Aanvraag 30% regeling

Expatax begeleidt werkgevers en werknemers bij de aanvraag van de 30% regeling. Wij dienen honderden aanvragen per jaar in voor particulieren, kleine bedrijven tot en met grote multinationals, met een zeer goede staat van dienst. Profiteer van onze expertise en dien via ons een aanvraag in. 

Procedure

Om de aanvraag te kunnen indienen hebben wij bepaalde informatie en documenten van u nodig. Lees het volgende zorgvuldig door en vul de stappen in zodat wij zo snel mogelijk met uw aanvraag kunnen beginnen.

Stap 1

Zowel de werknemer als de werkgever moeten Expatax machtigen om de aanvraag in hun naam in te dienen. Download de volmacht PDF hieronder, print hem uit en laat hem ondertekenen door uw werkgever. Als uw werkgever een contract heeft met Expatax dan hoeft uw werkgever de volmacht niet te ondertekenen.

Download volmacht

Stap 2

Ga naar onze online vragenlijst hieronder. Beantwoord alle relevante vragen en voeg de ondertekende volmacht en de andere hieronder vermelde gevraagde documenten bij:

 • Kopie van de arbeidsovereenkomst
 • Kopie van uw werkvergunning of kenniswerkersverklaring (indien van toepassing)
 • Uw curriculum vitae
 • Kopie van uw paspoort

Als u net in Nederland bent aangekomen, moeten wij ook bewijzen dat u aan de 150 km-eis voldoet. Wij moeten bewijzen dat u in de afgelopen 2 jaar gedurende ten minste 16 maanden buiten Nederland op meer dan 150 km van de dichtstbijzijnde Nederlandse grens heeft gewoond. Een cv of een LinkedIn profiel zijn helaas niet voldoende. Voorbeelden van bewijzen die de Nederlandse belastingdienst accepteert zijn:

 • Salarisafrekeningen van de 24 maanden voor aankomst in Nederland
 • Een bevestiging van uw vorige werkgever gedurende welke periode u daar heeft gewerkt in combinatie met een arbeidsovereenkomst die geldig was in de 24 maanden voor aankomst in Nederland
 • Bankafschriften met geldopnames of pinbetalingen (één afschrift per maand) in combinatie met uw CV waaruit blijkt op welke locatie u in welke periode werkzaam was.
 • Huurcontract in het buitenland in combinatie met bewijs van betaling van de huurprijs
 • Gas/water/elektriciteitsrekeningen van de 24 maanden voor aankomst in Nederland of overzicht bankrekening waaruit deze betalingen blijken.
 • Belastingaangiften van de 2 voorgaande jaren
 • Bewijs van (de)registratie van de plaatselijke autoriteiten in het buitenland
 • Andere bewijzen die kunnen worden gebruikt om het verblijf in het buitenland in de 24 maanden vóór de aankomst in Nederland aan te tonen

Kunt u een of meer van de hierboven genoemde documenten overleggen?

Als u al in Nederland werkt en van werkgever verandert, hoeven we de 150 km-eis niet opnieuw aan te tonen als u bij uw vorige werkgever de 30%-regeling had. Maar in dat geval moeten we bewijzen dat je salaris gedurende de hele periode dat je bij je vorige werkgever in Nederland werkte boven het minimaal vereiste salarisniveau lag, dat de 30%-beschikking correct is berekend en dat het gat tussen werkgevers niet langer dan 3 maanden was. Om dit vast te stellen hebben wij nodig:

 • Kopie van de 30%-beschikking bij uw vorige werkgever
 • Alle salarisstroken voor de periode dat u voor uw vorige werkgever in Nederland werkte

Ga naar de 30% vragenlijst

Stap 3

Wanneer wij de ingevulde online vragenlijst samen met de gevraagde documenten hebben ontvangen, gaan wij eerst na of u aan alle voorwaarden voldoet om de 30% regeling te verkrijgen. Indien wij verwachten dat u niet aan de vereisten voldoet, zullen wij u daarvan op de hoogte brengen. Als wij akkoord gaan, dienen wij de aanvraag in en informeren wij u zodra de toekenning is ontvangen. 

Ga naar de 30% vragenlijst

Komt u in aanmerking voor de 30% regeling?

Volg ons online stappenplan om direct te weten te komen of u mogelijk in aanmerking komt voor de 30% regeling.

Indien u vragen heeft, gelieve contact met ons opnemen.