Welke informatie moet worden vermeld op een factuur aan mijn klant?

De volgende vermeldingen zijn vereist voor BTW-doeleinden op facturen:

 • datum van uitgifte;
 • een specifiek nummer;
 • indien nodig, het BTW-identificatienummer van uw bedrijf en uw klant (in principe in internationale situaties);
 • volledige naam en adres van uw bedrijf en uw klant;
 • beschrijving van de goederen of diensten;
 • de hoeveelheid geleverde goederen of, in voorkomend geval, de hoeveelheid verrichte diensten;
 • datum van levering van goederen of verrichting van diensten;
 • plaats van levering van goederen of verrichting van diensten;
 • belastbaar bedrag per tarief;
 • BTW-tarief;
 • Te betalen BTW-bedrag;
 • totaal te betalen bedrag;
 • in geval van een vrijstelling, een verwijzing naar de bepaling die de vrijstelling rechtvaardigt;
 • inschrijvingsnummer van de Kamer van Koophandel (KvK);

en in uitzonderlijke gevallen:

 • in geval van de levering van nieuwe vervoermiddelen, de in artikel 28 bis, lid 2, genoemde gegevens;
 • wanneer de winstmargeregeling wordt toegepast, verwijzing naar artikel 26 of 26 bis;
 • wanneer de bepalingen van artikel 28 quater, E, lid 3, worden toegepast, een uitdrukkelijke verwijzing naar die bepaling, alsmede het BTW-identificatienummer waaronder de belastingplichtige de intracommunautaire verwerving en de daaropvolgende levering van goederen heeft verricht en het nummer waaronder degene voor wie deze levering bestemd is, voor BTW-doeleinden geïdentificeerd is.

Meer informatie over de EU-verordeningen inzake facturen.

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Expatax helpt met:

Recente berichten