Werkloosheidsuitkering bij arbeidstijdverkorting

Reduction of work hours

Deze informatie wordt verstrekt door de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland, RVO

Als u een bedrijf runt in Nederland en u hebt niet genoeg werk voor uw personeel door uitzonderlijke omstandigheden, zoals het Coronavirus, brand, overstroming of een handelsboycot, kunt u arbeidstijdverkorting aanvragen (werktijdverkorting, WTV) vergunning. Met deze vergunning kunt u een tijdelijke werkloosheidsuitkering voor uw werknemers aanvragen. De betrokken werknemers blijven in dienst van uw bedrijf.

Wanneer kom je in aanmerking?

U kunt een WTV-vergunning aanvragen als:

  • de vermindering van het werkvolume te wijten is aan uitzonderlijke omstandigheden, zoals het Coronavirus, brand, overstroming of een handelsboycot
  • u verwacht ten minste 20% minder werk te hebben voor uw personeel gedurende ten minste 2 maar niet meer dan 24 weken
  • Als u een zelfstandige beroepsbeoefenaar (zzp-er) bent, kunt u de werkloosheidsuitkering niet gebruiken voor werktijdverkorting. U kunt wel in aanmerking komen voor financiële steun voor zelfstandigen (Bbz).
  • U kunt de werkloosheidsuitkering tijdens werktijdverkorting alleen aanvragen voor werknemers tegenover wie u een loondoorbetalingsverplichting hebt. U kunt geen werkloosheidsuitkering aanvragen tijdens werktijdverkorting voor werknemers met een nulurencontract of voor uitzendkrachten.

Hoe een werkloosheidsuitkering aanvragen tijdens de vermindering van de werktijd?

Jij online een vergunning tot arbeidstijdverkorting aanvragen (in het Nederlands) aan het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

Let op: Heeft u problemen met de toegang tot de website van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid? Naar alle waarschijnlijkheid is deze overbelast. Het ministerie werkt er hard aan om dit probleem op te lossen. Probeert u het op een later tijdstip nog eens.

Als u de vergunning krijgt, moet u dit onmiddellijk aan het UWV melden, door middel van dit formulier (in het Nederlands).

Heeft u een aanvraag ingediend?

Via 'Mijnzaak' kunt u nagaan wie uw aanvraag behandelt, u kunt rechtstreeks contact opnemen met de behandelaar. De inloggegevens voor 'Mijnzaak' vindt u in de ontvangstbevestiging van uw aanvraag. Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid probeert aanvragen zo snel mogelijk te behandelen. Hoe vollediger de aanvraag, hoe sneller het ministerie deze in behandeling kan nemen.

Verlenging vergunning

Is er na afloop van de vergunning geen verbetering in uw bedrijf? Dan kunt u een verlenging van de vergunning aanvragen. De werktijdverkorting mag in totaal niet meer dan 24 weken bedragen.

Aanvragen van een werkloosheidsuitkering voor het personeel

U moet de ontvangst van de werkvergunning voor korte tijd direct melden bij UWV. Na de melding en na afloop van de vergunningperiode kunt u voor uw personeel een WW-uitkering aanvragen bij UWV.

UWV betaalt werkloosheidsuitkering aan werkgever

UWV vergoedt dan de uren die de werknemers tijdens de vergunningsperiode niet hebben gewerkt. Dit geldt alleen voor de uren waarvoor u een vergunning heeft. Als uw werknemers aan de voorwaarden voldoen, maakt UWV de WW-uitkering aan u over. U betaalt dus minder loonkosten, terwijl uw werknemers volledig in dienst blijven. Uw werknemers blijven bij u in dienst. Meestal merken zij financieel niet veel van de arbeidsduurverkorting: zij krijgen gewoon hun loon doorbetaald.

Zelfs met een werkloosheidsuitkering kunnen werknemers nog steeds benadeeld zijn

Stel, u werkt in een schoenenwinkel. Je bent in loondienst en hebt een contract voor 38 uur. Maar door de corona-crisis koopt bijna niemand meer schoenen. Je baas besluit dat je nog 1 dag per week moet werken. Hij stuurt je naar huis voor de resterende 30 uur.

Uw werkgever kan dan een arbeidstijdverkorting aanvragen voor de uren dat u thuis bent. U blijft dan gewoon in dienst en ontvangt ook loon. Het UWV betaalt 70 procent van uw loon aan uw werkgever en die betaalt dat weer aan u uit.

Sommige werkgevers zullen uw loon tot 100 procent aanvullen. Maar dat is geen wettelijke verplichting. In principe hoeft u alleen de WW-uitkering te betalen, die de eerste twee maanden 75 procent is en daarna 70 procent van het loon. Dat wordt afgesproken in de arbeidsovereenkomst of in de Centrale Arbeidsovereenkomst als die van toepassing is. De schoenenverkoper krijgt dan voor 8 uur 100 procent loon, maar voor de overige 30 uur, na twee maanden, krijgt hij nog maar 70 procent. Stel dat hij normaal gesproken 2.300 euro bruto per maand verdient, dan krijgt hij dus maar 1.755 euro. En als zijn werkgever geen werk meer voor hem heeft, dan krijgt hij maar 1.610 euro in plaats van 2.300 euro.

Ook op het gebied van de WW-rechten van de werknemer kan de werknemer worden benadeeld. Als bedrijven alsnog omvallen, krijgen werknemers voor de tweede keer een rekening gepresenteerd, omdat de werktijdverkorting gevolgen heeft voor je WW-rechten. Met andere woorden: als je al een periode van arbeidsduurverkorting hebt gehad, heb je minder recht op een 'echte' WW-uitkering. Aan de andere kant lopen de sociale verzekeringspremies gewoon door. Het UWV betaalt bruto bij arbeidsduurverkorting. Dit is inclusief de werkgeverspremies. Ook de pensioenpremies lopen gewoon door, dus de pensioenopbouw wordt niet geschaad.

Vergelijkbare berichten