Vakantiegeld in Nederland

Vakantiegeld

Als u in Nederland gaat werken, zult u merken dat er in uw contract sprake is van vakantiegeld. Maar wat is dat, een vakantiegeld, in het Nederlands "Vakantiegeld" genoemd?

YouTube video

Vakantiegeld

Vakantiegeld is een toelage die werknemers in Nederland van hun werkgever krijgen om extra kosten voor vakantie te dekken. Buiten Nederland is vakantietoeslag een onbekend begrip. Het is natuurlijk niet verplicht om het zakgeld aan een vakantie te besteden, maar dat was oorspronkelijk wel de bedoeling, omdat de Nederlandse overheid wil dat werknemers op vakantie kunnen gaan. 

Hoe hoog is de toelage?

De vakantietoeslag bedraagt ten minste 8 procent van het brutosalaris dat u in het afgelopen jaar (bijvoorbeeld van mei tot mei) hebt verdiend en wordt daar bovenop betaald. In principe wordt de toeslag in mei of juni ineens uitbetaald. De vakantietoeslag mag alleen maandelijks samen met je reguliere salaris worden uitbetaald als dat expliciet in je arbeidsovereenkomst staat. De toelage mag niet verborgen zitten in je vaste salaris. Wettelijk is bepaald dat de vakantietoeslag apart op je loonstrook moet worden vermeld.

De vergoeding wordt ook berekend over de extra gewerkte uren (overwerk). Anderzijds wordt het vakantiegeld niet berekend over onkosten, bonussen of winstuitkeringen. Naast het ontvangen van de vakantietoeslag wordt u tijdens uw vakantie doorbetaald. En als u ziek bent, gaat de opbouw van uw vakantietoeslag gewoon door.

Je hebt geen volledig jaar gewerkt

Als uw contract in de loop van het jaar ingaat, wordt het vakantiegeld naar evenredigheid berekend. Als uw baan eindigt, wordt het opgebouwde bedrag onmiddellijk uitbetaald bij de laatste salarisbetaling.

Belastingen

Wanneer het vakantiegeld wordt uitbetaald, worden de belastingen onmiddellijk door de werkgever ingehouden en worden de juiste heffingskortingen berekend. En voor degenen die profiteren van de 30%-regeling, geldt dit ook voor het vakantiegeld.

Mooi voordeel

Vakantiegeld is een mooi voordeel voor de werknemer. Werkgevers moeten er wel voor zorgen dat het juiste bedrag wordt uitbetaald. Expatax kan werkgevers bijstaan en de loonadministratie verzorgen. Geniet van uw vakantie!

Vergelijkbare berichten

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *