Uitstel voor uw Nederlandse belastingaangifte 2020

Belastingaangifte 2020

Heeft u een uitnodiging van de belastingdienst ontvangen waarin staat dat u aangifte inkomstenbelasting moet doen voor het jaar 2020?

Als u een uitnodiging van de belastingdienst hebt ontvangen om belastingaangifte te doen, moet u dat doen. In principe kunt u van 1 maart tot 1 mei aangifte doen. Als u niet het hele jaar in Nederland heeft gewoond, is de standaardtermijn 1 juli.

Update 5 maart 2021:
De belastingdienst verlengt de termijn om belastingaangifte te doen voor 2020 met een week vanwege de verstoring van hun online dienstverlening. Veel mensen die deze week nog hun belastingaangifte wilden doen, hadden hier last van. De indieningstermijn loopt nu tot 8 mei, in plaats van tot 1 mei.

Als u vóór 1 april aangifte doet, zal de belastingdienst ervoor zorgen dat u vóór 1 juli een antwoord van hen ontvangt. Doet u na 1 april aangifte, dan streeft de belastingdienst ernaar om binnen drie maanden te reageren. U ontvangt eerst een voorlopige aanslag, die is gebaseerd op uw aangifte. De definitieve aanslag wordt uiterlijk 3 jaar na afloop van het belastingjaar opgelegd. In de tussentijd kan de belastingdienst besluiten uw belastingaangifte te controleren en aanvullende informatie te vragen als bewijs voor aangevraagde aftrekposten of aangegeven inkomsten.

Aangezien het niet altijd mogelijk is de belastingaangifte vóór de uiterste datum in te dienen, kan om een verlenging van de termijn worden verzocht.

Als u de termijn niet kunt halen, schrijft of belt u de belastingdienst en zegt u dat u extra tijd nodig hebt. De belastingdienst zal u dan uitstel geven tot 1 september 2021 (of 1 november 2021 als u niet in Nederland woont). U hoeft geen specifieke reden op te geven. Eventueel kunt u weer een extra termijnverlenging krijgen als de datum van 1 september ook niet gehaald kan worden. Voor deze extra termijnverlenging moet u wel een reden opgeven.

Geregistreerde belastingadviseurs zoals Expatax hebben een speciale tijdverlengingsregeling met de belastingdienst. Deze regeling houdt in dat geregistreerde belastingadviseurs voor al hun cliënten tegelijk (met één verzoek) een termijnverlenging kunnen regelen tot 1 mei van het volgende jaar. Dus voor de aangifte van 2020 kunnen wij een tijdverlenging regelen tot 1 mei 2022 als u ons inhuurt om uw belastingaangifte voor te bereiden.

Wat gebeurt er als u geen belastingaangifte doet of pas na de termijn?

Als u geen uitstel aanvraagt en geen belastingaangifte indient vóór de uiterste datum, zal de belastingdienst een aanslag opleggen op basis van een geschat inkomen. Daarbovenop riskeert u een fijn.

Voordat de belastingdienst dit doet, ontvangt u eerst een aanmaning waarin de belastingdienst u verzoekt aangifte te doen. Doet u dat niet, dan volgt een aanmaning. Daarin staat een nieuwe termijn waarbinnen u de aangifte kunt doen.

Moet je eigenlijk wel een belastingaangifte doen?

Het hangt van uw persoonlijke situatie af of u belastingaangifte moet doen. U moet in ieder geval belastingaangifte doen als u daartoe door de belastingdienst bent uitgenodigd.

Ook als u geen uitnodiging hebt ontvangen, kan het zijn dat u belastingaangifte moet doen als u de fiscus meer dan € 46 verschuldigd bent. Dit kan het geval zijn als u inkomsten hebt die nog niet zijn belast, zoals bijvoorbeeld winst uit onderneming, inkomsten uit andere bronnen, alimentatie enz.

Als u 16 euro of meer terugkrijgt en u wilt het ook echt ontvangen, dan is het verstandig om aangifte te doen. De fiscus keert namelijk geen bedragen uit die lager zijn dan 16 euro. U kunt een belastingteruggave aanvragen als u bepaalde aftrekposten heeft of als u heeft niet het hele jaar in Nederland gewerkt of gewoond. In deze situatie hebt u 5 jaar de tijd om belastingaangifte te doen, wat betekent dat de belastingaangifte voor 2020 uiterlijk op 31 december 2025 zou moeten worden ingediend.

Het is tijd om
uw belastingaangifte voor 2020 in te dienen

Vergelijkbare berichten

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *