I have not lived or worked in the Netherlands the whole year. Can I claim a refund?

Ik heb niet het hele jaar in Nederland gewoond of gewerkt. Kan ik een teruggaaf aanvragen?

Belastingteruggaaf als u niet het hele jaar in Nederland was Het feit dat u in de loop van het jaar in Nederland aankwam of uit Nederland vertrok, leidt vaak tot een belastingteruggaaf als er loonbelasting is ingehouden op uw loon. Hetzelfde geldt als u helemaal niet in Nederland woonde maar alleen werkte...

Time extension for your Dutch income tax return: Expatax can help!

Tijdverlenging voor uw Nederlandse inkomstenbelasting aangifte: Expatax kan helpen!

Maakt u zich zorgen over een deadline voor uw belastingaangifte 2019? Expatax kan u helpen met uw belastingaangifte en een termijnverlenging voor u regelen, zodat u niet bang hoeft te zijn dat u een boete van de belastingdienst krijgt voor het te laat indienen.