Betalingsproblemen door coronacrisis? Uitstel van betaling van belastingaanslagen mogelijk voor ondernemers, inclusief zelfstandigen.

Time extension for payment of tax

Bijgewerkt 3 april 2020

De Nederlandse Belastingdienst neemt maatregelen om de gevolgen van de corona-crisis voor ondernemers te verzachten. Bent u ondernemer of freelancer en heeft u betalingsproblemen als gevolg van de coronacrisis? Dan kunt u de Belastingdienst vragen om bijzonder uitstel van betaling van openstaande belastingaanslagen. Ook kunt u uw voorlopig te betalen aanslag aanpassen.

Uitstel van betaling

Wat verandert er?

  • U kunt nu online een speciaal uitstel van betaling voor 3 maanden aanvragen.
  • U kunt voor meer soorten belastingen in één keer uitstel van betaling aanvragen.
  • De voorwaarden voor het aanvragen van een verlenging van meer dan 3 maanden zijn versoepeld.
  • Er wordt een regeling getroffen voor bedrijven die een zogenaamde g-rekening hebben, die vaak wordt gebruikt in de bouw- of uitzendsector.

Vraag online een verlenging aan

Met het online formulier "Verzoek om speciaal uitstel van betaling voor 3 maanden" vraagt u automatisch in één keer uitstel aan voor alle aanslagen inkomstenbelasting, vennootschapsbelasting, omzetbelasting (btw) en loonheffingen.

Als u dit formulier indient, schort de belastingdienst de inning van al deze aanslagen onmiddellijk op voor een periode van 3 maanden. U hoeft verder niets te doen.

Let op!

Blijf uw belastingaangifte op tijd indienen. En wacht tot u een aanslag ontvangt. Pas dan kunt u om bijzonder uitstel van betaling vragen. Als er nog geen aanslag is, kan de belastingdienst uw verzoek niet in behandeling nemen.

Hoe werkt het?

U logt in met uw DigiD. De Belastingdienst heeft voor deze manier van inloggen gekozen omdat het formulier ook bedoeld is voor zzp'ers en eenmanszaken. Met DigiD kan iedere ondernemer snel, gemakkelijk en veilig inloggen.

Is uw bedrijf een rechtspersoon? Dan moet een werknemer, of een fiscaal dienstverlener, inloggen met zijn eigen DigiD.

De DigiD waarmee u inlogt, wordt niet opgeslagen. De belastingdienst zal er verder niets mee doen. In het formulier vult u de gegevens van de onderneming in, waaronder het RSIN of BSN. Bij de behandeling van uw verzoek om bijzonder uitstel van betaling gebruikt de Belastingdienst deze gegevens.

Als u niet online een verzoek wilt indienen

U kunt ook schriftelijk verzoeken om een speciaal uitstel van betaling van 3 maanden. Stuur de belastingdienst hiervoor een brief. In de brief vraagt u om uitstel van betaling en geeft u aan dat u betalingsproblemen heeft ondervonden als gevolg van de coronauitbraak.

Stuur uw met redenen omklede verzoek om verlenging naar:

Belastingdienst
Postbus 100
6400 AC Heerlen

De belastingdienst behandelt uw schriftelijk verzoek om uitstel van betaling op dezelfde manier als een online verzoek.

Uitbreiding voor meer soorten belastingen in één keer

De belastingdienst wil onnodig werk voor ondernemers voorkomen. U hoeft daarom maar 1 verlengingsverzoek in te dienen. Krijgt u in de tussentijd nieuwe belastingaanslagen? Voor die nieuwe belastingaanslagen stopt de Belastingdienst ook de invordering. U hoeft dus niet voor elke aanslag een apart verlengingsverzoek in te dienen. Dit geldt voor alle verlengingsverzoeken die zijn ingediend vanaf 12 maart 2020.

De verlenging geldt nu voor meer soorten belastingen. U kon al uitstel vragen voor de inkomstenbelasting, vennootschapsbelasting, loonbelasting en omzetbelasting (btw). Daarnaast kunt u nu ook uitstel aanvragen voor de kansspelbelasting, accijns, verbruiksbelasting op alcoholvrije dranken, assurantiebelasting, verhuurdersheffing, energiebelasting en andere milieubelastingen en daarmee vergelijkbare belastingen in Caribisch Nederland. Voor al deze belastingen geldt dit versoepelde uitstelbeleid in ieder geval tot 19 juni 2020.

Verlenging met meer dan 3 maanden

Een uitstel van betaling van 3 maanden kan voor u te kort zijn. Dan kunt u een uitstel aanvragen voor een periode langer dan 3 maanden. De voorwaarden hiervoor zijn versoepeld.

Is uw totale belastingschuld momenteel minder dan € 20.000? Dan kunt u nu een uitstel van meer dan 3 maanden krijgen door een schriftelijk verzoek naar de belastingdienst te sturen, samen met documenten waaruit blijkt dat de omzetcijfers of de orders en reserveringen aanzienlijk zijn gedaald ten opzichte van de afgelopen maanden.

Is uw totale belastingschuld momenteel hoger dan € 20.000? Dan eist de fiscus een verklaring van een zogenaamde derde-deskundige, zoals een externe accountant of brancheorganisatie.
De derde deskundige moet verklaren dat het aannemelijk is dat de financiële problemen vooral zijn ontstaan door de coronacrisis. De belastingdienst zal hierover binnenkort meer informatie verstrekken.

Boetes

U kunt een aanslag met een boete krijgen als u de aangifte omzetbelasting of loonbelasting niet op tijd betaalt vanwege het gevraagde uitstel van betaling vanwege de coronacrisis. Als u uitstel van betaling aanvraagt, draait de belastingdienst deze boete automatisch terug. U hoeft deze boete niet te betalen en u hoeft ook geen bezwaarschrift te sturen.

Schriftelijke ontvangstbevestiging

U ontvangt van de belastingdienst een schriftelijke ontvangstbevestiging van uw verzoek. U krijgt maar 1 ontvangstbevestiging, ook als het verzoek om verlenging voor meerdere aanslagen is bedoeld. De belastingdienst doet zijn best om dat zo snel mogelijk te doen. Maar ze verwachten veel verzoeken. Daarom kan het enige tijd duren.

Onvermogen om kennisgeving te doen ("Melding betalingsonmacht")

Is het volgende op u van toepassing?

  • U doet uw verzoek als bestuurder van een handelsvennootschap die een rechtspersoon is en onderworpen is aan de vennootschapsbelasting;
  • en uw bedrijf de loonbelasting en/of omzetbelasting niet kan betalen.

In dat geval zal de belastingdienst uw verzoek om uitstel van betaling in beginsel ook zien als een melding van onvermogen. De belastingdienst beoordeelt deze melding van betalingsonmacht en u zult hierover apart worden geïnformeerd.

Deblokkeer g-account

Ondernemingen die werknemers uitzenden, uitlenen of detacheren en gebruik maken van g-rekeningen, kunnen de belastingdienst verzoeken om deze rekeningen te deblokkeren. In normale situaties kan alleen het overschot op de g-rekening worden vrijgegeven. Om bedrijven die getroffen zijn door de corona-crisis, zoals de bouw en de uitzendbranche, tegemoet te komen, kunnen bedragen die zijn opgelegd als (na)aanslag voorheffing of btw ook tijdelijk worden vrijgegeven. Voorwaarde is dat voor deze aanslagen uitstel van betaling is verleend. Hierdoor heeft u dezelfde voordelen als ondernemers zonder g-rekening. De belastingdienst kan hiervan afwijken bij fraude of oneigenlijk gebruik van de g-rekening.

Verlaging van uw voorlopige aanslag

Verwacht u een lagere winst door de corona-uitbraak en betaalt u nu een voorlopige aanslag inkomstenbelasting of vennootschapsbelasting? Dan kunt u uw voorlopige aanslag wijzigen, zodat u meteen minder belasting betaalt. Verlaag hiervoor uw inkomen.

Expatax kan dit voor onze cliënten regelen.

Vergelijkbare berichten

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *