BTW in Nederland

Onderworpen aan BTW

Het stelsel van belasting over de toegevoegde waarde in Nederland komt overeen met het stelsel dat momenteel door alle andere EU-staten wordt gebruikt. De volgende transacties zijn aan BTW onderworpen:

  • de levering van goederen en diensten door bedrijven in Nederland;
  • intracommunautaire aankopen van goederen in Nederland in het kader van de bedrijfsuitoefening door ondernemers en vennootschappen;
  • intracommunautaire verwervingen van nieuwe vervoermiddelen;
  • invoer van goederen van buiten de EU.

Belastinggrondslag en BTW-tarief

De belasting wordt geheven over de verkoopprijs en het algemene tarief bedraagt 21%. Voor bepaalde goederen en diensten, zoals voedingsmiddelen, boeken, geneesmiddelen, kunst, antiquiteiten, toegang tot musea, dierentuinen, theaters en sport, geldt een lager tarief van 9%. Zichtbare uitvoer is aan het nultarief onderworpen. Er geldt een aantal vrijstellingen voor speciale goederen en diensten, zoals educatieve, medische en culturele diensten.

Verschuldigde BTW

De BTW is verschuldigd door ondernemers die in Nederland een onderneming drijven, hetzij als natuurlijke persoon, hetzij als rechtspersoon. Ondernemers die uit financieel, organisatorisch en economisch oogpunt een groep vormen, kunnen verzoeken om voor de btw als fiscale eenheid te worden behandeld. Ook buitenlandse ondernemers zijn Nederlandse btw verschuldigd als zij in Nederland een onderneming drijven.

BTW op uitgaven

Ondernemers mogen de btw op inkopen en andere zakelijke uitgaven aftrekken van de btw die zij over hun verkopen moeten betalen. Als een vrijstelling van toepassing is, zijn de btw-betalingen niet aftrekbaar.

Zodra een ondernemer het bedrijf bij het belastingkantoor heeft geregistreerd, wordt een BTW-nummer verstrekt en worden op de geldende data BTW-aangiften ingediend.

EU-voorschriften inzake facturen

Voorbeelden van vragen beantwoord in onze Kennisbank:

Vergelijkbare berichten