Loonbelasting in Nederland

Loonbelasting in Nederland

Belasting op lonen en salarissen

Belasting te betalen door

  • In Nederland woonachtige personen die van een in Nederland gevestigde werkgever loon ontvangen voor arbeid die zij verrichten of hebben verricht.
  • In het buitenland woonachtige personen die van een in Nederland gevestigde werkgever loon ontvangen voor arbeid die zij in Nederland verrichten of hebben verricht.
  • In het buitenland woonachtige personen die lid zijn van de raad van bestuur of van de raad van commissarissen van een in Nederland gevestigde vennootschap voor werkzaamheden die zij verrichten of hebben verricht.
  • In het buitenland woonachtige personen die van een Nederlands overheidsbedrijf loon ontvangen voor arbeid die zij verrichten of hebben verricht.
  • Niet-ingezeten artiesten en beroepssportbeoefenaars die ingevolge een overeenkomst van korte duur of ingevolge een oorzaak of reden van korte duur in Nederland optreden, behalve wanneer Nederland niet het recht heeft gekregen om belastingen te innen krachtens een overeenkomst ter voorkoming van dubbele belasting.

Tarief

De tarieven are progressive. Some costs can be deducted and tax free allowances can be provided.

Te betalen belasting op

De loonbelasting is een voorheffing op de inkomstenbelasting. De loonbelasting en de premies volksverzekeringen worden gezamenlijk geheven op inkomen uit arbeid of uitkeringen.

Inhouding

The employer or body paying the benefit deducts the tax and contributions directly from the salary or benefit, and pays these to the tax department. Many persons pay only salaries tax, and are not subject to income tax. For persons with a high income or many tax-deductible items, the salaries tax serves as an advance levy, and they are subsequently issued with an aangifte inkomstenbelasting and an assessment.

Vergelijkbare berichten