Salarisadministratie in Nederland

Nederlandse salarisadministratie

Indien u mensen tewerkstelt in Nederland of werknemers hier naar toe zendt op contractbasisdan moet u misschien een Nederlandse loonadministratie opzetten. Expatax kan u daarbij helpen. Wij kunnen de stress van het voeren van een loonadministratie in Nederland voor u verminderen. Uw onderneming bespaart op interne kosten van papierwerk, software updates en ingewikkelde loonberekeningen. Belangrijker nog, u voorkomt discussies met de Nederlandse belastingdienst en uw werknemers en geen boetes. Gemak van geest.

YouTube video

U heeft een bedrijf in Nederland

Als u in Nederland een bedrijf heeft waar u mensen in dienst heeft, dan komen deze werknemers op de Nederlandse salarisadministratie te staan. Door de fysieke aanwezigheid vallen alle werknemers automatisch onder de Nederlandse belastingregels.

U zendt werknemers uit om in Nederland te werken

Alle buitenlandse bedrijven die mensen uitzenden om in Nederland te werken (of werknemers in dienst nemen die al in Nederland wonen), worden geacht een "fictieve woonplaats" in Nederland te hebben voor belastingdoeleinden. Dit betekent dat alle in Nederland tewerkgestelde werknemers vanaf de eerste dag van de tewerkstelling in Nederland aan Nederlandse inkomstenbelasting zijn onderworpen; tenzij een toepasselijk belastingverdrag bepaalt dat het loon belastbaar blijft in het land van herkomst, maar dat is zelden het geval omdat de Nederlandse belastingautoriteiten zeer terughoudend zijn op dat punt.

Om te voorkomen dat de opdrachtgever zelf de loonadministratie moet verzorgen, is het van belang dat de buitenlandse werkgever de loonadministratie in Nederland regelt en ervoor zorgt dat iedere maand het juiste bedrag aan loonbelasting en de premies voor de sociale zekerheid worden ingehouden en betaald. Dit geldt ook voor individuele aannemers. Zij kunnen eventueel onder hun buitenlandse Ltd werken, maar dat moet door de Nederlandse belastingdienst worden goedgekeurd.

Als een buitenlands bedrijf zich niet aan de Nederlandse regels houdt, kan de opdrachtgever voor wie de werknemers in Nederland werken, aansprakelijk worden gesteld voor de loonbelastingschuld, premies sociale zekerheid en eventuele boetes. Dit kan leiden tot ernstige gevolgen voor alle betrokkenen.

Expatax kan u helpen met de hele procedure, inclusief maar niet beperkt tot:

  • Registratie bij de belastingdienst
  • Totstandkoming van arbeidsovereenkomsten
  • Toepassing van de 30% regeling (indien van toepassing)
  • Berekening van het maandsalaris en opstellen van loonstroken
  • Advies over de beschikbare belastingvrije vergoedingen
  • Indiening van loonbelastingaangiften
  • Correspondentie met betrokken partijen
  • Jaarafsluiting, administratie en jaaropgaven
  • Opstelling van een afdrachtschema voor de loonbelasting, de sociale verzekeringen en de netto lonen
Loon- en salarisadministratie in Nederland - Nederland

Waarom zou u uw Nederlandse salarisadministratie uitbesteden?

Geplaatst op
Uitbesteding van uw salarisadministratie levert vooral tijd, gemak, deskundigheid, kostenbesparing en risicobeperking op. U kunt kiezen voor volledige uitbesteding van de loonadministratie, of voor een hybride oplossing, waarbij u een deel zelf doet en een ander deel uitbesteedt.

Vraag een offerte aan

Omdat geen enkel bedrijf hetzelfde is, kijken wij goed naar uw wensen en eisen. Wij plannen onze dienstverlening rond uw salarisadministratie met zorg, zodat deze past bij de bestaande interne systemen van u of uw klant. Uw bedrijf bespaart op de interne kosten van papierwerk, software-updates en complexe loonberekeningen, waarmee rekening moet worden gehouden bij de evaluatie van onze dienstverlening. Neem contact met ons op om de mogelijkheden te bespreken en een offerte te ontvangen op basis van uw situatie en behoeften.

Wij bieden geen payrolling oplossingen aan, wat betekent dat wij niet kunnen optreden als werkgever voor individuele zzp'ers. Wij kunnen alleen de salarisadministratie verzorgen voor buitenlandse of in Nederland gevestigde werkgevers met werknemers in Nederland. De werkgever is onze klant, niet de werknemer of de contractor.

Werkgever in verwarring over Nederlandse loonvereisten

Bent u onbekend met de regels rond de Nederlandse salarisadministratie? U weet niet wat de regels in Nederland zijn? U heeft geen idee hoe uw werknemers in Nederland betaald kunnen worden? Hoe u uit de problemen kunt blijven met de belastingdienst?

Expatax zal u helpen

Maakt u zich geen zorgen!

Expatax zal u helpen

Gebruik het contactformulier hierboven om met ons in contact te komen en uw vragen te stellen.

Werkgever blij met expatax payroll services

U zult zich opgelucht voelen wanneer wij u alle zorgen over de loonadministratie uit handen hebben genomen, wetende dat uw werknemers op tijd worden betaald en dat de loonbelastingaangiften correct en op tijd worden ingediend.

Relevante berichten

Werken vanuit huis
Loonlijst - HR

Plannen van het kabinet voor een thuiswerkvergoeding van maximaal 2 euro per dag

Door de coronacrisis werken veel mensen vanuit huis. Veel werknemers en werkgevers willen afspraken maken om ook na de crisis (deels) thuis te kunnen blijven werken. Daartoe introduceert het kabinet per 1 januari 2022 een onbelaste thuiswerkkostenvergoeding van maximaal € 2 per dag. Doel: compenseren...

Loonbelasting in Nederland
Belasting Nederland | Loonlijst - HR

Loonbelasting in Nederland

Belasting op lonen en salarissen Belasting verschuldigd door In Nederland wonende personen die van een in Nederland gevestigde werkgever loon ontvangen voor arbeid die zij verrichten of hebben verricht. Personen die in het buitenland wonen en loon ontvangen van een in Nederland gevestigde werkgever voor arbeid die zij verrichten of hebben verricht in...