelere voorwaarden en een versnelde procedure. Een aanvraag voor het Tozo gebeurt zoveel mogelijk digitaal en kan binnen vier weken worden afgerond, in plaats van de gebruikelijke 13 weken. Kijk voor het digitale aanvraagformulier op de website van uw gemeente. U levert dit in bij uw gemeente, samen met kopieën van uw legitimatiebewijs (rijbewijs is niet voldoende), bankafschriften, bestaande beschikkingen, brieven en informatie over de huishoudsamenstelling. De gemeente verzamelt zelf gegevens uit het Handelsregister van de Kamer van Koophandel (uittreksel). Gemeenten hebben de behandeling soms uitbesteed aan een samenwerkingsverband of (grotere) buurgemeente. Kijk hiervoor op de website van uw gemeente.

Vereisten

De zelfstandige moet bij de aanvraag verklaren dat hij verwacht dat zijn inkomen de komende drie maanden als gevolg van de coronacrisis lager zal zijn dan het sociaal minimum. Als dit achteraf anders blijkt te zijn, moet de zelfstandige dit melden bij de gemeente. De versoepeling houdt in dat er geen onderzoek wordt gedaan naar de levensvatbaarheid van de onderneming. Daarnaast hebben het vermogen (zoals een spaarrekening en woningbezit) en het inkomen van de partner geen invloed op de tegemoetkoming. De regeling is zo eenvoudig en snel in te voeren.

Meer in het bijzonder gelden de volgende eisen:

  • Zelfstandigen, vanaf de leeftijd van 18 jaar tot de pensioengerechtigde leeftijd.
  • Ingezetene en wettig in Nederland verblijvende.
  • Nederlands of gelijkwaardig.
  • Het bedrijf of zelfstandig beroep wordt uitgeoefend in Nederland.
  • Voldoet aan de wettelijke vereisten voor het runnen van een eigen bedrijf, waaronder inschrijving in het handelsregister van de Kamer van Koophandel.
  • Vóór 17 maart 2020 18.45 uur in het handelsregister is ingeschreven en het bedrijf heeft opgestart en voldoet aan het urencriterium, dat wil zeggen ten minste 1.225 uur per jaar in eigen bedrijf of zelfstandig beroep werkzaam is.
  • Inwoner van de gemeente, waar aanvullende inkomenssteun wordt aangevraagd.
  • Inkomen als gevolg van de coronacrisis onder het sociaal minimum.

Vergelijkbare berichten

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *