Krijg ik een boete van de Nederlandse belastingdienst als ik de btw niet op tijd heb aangegeven en betaald? .

De gevolgen van het niet op tijd aangeven of betalen van de btw

Een bedrijf moet elke maand of elk kwartaal (of zelfs elk jaar) de btw aangeven bij de belastingdienst. Het kan gebeuren dat u door bepaalde omstandigheden niet op tijd kunt aangeven en betalen. Wat zijn dan de gevolgen?

Wat gebeurt er als ik niet op tijd btw-aangifte heb gedaan?

Als u de periodieke btw-aangifte niet binnen de geldende termijn indient, krijgt u een minimumboete van 61 euro. De maximumboete is € 123, afhankelijk van het aantal keren dat u te laat aangifte hebt gedaan.

Wat gebeurt er als ik wel op tijd btw-aangifte heb gedaan, maar niet op tijd heb betaald?

Met ingang van 1 januari 2009 zijn de regels met betrekking tot betalingsverzuimen veranderd. U moet een boete betalen van 2% van het bedrag dat u niet heeft betaald met een minimum van € 50 en een maximum van € 4.920. U kunt de boete voorkomen als u alsnog binnen 7 dagen na de uiterste betaaldatum betaalt en u de vorige periode op tijd betaald heeft. 

Wat gebeurt er als ik slechts een deel van de btw betaal?

U kunt er ook voor kiezen om slechts een deel van de btw aan de belastingdienst te betalen. Dit betekent dat de boete voor te late betaling alleen wordt berekend over het bedrag dat u nog niet hebt betaald.

Wat zijn de mogelijkheden als het niet aan mij ligt dat de btw te laat is betaald?

Als het niet uw schuld is dat de betaling te laat of helemaal niet is verricht (bijvoorbeeld door problemen met uw bank), hoeft u de boete niet te betalen. Maar het is aan u om te bewijzen dat u geen blaam treft, wat moeilijk kan zijn.

Wat als ik het niet eens ben met de boete?

Als u het niet eens bent met de boete, moet u binnen 6 weken na de datum waarop de btw-aanslag is opgelegd, een bezwaarschrift indienen bij de Nederlandse belastingdienst. U moet ook uitstel vragen voor de betaling van de btw-aanslag om te voorkomen dat de belastingdienst u blijft achtervolgen voor de betaling en het openstaande bedrag met extra kosten verhoogt.

Wat als ik de btw opzettelijk te laat heb ingediend of betaald?

De hierboven vermelde boetes zijn van toepassing op "normale" omissies. Indien de BTW opzettelijk te laat werd aangegeven of betaald of in geval van fraude kunnen de boetes veel hoger oplopen, van 25% tot 100% van het niet aangegeven of betaalde BTW-bedrag. De belastingdienst zal dit moeten bewijzen.

De adviseurs van Expatax kunnen u helpen met het indienen van de periodieke BTW-aangiften en u tevens helpen met de bedrijfsadministratie en de jaarrekeningen.

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Expatax helpt met:

Recente berichten