Consequences for the tax and social security position of an expat as a result of the corona measures

Gevolgen voor de fiscale en sociale zekerheidspositie van een expat als gevolg van de coronamaatregelen

Als gevolg van de coronamaatregelen moeten veel expats rekening houden met de mogelijkheid dat een ander land belasting zal heffen over hun loon dan verwacht. In principe verandert de situatie echter niet voor de sociale zekerheid. Grensoverschrijdende arbeid Bij grensoverschrijdende arbeid is er vaak sprake van twee of soms zelfs meer landen die...

Time extension for your Dutch income tax return: Expatax can help!

Tijdverlenging voor uw Nederlandse inkomstenbelasting aangifte: Expatax kan helpen!

Maakt u zich zorgen over een deadline voor uw belastingaangifte 2019? Expatax kan u helpen met uw belastingaangifte en een termijnverlenging voor u regelen, zodat u niet bang hoeft te zijn dat u een boete van de belastingdienst krijgt voor het te laat indienen.

Can an employer ask employees to accept a wage sacrifice due to the corona crisis?

Mag een werkgever zijn werknemers vragen een loonoffer te aanvaarden in verband met de coronacrisis?

Eenzijdige loonwijzigingen van werknemers zijn aan zeer strenge regels onderworpen Een onderneming die met tegenslag te kampen heeft en in financiële problemen komt, zal op zoek gaan naar maatregelen die de onderneming weer financieel gezond kunnen maken. Een loonoffer door werknemers kan zo'n maatregel zijn. Als werknemers hier echter niet aan mee willen werken, kan een...

Compensation of 4,000 Euro for Entrepreneurs in Affected Sectors

Compensatie van 4.000 euro voor ondernemers in getroffen sectoren

Bron: Rijksoverheid.nl en kvk.nl De Uitkering Ondernemers Getroffen Sectoren COVID-19 (TOGS) is 1 van de 9 noodmaatregelen van het kabinet om ondernemers te ondersteunen tijdens de coronacrisis. De TOGS is bedoeld voor ondernemers die direct schade ondervinden van diverse overheidsmaatregelen om het COVID-19 virus in te dammen. Gedupeerde ondernemers ontvangen een eenmalige uitkering van € 4.000...

Banks grant entrepreneurs deferment of interest and loan repayments

Banken verlenen ondernemers uitstel van betaling van rente en aflossing van leningen

Verschillende banken hebben aangekondigd kleinere ondernemers te ontzien Kleinere bedrijven die fundamenteel gezond zijn, krijgen maximaal zes maanden respijt op hun lopende leningen tot 2,5 miljoen euro. Het gaat om klanten van ABN AMRO, ING, Rabobank, Volksbank en Triodos Bank.Deze maatregel is bedoeld om kleinere ondernemingen wat lucht te geven en is...

More flexibility for the Labour Market in Balance Act / premium differentiation Unemployment Benefit (WW)

Meer flexibiliteit voor de Wet arbeidsmarkt in balans / premiedifferentiatie Werkloosheidsuitkering (WW)

Hier gelden twee uitbreidingen: 1) Sinds 1 januari betalen werkgevers een lage WW-premie voor vaste contracten en een hoge WW-premie voor flexibele contracten als gevolg van de Wet Arbeidsmarkt in Balans (Wab). Op 9 december 2019 heeft de minister van SZW aangekondigd dat werkgevers tot 1 april 2020 de tijd krijgen...

UWV opens NOW counter on Monday 6 April, 9.00 a.m.

UWV opent NU loket op maandag 6 april, 9.00 uur.

Werkgevers die in aanmerking willen komen voor de tijdelijke Spoedmaatregel Overbruggingswerkgelegenheid (NOW) kunnen vanaf maandag 6 april om 9.00 uur een aanvraag indienen bij het UWV. Het UWV verwacht tienduizenden aanvragen per dag. Behoud van werkgelegenheid in moeilijke tijden De NOW-regeling is bedoeld om zoveel mogelijk banen te behouden...

Reduction in customary salary for director-major shareholders (DGA) of a private limited  company (BV) due to corona crisis

Verlaging gebruikelijk loon voor directeur-grootaandeelhouders (DGA) van een besloten vennootschap (BV) wegens corona-crisis

Als u bestuurder bent van een Besloten Vennootschop (BV) en u bezit ten minste 5% van de aandelen in deze BV dan moet u uzelf een gebruikelijk salaris uitbetalen. De hoogte van het salaris is afhankelijk van uw situatie, maar in principe is het minimaal € 46.000 (in...

Questions about the Guarantee Entrepreneur Financing (GO)

Vragen over de Garantie Ondernemersfinanciering (GO)

De Garantie Ondernemersfinanciering (GO) is een van de maatregelen van de overheid om ondernemers tijdens de coronacrisis te ondersteunen. Wat is de GO-regeling? De GO-regeling staat voor Garantie Ondernemingsfinanciering. De regeling is bedoeld voor bedrijven die problemen hebben met het verkrijgen van een lening bij de bank. Met de GO-regeling helpt de overheid bedrijven (MKB en...

Payment problems due to corona crisis? Postponement of payment of tax assessments possible for entrepreneurs including self-employed persons.

Betalingsproblemen door coronacrisis? Uitstel van betaling van belastingaanslagen mogelijk voor ondernemers, inclusief zelfstandigen.

Bijgewerkt 3 april 2020 De Nederlandse Belastingdienst neemt maatregelen om de gevolgen van de corona-crisis voor ondernemers te verzachten. Bent u ondernemer of zzp'er en heeft u betalingsproblemen door de coronacrisis? Dan kunt u de Belastingdienst vragen om bijzonder uitstel van betaling van openstaande belastingaanslagen. U...

Questions about the Temporary Emergency Measure Bridging for Employment (NOW)

Vragen over de tijdelijke noodmaatregel "Bruggen slaan naar werk" (NOW)

Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor Werkgelegenheid (NOW) Ga naar onze pagina over de financiële maatregelen rond de Corona-crisis Bedrijven die omzetverlies lijden door de Corona-crisis kunnen vanaf 1 maart tot 90% van hun loonkosten vergoed krijgen door NOW. Deze regeling draait om de mensen. Dat...

Conditions for temporary emergency regulations for self-employed entrepreneurs announced

Voorwaarden voor tijdelijke noodregeling voor zelfstandige ondernemers bekendgemaakt

Ga naar onze pagina over de financiële maatregelen rond de Corona-crisis De voorwaarden van de Tijdelijke Overbruggingsregeling Zelfstandige Ondernemers (Tozo) zijn gepubliceerd. De regeling wordt uitgevoerd door gemeenten en loopt tot 1 juni. Zelfstandigen kunnen gebruik maken van twee faciliteiten uit de Tozo: inkomensondersteuning en een lening voor...

6 tips to keep your payment obligations under control

6 tips om uw betalingsverplichtingen onder controle te houden

Uw bedrijf is liquide als u op korte termijn aan alle betalingsverplichtingen kunt voldoen. Maar de ontwikkelingen rond het coronavirus beïnvloeden uw bankrekening. U ziet uw inkomsten dalen, maar de rekeningen, rente en belastingen moeten nog steeds betaald worden. Toch? Met deze 6 tips kunt u uw betalingsverplichtingen onder controle houden. Maak...

Possibility to postpone the payment of pension contributions for employers

Mogelijkheid tot uitstel van betaling van pensioenbijdragen voor werkgevers

Uitstel pensioenpremie Pensioenuitvoerders zullen werkgevers die als gevolg van de corona-crisis in directe problemen komen of zijn gekomen zoveel mogelijk compenseren als zij problemen ondervinden bij het betalen van de pensioenpremies, zonder de rechten van werknemers aan te tasten. De Stichting van de Arbeid en de organisaties van pensioenuitvoerders, de Pensioenfederatie...

Frequently asked questions about the financial measures which the Dutch government is taking to maintain employment during the Corona crisis – Update 17 March 2020

Veelgestelde vragen over de financiële maatregelen die de Nederlandse regering neemt om de werkgelegenheid tijdens de Corona-crisis op peil te houden - Update 17 maart 2020

Welke belastingmaatregelen neemt de overheid voor ondernemers? Het is mogelijk om bijzonder uitstel van betaling aan te vragen voor belastingschulden . Nadat het verzoek is ontvangen, stopt de Belastingdienst de invorderingsmaatregelen. Individuele beoordeling van het verzoek vindt later plaats. De gebruikelijke voorwaarden voor uitstel van betaling blijven van kracht. Een verklaring van een "derde deskundige" hoeft echter niet...