Meer flexibiliteit voor de Wet arbeidsmarkt in balans / premiedifferentiatie Werkloosheidsuitkering (WW)

Employment

Twee uitbreidingen zijn hier van toepassing:

1) Sinds 1 januari betalen werkgevers een lage WW-premie voor vaste contracten en een hoge WW-premie voor flexibele contracten als gevolg van de Wet arbeidsmarkt in balans (Wab). Op 9 december 2019 heeft de minister van SZW aangekondigd dat werkgevers tot 1 april 2020 de tijd krijgen om een vast dienstverband af te schrijven, om zo te voldoen aan de voorwaarden voor de lage WW-premie.

Omdat het praktisch niet voor alle werkgevers mogelijk zal zijn om aan de administratieve voorwaarden te voldoen, is de coulanceperiode verlengd tot 1 juli. De coulanceregeling, die geldt voor werknemers die uiterlijk op 31 december 2019 voor onbepaalde tijd in dienst waren, geldt dus tot en met 30 juni 2020.

2) Op grond van de WAB geldt een herzieningssituatie: werkgevers betalen met terugwerkende kracht de hoge WW-premie voor werknemers in vaste dienst die in een kalenderjaar meer dan 30% overwerk hebben verricht. Deze bepaling kan nu tot onbedoelde effecten leiden in sectoren waar door het coronavirus veel extra overwerk moet worden gemaakt (bijv. de gezondheidszorg). De Stichting van de Arbeid heeft verzocht om aanpassing van deze revisieregeling. Het kabinet is hiertoe bereid en zal een wijziging voorbereiden om deze onbedoelde effecten weg te nemen. De minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) heeft toegezegd deze aanpassing, die zal gelden voor kalenderjaar 2020, zo snel mogelijk door te voeren.

Vergelijkbare berichten