Uitbreiding van de MKB-leninggarantie (BMKB)

Business credits

Om mkb-ondernemers die getroffen zijn door de corona-crisis te helpen, zijn de regels voor de Borgstelling MKB-kredieten (BMKB) versoepeld. Deze aangepaste regeling wordt de BMKB-C genoemd. De maatregel biedt bedrijven de mogelijkheid om tegen gunstigere voorwaarden geld te lenen bij de bank, bijvoorbeeld om aan de dagelijkse betalingsverplichtingen te kunnen blijven voldoen, rekeningen te betalen en betalingsachterstanden weg te werken. Deze regeling staat ook open voor overbruggingskredieten en rekening-courantkredieten met een looptijd van maximaal twee jaar. Dit zal het voor financiers (met name banken) gemakkelijker en sneller maken om krediet te verlenen aan kleine en middelgrote ondernemingen (KMO's).

De BMKB is bedoeld voor bedrijven met maximaal 250 werknemers (fte's) met een jaaromzet tot 50 miljoen euro of een balanstotaal tot 43 miljoen euro. De overheid staat dan gedeeltelijk garant voor bedrijven die een lening willen afsluiten, maar onvoldoende zekerheden kunnen bieden aan de financier (vooral banken).

Waar kan de BMKB voor gebruikt worden?

De BMKB kan door bedrijven worden gebruikt voor een overbruggingskrediet of voor het verhogen van hun rekening-courant, d.w.z. het bedrag dat zij in rekening-courant mogen brengen. Dit kan belangrijk zijn voor kleinere ondernemers die inkomsten of productie verliezen als gevolg van het coronavirus.
Door de verruimde voorwaarden kan een ondernemer gemakkelijker en tot een hoger bedrag lenen.

MKB of MKB

De BMKB is toegankelijk voor ondernemingen die onder de definitie van kleine en middelgrote ondernemingen vallen. Grote ondernemingen zijn uitgesloten, evenals natuurlijke personen. Ook bepaalde bedrijfsgroepen en financieringsdoelen zijn uitgesloten van de garantieregeling, zoals landbouw, visserij, openbare gezondheidszorg, bedrijven in de financiële sector en onroerend goed. Voor land- en tuinbouwers met liquiditeitsproblemen kan de Borgstellingsregeling MKB-Landbouwkredieten (BL) een oplossing bieden.

ZZP-ers of eenmanszaken of freelancers

Ook ZZP'ers kunnen gebruik maken van de BMKB. ZZP'ers hebben echter meestal minder behoefte aan financiering en maken er dus minder gebruik van.

Wat houdt de regeling in?

 • De overheid staat garant voor 90% van het geleende bedrag. 75% van een overbruggingskrediet kan worden gefinancierd met BMKB (was 50%).
 • De persoonlijke borgstelling van de ondernemer wordt verlaagd van 25% tot 10%.
 • Het kredietgedeelte voor risico van de bank kan de vorm aannemen van een nieuwe lening, een nieuw rekening-courantkrediet (in het rood) of een verhoging van een bestaand rekening-courantkrediet.
 • Het maximumkrediet is vastgesteld op 1,5 miljoen euro.
 • De maximale looptijd van het BMKB-krediet is 8 kwartalen.
 • De wijze van terugbetaling is ter beoordeling van de bank. De mogelijkheden zijn:
  - lineair (telkens hetzelfde bedrag + rente over het uitstaande bedrag), eventueel met een aflossingsvrije periode;
  - forfaitair bedrag, aan het einde van de termijn.
 • De toets van het ontbreken van zekerheden is niet van toepassing op BMKB.

Toepassing

Ondernemers moeten voor deze regeling een aanvraag indienen bij hun kredietverstrekker. De BMKB-aanvraag verloopt via een geaccrediteerde financier, meestal een bank. De geaccrediteerde financiers staan vermeld op de website van RVO. Banken kunnen de verruimde BMKB aanvragen bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl).

Meer informatie over deze regeling kan worden verkregen via het adviesteam van de Kamer van Koophandel, 0800 - 2117.

Vergelijkbare berichten