Compensatie van 4.000 euro voor ondernemers in getroffen sectoren

Financial compensation entrepreneurs

Bron: Rijksoverheid.nl en kvk.nl

De Tegemoetkoming Ondernemers Getroffen Sectoren COVID-19 (TOGS) is 1 van de 9 noodmaatregelen van het kabinet om ondernemers te ondersteunen tijdens de coronacrisis. De TOGS is bedoeld voor ondernemers die directe schade ondervinden van diverse overheidsmaatregelen om het COVID-19 virus in te dammen. Gedupeerde ondernemers krijgen een eenmalige uitkering van € 4.000 om hun vaste lasten te betalen. Deze uitkering is per bedrijf, niet per vestigingsplaats. De TOGS kan worden aangevraagd via rvo.nl/tegemoetkomingcorona.

De gezondheidsmaatregelen van de overheid hebben directe gevolgen voor de inkomsten in een aantal specifieke sectoren. Bijvoorbeeld door de gedwongen sluiting van horecagelegenheden, bepaalde groepen ondernemers in de non-foodsector en evenementen, het verbod op contactberoepen op het gebied van verzorging en annuleringen in de reisbranche als gevolg van het 'alleen-noodzakelijke reizen'-advies voor Nederlanders. Voor deze ondernemers doet het kabinet iets extra's om de dringende nood te lenigen, naast andere maatregelen zoals compensatie voor loonkosten en verruimde mogelijkheden voor overbruggingskredieten.

Waar en wanneer kan ik een aanvraag indienen om gebruik te maken van de Toelage Ondernemers Betrokken Sectoren COVID-19 (TOGS)?

Aanvragen kunnen door ondernemers worden ingediend via rvo.nl/tegemoetkomingcorona vanaf vrijdag 27 maart 2020 tot en met vrijdag 26 juni 2020. De onderneming moet in Nederland gevestigd zijn en de hoofdactiviteit moet blijken uit de inschrijving van peildatum 15 maart 2020 in het handelsregister. Als de juiste informatie is verstrekt, wordt de aanvraag binnen 3 weken goedgekeurd en uitbetaald. RVO streeft er echter naar dit binnen 1 week te doen. U heeft 3 maanden, dus tot vrijdag 26 juni 2020, de tijd om een aanvraag in te dienen.

Voorbereiding van de aanvraag

Een aantal gegevens van de Kamer van Koophandel wordt automatisch ingevuld wanneer u de online sollicitatie indient. Controleer die gegevens. Bekijk het overzicht van vragen in het online sollicitatieformulier (PDF) en verzamel van tevoren alle benodigde informatie.

Wat heb je nodig?

 • eHerkenningstool niveau 1 of DigiD
 • Kamer van Koophandel nummer van uw bedrijf (let op: niet het vestigingsnummer / RSIN)
 • SBI-code van de hoofdactiviteit van uw bedrijf
 • bankrekeningnummer van uw bedrijf
 • correspondentie- en bezoekadres van uw bedrijf
 • contactgegevens: naam, telefoonnummer, e-mailadres

Als een tussenpersoon de aanvraag indient, hebt u een machtiging nodig. U hoeft deze machtiging niet op te sturen, maar er kan tijdens de controles wel om worden gevraagd.

Voor wie is de regeling voor Ondernemers Betrokken Sectoren COVID-19 (TOGS) bedoeld?

Ondernemers in de onderstaande sectoren kunnen zich aanmelden. Het gaat om ondernemers die rechtstreeks te maken hebben met de maatregelen die de regering heeft genomen ter bestrijding van het coronavirus. Een gedetailleerd overzicht van sectoren is beschikbaar (zie voor een gedetailleerd overzicht de publicatie in de Staatscourant). De lijst met branches en sectoren wordt op maandag 30 maart geactualiseerd:

 • Eet- en drinkgelegenheden: bv. restaurants, cafetaria's, catering voor evenementen, cafés
 • Haar- en schoonheidsverzorging: kappers, pedicures, visagisten, enz.
 • Evenementenlocaties en organisatoren
 • Sauna's, solaria, zwembaden, fitnesscentra, sportclubs en sportevenementen
 • Bepaalde particuliere culturele instellingen, zoals musea, circussen, theaters, schouwburgen en culturele onderwijsinstellingen
 • Eigenaars van rijscholen
 • De reisindustrie, zoals reisbureaus en touroperators
 • Casino's

Dit betreft bedrijven die buiten de woning zijn gevestigd. De enige uitzondering zijn eet- en drinkgelegenheden, bijvoorbeeld een café waar de eigenaar, de huurder of de pachter boven woont.

Ik begrijp dat er een uitbreiding van de regeling is, voor welke sectoren is dat?

Ook extra groepen ondernemers in de non-foodsector, zoals winkeliers, kunnen vanaf maandag 30 maart 2020 gebruik maken van de regeling Ondernemers Getroffen Sectoren COVID-19 (TOGS). Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) heeft op 28 maart de verlenging van de regeling aangekondigd op basis van de aanvragen voor TOGS die sinds vrijdag zijn gedaan en de recente acute, negatieve ontwikkelingen in de winkelverkopen. "Het zijn uitzonderlijke tijden die grote gevolgen hebben voor ondernemers. Daarom heeft het kabinet bij de aankondiging van het Noodpakket Banen en Economie meteen gezegd dat dit pakket nooit stilstaat. Ondernemers in de non-foodsector blijven weliswaar open, maar zij zien hun inkomen sterk dalen doordat zij sociale afstand moeten nemen. Omdat zij hard worden getroffen, zullen we de regeling uitbreiden".

Het kabinet heeft op 7 april besloten de TOGS-regeling opnieuw uit te breiden. Hierdoor hebben diverse contactberoepen, zoals tatoeageshops, toegang tot de TOGS-regeling. Ook kleinere mkb-kleinhandelaren in levensmiddelen, diensten als taxi's, praktijken van tandartsen, fysiotherapeuten en aanbieders van eet- en drinkgelegenheden of (culturele) evenementen zijn toegevoegd.

Waaraan moet ik voldoen om de TOGS te mogen gebruiken?

 • De hoofdactiviteit van uw bedrijf, zoals ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel, moet overeenkomen met één van de hoofdactiviteiten die in de beleidsregel (SBI-code) zijn opgenomen.
 • De onderneming heeft een fysieke vestiging in Nederland, waarvan het vestigingsadres is ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel. Uw onderneming mag geen fysieke vestiging hebben op een woonadres. Uitgezonderd zijn café- en restauranthouders die een horecagelegenheid huren, verhuren of in eigendom hebben.
 • U verwacht dat uw onderneming in de periode van 16 maart 2020 (dag na de aankondiging van de eerste noodmaatregel) tot 15 juni 2020 een omzetverlies van ten minste € 4000 zal lijden.
 • U heeft ten minste 4000 euro aan vaste lasten in de periode van 16 maart 2020 (dag na de aankondiging van de eerste noodmaatregel) tot 15 juni 2020.
 • Uw bedrijf heeft maximaal 250 werknemers in dienst. Dit blijkt uit de inschrijving in het handelsregister van de Kamer van Koophandel.
 • Uw bedrijf moet zijn opgericht en geregistreerd bij de Kamer van Koophandel op de peildatum 15 maart 2020. Vennootschappen kunnen verschillende rechtsvormen hebben. Bijvoorbeeld: eenmanszaak, besloten vennootschap (bv), vennootschap onder firma (vof), commanditaire vennootschap (cv), maatschap, coöperatie, vereniging en stichting.
 • Uw bedrijf is geen overheidsbedrijf.
 • Uw bedrijf is niet failliet.
 • Uw bedrijf heeft geen verzoek tot surseance van betaling ingediend bij de rechtbank.
 • U verklaart bij de aanvraag dat over het lopende en de afgelopen 2 belastingjaren niet meer dan 200.000 euro aan overheidssteun is ontvangen (de minimis-regeling). Ondernemingen die het volledige bedrag al hebben opgebruikt, komen niet in aanmerking voor de regeling.

Waarom staat mijn sector, sector niet in de lijst van SBI-codes om in aanmerking te komen voor de regeling compensatie getroffen ondernemers sectoren COVID-19 (TOGS)?

De aangewezen sectoren hebben te maken met de gedwongen sluiting van horecagelegenheden en evenementen, het verbod op contactberoepen op het gebied van verzorging en annuleringen in de reisbranche als gevolg van het "alleen-noodzakelijke reizen"-advies voor Nederlanders.

Als u niet in aanmerking komt, heeft het kabinet andere maatregelen, die zijn opgesteld in het noodpakket voor economie en werkgelegenheid.

Vanwege de economische gevolgen van corona kunnen Nederlandse ondernemers een aanvraag indienen om in aanmerking te komen voor buitengewone financiële steun van het kabinet via de tijdelijke regeling loonkosten (NOW) of extra steun voor zelfstandigen. Ook kunnen bedrijven gebruik maken van de diverse fiscale maatregelen en verruimde mogelijkheden voor overbruggingskredieten. Klik hier voor een overzicht van alle regelingen.

Ik moest mijn zaak (verplicht) sluiten vanwege corona. Maar ik krijg de melding dat ik niet in aanmerking kom vanwege mijn SBI. Waar kan ik mij melden als ik van mening ben dat mijn bedrijf wel in aanmerking komt en binnen door de overheid geselecteerde bedrijfstakken zou moeten vallen?

Als u een bedrijf inschrijft bij de Kamer van Koophandel, krijgt u een SBI-code (standaard bedrijfsindeling). Deze code vertelt iets over de economische activiteit van uw bedrijf. Andere bedrijven gebruiken deze informatie, bijvoorbeeld om klanten te zoeken. De overheid gebruikt de SBI-codes om beleid te maken. Het is aan ondernemers zelf om de SBI-code te wijzigen bij de Kamer van Koophandel als de SBI-code niet klopt, of als uw bedrijfsactiviteiten veranderen. Iedereen die voor 15 maart in het handelsregister stond ingeschreven, valt onder de SBI-code die er toen was.

Wij zijn op de hoogte van de signalen dat bedrijven denken in aanmerking te komen voor de regeling. RVO inventariseert en geeft deze signalen door aan het ministerie van Economische Zaken en Klimaat. Deze regeling is nog open tot 26 juni, wat betekent dat alle aspecten van de regeling continu worden gemonitord. Dit is niet per se het laatste wat we over deze regeling zeggen. Kijk ook of uw bedrijf in aanmerking komt voor een van de andere regelingen uit het pakket.

Ik sta geregistreerd onder verkeerde SBI codes. Hoe kan dit worden aangepast?

Ondernemers die recht hebben op de TOGS-regeling, maar in het Handelsregister zien dat zij onder andere zogenaamde SBI-codes geregistreerd staan, kunnen dit melden bij RVO. De registratie zal van geval tot geval worden bekeken. Nadere informatie over hoe dit te melden bij RVO volgt nog op de site van RVO.

Als ik niet in aanmerking kom voor de Toelage voor Ondernemers Betrokken Sectoren COVID-19 (TOGS). Waar kan ik dan terecht?

Het is niet de enige regeling in het noodpakket. Wij nemen kritiek en bezorgdheid serieus. Deze regeling is nog open tot 26 juni, dus we kunnen alle aspecten van de regeling voortdurend in de gaten houden. Dit is niet per se het laatste wat we over deze regeling zeggen. Controleer in de tussentijd ook of uw bedrijf in aanmerking komt voor een van de andere regelingen uit het pakket.

Het kabinet heeft het noodpakket voor economie en banen opgesteld. Vanwege de economische gevolgen van corona kunnen Nederlandse ondernemers een aanvraag indienen om in aanmerking te komen voor buitengewone financiële steun van het kabinet via de tijdelijke regeling loonkosten (NOW) of extra steun voor zzp'ers. Ook kunnen bedrijven gebruik maken van de diverse fiscale maatregelen en verruimde mogelijkheden voor overbruggingskredieten.

Vergelijkbare berichten