Ik heb niet het hele jaar in Nederland gewoond of gewerkt. Kan ik een teruggaaf aanvragen?

Tax return netherlands year of migration

Belastingteruggave als u niet het hele jaar in Nederland was

Het feit dat u in de loop van het jaar naar Nederland bent gekomen of uit Nederland bent vertrokken, leidt vaak tot een belastingteruggaaf als er loonbelasting is ingehouden op uw loon. Hetzelfde geldt als u helemaal niet in Nederland woonde maar hier slechts korte tijd werkte.

Hiervoor kunnen de volgende redenen worden aangevoerd:

  • De berekening van de loonbelasting is gebaseerd op een (geschat) jaarsalaris. Dit is uw maandsalaris maal 12 plus vakantiegeld.
  • De loonadministratie hanteert het belastingtarief dat geldt voor het jaarsalaris. Dit belastingtarief kan lager zijn als u minder dan 12 maanden in Nederland heeft gewerkt. In de aangifte inkomstenbelasting zal het werkelijke salaris de basis zijn voor de belastingberekeningen.
  • In de loonadministratie ontvangt u elke maand 1/12 van de heffingskorting voor de inkomstenbelasting en van de heffingskorting voor de inkomstenbelasting. Je hebt recht op de volledige heffingskortingen. Dus als je niet het hele jaar in Nederland hebt gewerkt, heb je nog niet de maximale heffingskortingen ontvangen. Het verschil kun je opvragen door aangifte inkomstenbelasting te doen.
  • Het (maximale) premie-inkomen dat de basis vormt voor de berekening van de premies sociale zekerheid zal naar rato van de verblijfsduur in Nederland worden verminderd. In de loonadministratie kan deze pro rata vermindering niet worden geclaimd, dus zal dit in de aangifte inkomstenbelasting moeten gebeuren.
  • Soms is de 30%-regeling nog niet in het maandsalaris verwerkt omdat de verklaring niet voor het einde van het jaar door de werkgever van de belastingdienst is ontvangen. Het is wellicht mogelijk om de ruling in de belastingaangifte te claimen, al kan dit leiden tot discussies met de belastingdienst die kan aanvoeren dat het de verantwoordelijkheid van de werkgever is om de loonadministratie aan te passen. Er zijn situaties geweest waarin het Hof de aftrek in de aangifte heeft geaccepteerd.

Het bovenstaande betekent niet dat u automatisch alle betaalde loonbelasting terugkrijgt. Maar de teruggave kan aanzienlijk zijn. Expatax kan u uiteraard helpen om de belastingteruggave waar u recht op heeft te claimen.

Het is tijd om
uw Nederlandse belastingaangifte van 2022 indienen

De belastingteruggave kan worden aangevraagd door een zgn. M biljet. De M staat voor Migratie. Als u niet wordt uitgenodigd om aangifte te doen over het voorgaande jaar, kunt u toch op eigen initiatief aangifte doen. U kunt aangifte doen over het voorgaande jaar maar ook over de 4 jaar daarvoor. Dus bent u 3 jaar geleden naar Nederland gekomen maar bent u vergeten aangifte te doen dan kunt u alsnog zelf aangifte doen. Wij kunnen u hierbij helpen.

Als u een uitnodiging tot indiening heeft ontvangen, wordt de uiterste datum in de uitnodiging vermeld. Voor het M-formulier is de uiterste datum in principe 1 juli van het volgende jaar. Heeft u de uitnodiging op een later moment in het jaar ontvangen dan zal de termijn ook een latere datum zijn. Lukt het niet voor de deadline dan is het mogelijk om een tijdsverlenging. Expatax kan dit voor u regelen.

Vergelijkbare berichten

2 reacties

  1. Ik wilde weten dat als iemand 30% uitspraak dan hoe zal berekenen of op welk bedrag / loon 8% toeslag van toepassing?

    als iemand maandelijks €4840 krijgt (bruto). na 30% toegepast belastbaar inkomen €3388, dus op welk bedrag 8% toeslag zal worden toegepast, €4840? €3388? of €3388-belasting+€1452 (30%)?

    1. De vakantiebijslag wordt berekend over het belastbaar inkomen, dus € 3.388, maar de 30% regeling wordt dan berekend over de vakantiebijslag. Je ontvangt nog steeds de volledige vakantiebijslag, maar netto zal deze hoger zijn door de 30% regeling.

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *