Rente op betaalde vennootschapsbelasting

Interest on corporate tax payments in the Netherlands

De belastingdienst brengt belastingrente in rekening als ze een aanslag niet op tijd kunnen uitschrijven, bijvoorbeeld omdat je te laat aangifte hebt gedaan.

Je betaalt belastingrente als de belastingdienst een aanslag oplegt op of na 1 juli volgend op het belastingjaar. Je betaalt rente over het belastingbedrag dat je moet betalen.

Je betaalt echter geen belastingrente als je vóór 1 juni volgend op het belastingjaar aangifte doet en de belastingdienst de informatie uit je aangifte ongewijzigd overneemt.

Let op!

Dit kan anders zijn als het boekjaar niet samenvalt met het kalenderjaar. Bijvoorbeeld bij een gebroken, verkort of verlengd boekjaar.


Voorbeeld: Je dient vóór 1 juni een belastingaangifte in en de belastingdienst neemt de gegevens ongewijzigd over.

Je dient op 25 mei 2023 een belastingaangifte in voor 2022. Je ontvangt een voorlopige aanslag met als datum 23 juni 2023, waarop een te betalen bedrag staat.

Omdat de belastingaangifte vóór 1 juni is ingediend en de informatie uit je aangifte ongewijzigd is overgenomen, brengt de belastingdienst geen belastingrente in rekening.

U betaalt geen belastingrente als u vóór 1 mei volgend op het belastingjaar om een voorlopige aanslag verzoekt en de belastingdienst de voorlopige aanslag vennootschapsbelasting oplegt zoals u hebt verzocht.


Voorbeeld: Je vraagt een voorlopige aanslag aan en de belastingdienst neemt de gegevens ongewijzigd over.

Heb je nog niet alle gegevens om de belastingaangifte in te dienen? Dan kun je een voorlopige aanslag aanvragen of een eerder opgelegde voorlopige aanslag wijzigen.

Je vraagt een voorlopige aanslag aan voor 2022 op 25 april 2023. Je ontvangt een voorlopige aanslag met als datum 1 september 2023.

Voor deze aanslag heeft de Belastingdienst de gegevens uit uw verzoek ongewijzigd overgenomen. U betaalt geen belastingrente omdat u uw verzoek vóór 1 mei 2023 hebt ingediend en de gegevens ongewijzigd zijn overgenomen.

Over welke periode betaal je belastingrente?

Belastingrente wordt berekend over een periode van 1 juli volgend op het belastingjaar tot 6 weken na de datum op de aanslag.

Doen de belastingdiensten er langer dan 3 maanden over om een aanslag op te leggen? En nemen ze de gegevens uit je aangifte ongewijzigd over? Dan is de periode waarover je rente betaalt beperkt tot maximaal 19 weken na ontvangst van je aangifte.

Vraag je een voorlopige aanslag aan en legt de Belastingdienst de aanslag op zoals je hebt gevraagd? Dan wordt er tot maximaal 14 weken na ontvangst van je verzoek belastingrente in rekening gebracht.

Is er sprake van een gebroken boekjaar? Dan wordt er rente in rekening gebracht als de belastingdienst later dan 6 maanden na het einde van het belastingjaar een aanslag oplegt.

Wat is de renteperiode voor een aanvullende beoordeling?

Heb je al een definitieve aanslag ontvangen? En ziet de belastingdienst nieuwe feiten waardoor ze de aanslag moet aanpassen? Dan ontvang je een navorderingsaanslag. Bij zo'n aanslag loopt de renteperiode van 1 juli na het belastingjaar tot 1 maand na de datum op de aanslag.

Met een gebroken boekjaar betaal je rente vanaf de 7e maand na het boekjaar tot 1 maand na de datum op de aanslag.

Vraag je zelf een aanvullende aanslag aan? Dan betaal je belastingrente tot maximaal 12 weken na ontvangst van je verzoek.

Percentages rente vennootschapsbelasting

PeriodePercentage
Vanaf 1 januari 20228
1 oktober 2020 tot 31 december 20214
1 juni 2020 tot 30 september 20200.01
1 september 2016 tot 30 mei 20208
1 maart 2015 tot 31 augustus 20168.05
1 september 2014 tot 28 februari 20158.15
1 april 2014 tot 31 augustus 20148.25
1 januari 2013 tot 31 maart 20143
1 oktober 2012 tot 31 december 20122.25
1 juli 2012 tot 30 september 20122.50
1 april 2012 tot 30 juni 20122.30
1 januari 2012 tot 31 maart 20122.85

Het was de bedoeling om de rente vanaf 1 juli van dit jaar te verhogen naar 10,5%, maar dat is er niet doorgekomen. We weten nog niet wat er zal gebeuren op 1 januari 2024.

Rente op achterstallige belastingen

Rente op achterstallige belastingen wordt in rekening gebracht wanneer de wettelijke betalingstermijn voor de belastingschuld wordt overschreden (in geval van te late betaling of wanneer uitstel van betaling is verleend door de belastingdienst. Het rentepercentage werd tijdelijk verlaagd naar 0,01% als gevolg van COVID-regelgeving, maar wordt geleidelijk verhoogd. Tot 1 juli 2023 was het tarief 2%, sinds 1 juli 2023 is het 3% geworden en vanaf 1 januari 2024 zal het weer gelijk zijn aan het dan geldende belastingrentetarief voor andere belastingmiddelen.

Is de belastingrente aftrekbaar als bedrijfskosten?

De belastingrente en de rente op achterstallige belastingen zijn inderdaad aftrekbaar als bedrijfskosten.

Wat moet ik doen?

Onderneem actie als je denkt dat je vennootschapsbelasting moet betalen, je geen rente wilt betalen over de belastingclaim en je de middelen hebt om de belasting nu te betalen. Door de aangifte vennootschapsbelasting eerder in te dienen of zo snel mogelijk een voorlopige aanslag aan te vragen, kun je de rente beperken tot nul of een lager bedrag.

Een voorlopige aanslag kan al tijdens het belastingjaar worden aangevraagd. Je hoeft niet te wachten tot het jaar voorbij is. Een voorlopige aanslag gedurende het jaar kan ook in maandelijkse termijnen worden betaald. Zo hoef je later niet het hele bedrag in één keer te betalen. Bespreek dit met je adviseur als je weet of vermoedt dat je bedrijf vennootschapsbelasting moet betalen.

De belastingdienst kan ook op eigen initiatief een voorlopige aanslag uitschrijven als ze denkt dat je bedrijf vennootschapsbelasting moet betalen. Dit kan op elk moment, ook voor 2 jaren tegelijk. Bijvoorbeeld voor het vorige jaar en voor het huidige jaar. De aanslag voor het voorgaande jaar moet dan voor het volledige bedrag worden betaald en de voorlopige aanslag voor het lopende jaar kan in maandelijkse termijnen worden betaald tot het einde van het belastingjaar.

Een voorlopige aanslag voor het komende jaar kan worden ingediend rond het einde van het huidige belastingjaar. Zet dit punt op de lijst van zaken die je aan het eind van het jaar met je belastingadviseur of accountant wilt bespreken.

Om belasting op achterstallige belasting te voorkomen, is het natuurlijk belangrijk dat je de belasting op tijd betaalt.

Vergelijkbare berichten

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *