Verkorting van de wettelijke betalingstermijn van grote ondernemingen tot kleine en middelgrote ondernemingen

Timely payment of invoice

Met ingang van 1 juli 2022 is de wettelijke betalingstermijn van grote ondernemingen aan kleine en middelgrote ondernemingen verkort van 60 dagen tot 30 dagen.

Waarom is de betalingstermijn verkort?

Om te overleven en te blijven investeren, hebben bedrijven dringend behoefte aan een snellere betaling van hun facturen. Veel kleine en middelgrote ondernemingen hebben momenteel kleinere reserves en zijn dus afhankelijker van een continue cashflow.

In verscheidene enquêtes meldden de eigenaars van kleine en middelgrote ondernemingen dat zij steeds later werden betaald in plaats van vroeger. Ook werd vastgesteld dat de betalingstermijn vaak door de grote onderneming werd bepaald en soms eenzijdig werd verlengd. Vooral tijdens de coronaperiode kwam dit vaak voor. De nieuwe wet biedt daarom meer bescherming aan kleinere ondernemers.

Als u als kleinere ondernemer zaken doet met een groot bedrijf, let dan op de (vooraf) afgesproken betalingstermijn. Zorg ervoor dat facturen zo snel mogelijk worden goedgekeurd en vervolgens binnen de verkorte betalingstermijn worden betaald.

Wat is een groot bedrijf?

Een bedrijf is een groot bedrijf als aan ten minste 2 van de volgende 3 punten wordt voldaan:

  • de onderneming heeft een balanstotaal van meer dan 20 miljoen euro
  • de onderneming heeft een netto-omzet van meer dan 40 miljoen euro
  • de onderneming heeft 250 werknemers of meer

Hierbij wordt gekeken naar de juridische entiteit waarmee u zaken doet. Dat is dus de entiteit die op uw factuur staat.

Wie wordt door de wetswijziging getroffen?

De kortere betalingstermijn is belangrijk voor:

  • kleine en middelgrote ondernemingen die producten of diensten leveren aan grote ondernemingen
  • zelfstandigen die door grote bedrijven worden ingehuurd.
  • grote ondernemingen die zaken doen met kleine en middelgrote ondernemingen.

Inwerkingtreding van de wet

Op 15 maart 2022 heeft de Tweede Kamer ingestemd met het wetsvoorstel tot verkorting van de betalingstermijn. Op 29 maart 2022 is het voorstel als hamerstuk behandeld door de Eerste Kamer en op 13 april 2022 gepubliceerd in het Staatsblad.

Vergelijkbare berichten

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *