Onbelaste korting voor producten van het eigen bedrijf van de werkgever

Employee paying clothes with tax free discount employer

Een werkgever kan jaarlijks een vast bedrag besteden aan onbelaste vergoedingen en verstrekkingen. Dat bedrag is in 2023 3,0% procent van de fiscale loonsom van werknemers tot €400.000 en 1,18% over het meerdere, de zogenaamde vrije ruimte. Dit is geregeld in de zogenaamde werkgerelateerde kostenregeling. Geeft een werkgever korting aan het personeel op producten van het eigen bedrijf? Dan kan er een gerichte vrijstelling zijn die niet wordt onttrokken aan de vrije ruimte.

Gerichte vrijstelling: voorwaarden

Als een werknemer een korting of vergoeding ontvangt bij de aankoop van producten van het eigen bedrijf van de werkgever, geldt een gerichte vrijstelling als aan de volgende drie voorwaarden wordt voldaan:

  • De producten zijn niet vreemd voor de sector.
  • De korting of vergoeding per product is niet meer dan 20% van de marktwaarde van dat product.
  • De kortingen of vergoedingen in het kalenderjaar samen zijn niet hoger dan € 500 per werknemer. Dit geldt ook als een werknemer in de loop van het jaar in dienst treedt.

Maxima overschrijden

Ontvangt een werknemer kortingen boven het maximum van € 500 of boven het maximum van 20% per product? Dan is het meerdere loon voor de werknemer. De werkgever kan er ook voor kiezen om dit loon aan te wijzen als eindheffingsloon. Het komt dan ten laste van de vrije ruimte. Als de vrije ruimte wordt overschreden, is de werkgever 80% eindheffing verschuldigd.

Niet overgedragen naar volgend jaar

Als een werknemer minder dan het maximum van €500 per jaar ontvangt, mag het ongebruikte deel van de vrijstelling niet worden overgedragen naar een volgend jaar.

Reële marktwaarde

De reële marktwaarde van een product is de verkoopprijs inclusief btw. De verkoopprijs kan gebaseerd zijn op de laagste prijs die je in de markt kunt vinden. Prijzen op internet zijn hier ook inbegrepen. Verzendkosten verhogen de marktwaarde. Voor de verkoopprijs kijken we naar de marktsituatie op het moment van genieten.

Aftrek reguliere klantenkorting

Als een werknemer een korting krijgt die anderen (niet-werknemers) ook krijgen, vormt deze korting geen loon en kan deze onbelast blijven.

Ook voor ex-werknemers

Geeft een werkgever ook korting op producten van het eigen bedrijf aan werknemers die uit dienst zijn gegaan? Dan is de gerichte vrijstelling ook hier van toepassing.

Gelieerd bedrijf

De regeling is ook van toepassing op branchespecifieke producten van een gelieerd bedrijf van de werkgever.

Een gelieerd bedrijf is:

  • een bedrijf waarin de werkgever minstens 1/3 belang heeft;
  • een bedrijf waarin de werkgever ten minste 1/3 belang heeft;
  • een bedrijf waarin een derde partij minstens 1/3 belang heeft, terwijl deze derde partij ook minstens 1/3 belang heeft in de werkgever.

Voorbeelden

Voorbeeld jeans kledingwinkel

Een werknemer werkt in een kledingwinkel en koopt een spijkerbroek. Op het moment van aankoop is de prijs van deze spijkerbroek €100. Zijn werkgever geeft hem 50% korting. Een week later is de prijs van dezelfde spijkerbroek €60. Wat valt onder de gerichte vrijstelling?

De reële marktwaarde van de spijkerbroek op het moment van genot is €100. Een korting tot 20% is vrijgesteld. Dit is € 20.

De rest van de korting van €30 is loon voor de werknemer. De werkgever kan dit ook aanwijzen als eindheffingsloon. Het valt dan onder de vrije ruimte. Als de vrije ruimte wordt overschreden, is de werkgever 80% eindheffing verschuldigd.

Voorbeeld jaarkaart pretpark

Een werknemer werkt in een pretpark en krijgt een gratis jaarkaart van zijn werkgever. Met deze jaarkaart kan hij het park ook in zijn vrije tijd bezoeken. Normaal kost een jaarkaart € 150. Wat valt er onder de gerichte vrijstelling?

Een jaarkaart is een bedrijfsproduct. 20% van de waarde van de jaarkaart is vrijgesteld. Dit is € 30.

De rest van de waarde, €120, is loon voor de werknemer. De werkgever kan dit ook aanwijzen als eindheffingsloon. Het valt dan onder de vrije ruimte. Als de vrije ruimte wordt overschreden, is de werkgever 80% eindheffing verschuldigd.

Voorbeeld voucher supermarkt

Werknemers die in een supermarkt werken, krijgen 10% korting op alle producten in de winkel. Ze betalen eerst het volledige bedrag. De werkgever registreert de korting bij elke aankoop. Aan het eind van het jaar ontvangen de werknemers de korting in de vorm van een tegoedbon. De waarde van deze bon is de korting die ze gedurende het jaar hebben opgebouwd. De maximale korting is €500 per jaar. Werknemers kunnen deze voucher alleen besteden aan producten uit de supermarkt. Is deze bon gericht vrijgesteld?

De werkgever mag zelf kiezen in welke vorm hij de korting geeft. Hij kan de korting geven op het moment dat de werknemer het product koopt of de totale korting in één keer uitbetalen aan het einde van het jaar. De voucher valt daarom onder de gerichte vrijstelling. De werkgever voldoet aan de voorwaarden van de gerichte vrijstelling.

Meer informatie over de werkgerelateerde kosten: De werkkostenregeling (WKR)

Vergelijkbare berichten

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *