Wat moet ik als werkgever weten over het bijzondere tarief van de loonbelasting?

Special payroll tax rate

Als werkgever houdt u belasting in op het loon dat u aan uw werknemer betaalt. Dit noemen we loonbelasting. Deze loonbelasting bestaat uit loonbelasting en premies sociale zekerheid. Een deel van het loon gaat automatisch naar de belastingdienst, zodat de werknemer aan het eind van het jaar niet voor verrassingen komt te staan en moet terugbetalen. Ook over het geld dat naast het gewone loon wordt verdiend, zoals bijv. vakantiegeldoverwerk of een bonus, wordt loonbelasting ingehouden. We noemen dit "loonbelasting speciaal tarief".

Wat is de grondslag voor de berekening van het bijzondere tarief van de loonbelasting?

Het bijzondere tarief van de loonbelasting wordt toegepast op alle inkomsten naast het gewone loon. Dit kan zijn:

 • eenmalige betalingen of betalingen die slechts eenmaal per jaar worden toegekend (voorbeelden zijn RSU's, bonussen en vakantietoeslag).
 • uitbetaling van overuren.
 • een eenmalige uitkering voor niet-opgenomen vakantiedagen.
 • beloning over een andere periode, zoals achteraf betaalde provisies of loonsverhogingen met terugwerkende kracht.
 • nabetalingen met betrekking tot tijdvakken in een eerder kalenderjaar.

Jaarsalaris als uitgangspunt voor de tabel voor bijzondere beloningen

Het bedrag van het salaris is gebaseerd op het jaarinkomen. Er zijn drie mogelijke situaties wat het jaarinkomen betreft:

 1. U betaalde de werknemer loon over het hele voorgaande kalenderjaar. U gebruikt dan het loon dat de werknemer in dat jaar van u ontving.
 2. De werknemer is in het voorgaande jaar in dienst getreden. U gebruikt dan het bedrag omgerekend naar een jaarsalaris.
 3. De werknemer is in het lopende jaar in dienst getreden. Vervolgens rekent u het in het lopende jaar verdiende bedrag om naar een jaarloon, alsof uw werknemer loon voor het hele jaar zou ontvangen.

Hoe hoog is het speciale tarief van de loonbelasting?

Voor het bijzondere tarief wordt een aparte tabel gebruikt. Dit verschilt van de normale loonbelastingtarieven omdat deze beloningen bovenop het normale maandloon komen. Dit betekent dat de bijzondere beloningen in de schijf met het hoogste tarief vallen, ook wel het "marginale tarief" genoemd.

Bijzonder tarief 2022

Het belastingtarief wordt bepaald door leeftijd en inkomen. Vervolgens bepalen wij of de werknemer al dan niet een loonheffingskorting toepast. Loonbelastingkredieten worden toegepast op de meeste werknemers, behalve als zij meerdere banen hebben. De loonheffingskorting mag slechts door één werkgever worden toegepast. Als de pensioengerechtigde leeftijd nog niet is bereikt en geen loonheffingskorting wordt toegepast, betaalt een werknemer met een jaarsalaris tot € 69.399 37.07% belasting over het extra inkomen. Bij een inkomen hoger dan € 69.399 geldt een belastingtarief van 49.50%.

Als loonbelastingkredieten worden toegepast, zijn de percentages zeer verschillend. Niet alleen het bijzondere tarief, maar ook het verrekeningspercentage is afhankelijk van het bedrag van het jaarsalaris. Bij het standaardtarief van 37,07% of 49,50% wordt een percentage opgeteld of afgetrokken.

 • Tot een inkomen van 8.878 euro is het speciale tarief 0%.
 • Met een inkomen tussen 8.879 en 11.178 euro bedraagt het bijzondere tarief 37,07 - 4,54 = 32,53 %
 • Bij een inkomen tussen 11.179 en 20.700 euro bedraagt het bijzondere tarief 37,07 - 28,46 = 8,61%.
 • Voor een inkomen tussen 20.701 en 21.317 euro bedraagt het bijzondere tarief 37,07 - 2,61 = 34,64%.
 • Voor een inkomen tussen 21.318 euro en 36.649 euro bedraagt het bijzondere tarief 37,07 + 3,40 = 40,47%.
 • Met een inkomen tussen 36.650 en 69.398 euro bedraagt het bijzondere tarief 37,07 + 11,87 = 48,94
 • Als uw inkomen tussen 69.399 euro en 118.094 euro ligt, bedraagt het speciale tarief 49,50 + 5,86 = 55,36 %.
 • Met een inkomen van 118.095 euro of meer bedraagt het tarief 49,50%.

Er zijn dus veel verschillende tarieven voor eenmalige beloningen. Het is van belang het juiste tarief toe te passen, zodat aan het einde van het jaar voldoende loonbelasting wordt ingehouden en afgedragen. Het bijzondere tarief wordt in principe eenmaal per jaar vastgesteld op basis van het jaarinkomen van het voorgaande jaar. Het is echter mogelijk om het bijzondere tarief gedurende het jaar aan te passen.

Het hogere tarief kan moeilijk uit te leggen zijn aan de werknemer. Anderzijds kunnen onverwachte schommelingen in het inkomen of het niet toepassen van het juiste tarief ertoe leiden dat te weinig loonbelasting wordt ingehouden. Mocht er een verschil optreden, dan kan dit worden gecorrigeerd in de aangifte inkomstenbelasting.

Vergelijkbare berichten

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *