Krijg ik een boete als ik mijn belastingaangifte niet op tijd indien?

Boete voor het te laat of helemaal niet indienen van uw aangifte inkomstenbelasting

De belastingdienst kan een boete opleggen als u uw belastingaangifte niet of te laat hebt ingediend. U kunt ook een boete krijgen als u niet op tijd betaalt of niet de hele belastingaanslag betaalt.

Bedrag van de boete

Niet iedereen die belastingplichtig is, wordt uitgenodigd om belastingaangifte te doen. Dat betekent niet dat u moet gaan zitten wachten op een blauwe brief op uw mat. Als u geen uitnodiging hebt ontvangen en u moet weten dat u aangifte inkomstenbelasting moet doen, moet u zelf om een uitnodiging vragen. Doet u dit niet, dan kunt u een boete krijgen van € 2.757.

Als u uw aangifte inkomstenbelasting te laat indient, krijgt u een boete van 385 euro. De boete kan zelfs oplopen tot € 5.514 als u stelselmatig te laat bent.

Als u de aangifte vennootschapsbelasting te laat zou indienen, bedraagt de boete zelfs € 2.757 . Doet u dit voor de tweede keer, dan bedraagt de boete zelfs € 5.514.

Herinnering dat je te laat bent

De belastingdienst moet u een redelijke termijn geven. Als u te laat bent, krijgt u een zogeheten tiendagenbrief. Deze moet gebaseerd zijn op de algemene beginselen van behoorlijk bestuur. Was u op tijd, maar duurde de post te lang, dan geldt de verzend- of verzendtheorie; was u aantoonbaar op tijd, dan brengt de post u de vertraging niet in rekening.

De belastingdienst moet aannemelijk maken dat het aangiftebiljet en de aanmaning door u zijn ontvangen, dat wil zeggen u hebben bereikt. Rechters oordelen vaak dat het voldoende is dat de belastingdienst de verzending kan onderbouwen. Door de administratieve processen bij de belastingdienst is dit niet altijd mogelijk, dus vraag hiernaar als u een boete krijgt opgelegd.

Soort boetes

Er zijn verzuimboetes (artikel 67a van de AWR) en vergrijpboetes. De verzuimboete wordt opgelegd als:

 • geen verklaring is afgelegd;
 • een aangifte te laat wordt ingediend;
 • de verschuldigde belasting te laat wordt betaald.

U kunt zich eigenlijk niet onttrekken aan een verzuimboete. U kunt aanvoeren dat er sprake is van afwezigheid van alle schuld of als er sprake is van extreme omstandigheden (uw adviseur of accountant ligt op de intensive care).

Een vergrijpboete is iets anders, die wordt bepaald op basis van de mate van schuld. We kennen er drie:

 • grove nalatigheid: boete 25% (voorbeelden hiervan zijn nalatigheid, onvoorzichtigheid, laakbaar gedrag, nalatigheid);
 • opzet: een boete van 50% (voorbeelden van bewust en opzettelijk handelen of nalaten waardoor te weinig belasting is of wordt geheven);
 • verzwarende omstandigheid: boete 100% (voorbeelden zijn gevallen van recidive, collusie, enz.).

Wanneer zwart geld wordt aangetroffen, enz. kan de boete zelfs oplopen tot 300%. Er zijn ook speciale boetes, zoals het negeren van de inhouding voor privégebruik van de auto van de zaak. De boete is minimaal € 4.411, bij valsheid in geschrifte of een soortgelijke overtreding is de boete zelfs € 5.514. Er komt een aparte boetebeschikking waartegen u bezwaar en beroep kunt aantekenen.

De boete kan worden verlaagd als:

 • de redelijke termijn is overschreden, bijvoorbeeld wanneer een procedure te lang duurt of een beoordeling te laat wordt opgelegd;
 • heb je geen geld, als de belastingbetaler het gewoon niet kan betalen;
 • er is een wanverhouding tussen de overtreding, het belastingbedrag en het bedrag van de boete.

Bezwaren tegen de boete

Stel dat u een boete krijgt en u bent het er niet mee eens. Wat kunt u dan doen? Er zijn verschillende opties, een overzicht in het kort:

 • Aanmaning: een boete kan alleen worden opgelegd als de inspecteur kan aantonen dat het aangifteformulier en de aanmaning zijn verzonden en u hebben bereikt. Onderbouwing van de verzending is voldoende, maar voor de inspecteur vaak lastig (door automatische processen). De aanmaning hoeft niet ondertekend te zijn (Hof van Justitie 4 juni 2010).
 • Geen blaam: soms kunt u een beroep doen op het ontbreken van alle blaam. Als u kunt bewijzen dat u alles hebt gedaan wat redelijkerwijs van u kan worden verwacht, is dit een stap in de goede richting.
 • Spijt: een boete kan worden aangepast als u spijt of wroeging toont, dit volgt uit het boetebesluit.
 • Onevenwichtigheid: volgens het boetedecreet kan een boete worden verlaagd als er een onevenwichtigheid is tussen de boete en het verzuim.

Zoals u kunt zien zijn de boetes erg hoog. Te hoog naar onze mening. Maar het maakt wel duidelijk hoe belangrijk het is dat u uw belastingaangifte op tijd indient. Als u weet dat u meer tijd nodig heeft vraag dan de belastingdienst om een time extension. Expatax kan dit ook voor u regelen. Als u niet weet hoe u de aangifte moet voorbereiden vraag dan onze hulp. Wij zullen u graag helpen.

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Expatax helpt met:

Recente berichten