Tarifering: administratie en fiscale dienstverlening voor naamloze vennootschappen

De honoraria worden bepaald door de omvang en de aard van uw onderneming en zijn onderworpen aan de voorwaarden van onze opdrachtbevestiging. Ook van belang is welke diensten u van ons verlangt.

Wij leveren onder andere:

  • Statutaire rekeningen: volledig en verkort (publicatieverslag voor de Kamer van Koophandel)
  • Boekhouding
  • Aangifte vennootschapsbelasting
  • Advies over winstverdeling en dividenden
  • Salarisadministratie van de directeur en van de werknemers
  • BTW-aangiften
  • Fiscale planning
  • Voortdurende ondersteuning per telefoon en e-mail gedurende het jaar

Klik hieronder om contact met ons op te nemen en ons te vertellen in welke diensten u geïnteresseerd zou zijn, onze accountants kunnen dan een gedetailleerde prijsopgave voor u opstellen.

Door Expatax in te huren gaat u akkoord met onze algemene voorwaarden.

Offerte aanvragen