Eindejaarscontrole op salaris expats

Controleer of het salaris van een (buitenlandse) werknemer die gebruik maakt van de 30% regeling voldoet aan de inkomensnorm van 2021. Als dit niet het geval is, vervalt de 30%-regeling met terugwerkende kracht tot 1 januari.

Als u gebruik wilt maken van de 30% regeling voor een werknemer die naar Nederland komt, dan moet deze werknemer onder andere een specifieke deskundigheid hebben. Om deze specifieke deskundigheid aan te tonen, geldt een inkomensnorm, die jaarlijks wordt geïndexeerd.

Inkomensnorm 2021

In 2021 is er sprake van een specifieke expertise als de werknemer een belastbaar jaarsalaris heeft dat hoger is dan € 38.961, exclusief de belastingvrije vergoeding.

Voor werknemers die een Nederlands masterdiploma in het wetenschappelijk onderwijs of een gelijkwaardig buitenlands diploma hebben behaald, en jonger zijn dan 30 jaar, moet het belastbare jaarsalaris meer dan € 29.616 bedragen, exclusief de belastingvrije vergoeding.

Lager salaris

Gedurende de looptijd van de beschikking moet u beoordelen of de werknemer nog aan de inkomensnorm voldoet. Als het salaris in enig jaar lager is dan de geïndexeerde norm, vervalt de 30% regeling met terugwerkende kracht tot 1 januari van dat jaar. U moet dan uw eerdere aangiften corrigeren. Als de arbeidsovereenkomst in een kalenderjaar ingaat of eindigt, moet u het loon herrekenen naar een jaarloon.

Let op!
Voldoet de werknemer later weer aan de inkomensnorm, dan mag u de 30% regeling niet meer toepassen.

Belastingvrije vergoeding lager dan 30%

De belastingvrije vergoeding bedraagt maximaal 30%. Dit betekent dat de vergoeding ook op basis van een lager percentage kan worden berekend. Als het belastbare salaris lager is dan de salariseis, kan dit worden gecorrigeerd door de belastingvrije vergoeding te berekenen op basis van een lager percentage. Het nettosalaris van de werknemer is dan lager, maar de werknemer blijft wel in aanmerking komen voor de 30% regeling. De kosten voor de werkgever nemen in ieder geval niet toe, in tegenstelling tot de mogelijkheid om het brutoloon te verhogen of een extra vergoeding te geven.

Uitzonderingen

Bij een lager loon dat wordt veroorzaakt door ouderschapsverlof of zwangerschaps- en bevallingsverlof, kunt u uitgaan van het loon dat de werknemer zou genieten zonder dit verlof. Bij een lager loon dat wordt veroorzaakt door geboorteverlof, aanvullend geboorteverlof, pleegzorgverlof en adoptieverlof, kunt u vanaf 1 juli 2020 uitgaan van het loon dat de werknemer zonder dit verlof zou genieten.

Hulp

Heeft u hulp nodig bij het verwerken van de 30% regeling in uw salarisadministratie of wilt u dat Expatax uw salarisadministratie verzorgt, neem dan contact met ons op.

Vergelijkbare berichten

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *