Belastingtarieven in Nederland 2023

Tax rates Netherlands 2023

Tarief Box 1 (inkomen uit werk en woning)

Het tarief in box 1 is een combinatie van belasting en premies sociale zekerheid. De premies sociale verzekeringen worden berekend in de eerste schijf. Op uw loonstrook of jaarafrekening kunt u iets zien als: "ingehouden loonheffing" of "LB/PR. VOLKSVZ" waarbij LB staat voor loonheffing en PR. VOLKSVZ staat voor premies volksverzekeringen of premies sociale verzekeringen.

Als u niet in Nederland verzekerd bent, maar in het land waarvandaan u bent overgeplaatst (op basis van een A1-verklaring of Certificaat van Dekking) dan betaalt u in Nederland geen premies sociale zekerheid waardoor het bedrag dat wordt ingehouden op uw salaris of freelance-inkomen lager wordt.

Voor het jaar 2023 zijn het belastingtarief en de premies voor inkomen uit werk en woning :

Gecombineerde percentages in box 1 voor personen jonger dan de pensioengerechtigde leeftijd

Belastbaar inkomenBelasting per schijfPremies volks
verzekeringen per schijf
Totaal tarief
Vantot en met
€ 0€ 37,1499.28%27.65%36.93%
€ 37,150€ 73,03136.93%0%36.93%
€ 73,03249.50%0%49.50%

Gecombineerde percentages in vak 1 voor personen die de pensioengerechtigde leeftijd hebben bereikt en geboren zijn na 1 januari 1946

Belastbaar inkomenBelasting per schijfPremies volks
verzekeringen per schijf
Totaal tarief
Vantot en met
€ 0€ 37,1499.28%9.75%19.03%
€ 37,150€ 73,03136.93%0%36.93%
€ 73,03249.50%0%49.50%

Gecombineerde percentages in vak 1 voor personen die de pensioengerechtigde leeftijd hebben bereikt en geboren zijn vóór 1 januari 1946

Belastbaar inkomenBelasting per schijfPremies volks
verzekeringen per schijf
Totaal tarief
Vantot en met
€ 0€ 38,7039.28%9.75%19.03%
€ 37,150€ 73,03136.93%0%36.93%
€ 73,03249.50%0%49.50%

Premies volksverzekeringen (premies sociale zekerheid)

De totale premie voor de volksverzekeringen bedraagt 27,65%, verdeeld in:

  • AOW (Algemene Ouderdomswet): 17,9% -> uit te betalen tot pensioengerechtigde leeftijd (zie verschil in tarieven in bovenstaande tabellen)
  • ANW (Algemene nabestaandenwet): 0,1%
  • Wlz (Wet langdurige zorg): 9.65%

Aftrekpercentage vak 1

Het maximale tarief waartegen bepaalde aftrekposten, zoals de hypotheekrente, de ondernemersaftrek, de mkb-winstvrijstelling en de persoonsgebonden aftrek, in box 1 in aanmerking worden genomen, daalt in 2023 van 40% naar 36,93%. Bij de berekening van de verschuldigde inkomstenbelasting wordt dan een tariefcorrectie toegepast.

Tarief Box 2 (inkomsten uit een aanmerkelijk belang in een vennootschap)

Voor het jaar 2023 is het belastingtarief voor inkomsten uit een aanmerkelijk belang 26.90%.

Tarief Box 3 (inkomsten uit spaargelden en beleggingen)

Het belastingtarief voor inkomsten uit spaargelden en beleggingen wordt verhoogd naar 32%. Expats met de 30% regeling kunnen er in de belastingaangifte voor kiezen om vrijgesteld te worden van belasting op spaargeld en de meeste beleggingen.

Heffingskortingen

Nadat de belasting op basis van de bovenstaande percentages is berekend, kunt u het berekende bedrag verminderen met de toepasselijke heffingskortingen.

  • Algemene heffingskorting (voor inkomens tot € 22.661) € 3.070
  • Persoonlijke heffingskorting (voor inkomens tussen € 22.661 en € 73.031) € 3.070 - 6.095% x (inkomen uit woning en werk - € 22.660)
  • Persoonlijke heffingskorting (voor inkomens boven € 73.031) € 0
  • Persoonlijke heffingskorting voor partner zonder inkomen geboren na 1 januari 1963 € 0
  • Persoonlijke heffingskorting voor partner zonder inkomen geboren voor 1 januari 1963 € 3.070
  • Arbeidskorting (max voor lagere inkomens) € 884
  • Arbeidskorting (max. voor inkomens boven € 115.295) € 0

Als u kinderen heeft, kunnen extra heffingskortingen van toepassing zijn. Er zijn nog andere specifieke heffingskortingen, afhankelijk van uw situatie, maar de bovenstaande zijn de gebruikelijke heffingskortingen.

Belastingtarieven in voorgaande jaren

Belastingaangifte

Heeft u hulp nodig bij uw Nederlandse belastingaangifte? Expatax kan u helpen. U kunt ook meer informatie vinden over het Nederlandse belastingstelsel op onze website.

Vergelijkbare berichten

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *