Welke kosten kunnen worden beschouwd als extra territoriale kosten?

De staatssecretaris van Financiën heeft in februari 2004 bekend gemaakt welke kosten als extra territoriale kosten belastingvrij kunnen worden vergoed en welke kosten als normale loonkosten zullen worden behandeld. Als de 30% ruling wordt toegekend en in de loonadministratie wordt opgenomen dan kunnen de extra territoriale kosten niet meer apart worden vergoed, maar de normale loonkosten wel (onder bepaalde voorwaarden).

 • Kosten van levensonderhoud voor de extra/hogere kosten in Nederland: kan belastingvrij worden terugbetaald als extra territoriale kosten
 • Premie voor buitenlandse dienst / buitenlandtoelage / overzeese toelage: wordt belast als gewoon salaris
 • Verhuiskosten/verhuisvergoeding: belastingvrij tot een bepaald niveau volgens de normale regels
 • Huizenjacht / kennismakingsreis: kunnen naargelang de situatie belastingvrij worden vergoed als normale kosten of als extra territoriale kosten
 • Kosten van vergunningen: kosten van verblijfsvergunningen kunnen belastingvrij worden vergoed als extra territoriale kosten, kosten van werkvergunningen kunnen belastingvrij worden vergoed als normale arbeidskosten
 • Opslagkosten: als het meubilair naar Nederland wordt overgebracht, vallen deze kosten onder de normale regels voor de arbeidskosten; zo niet, dan kunnen zij worden vergoed als extra terrotoriale kosten
 • Verliezen (bijvoorbeeld op de verkoop van onroerend goed of auto): worden belast als normaal loon
 • Gratis huisvesting: als een woning in het thuisland wordt aangehouden, kunnen de extra kosten in Nederland worden vergoed als extra territoriale kosten, anders wordt het belast als normaal loon, maar volgens specifieke regels
 • Vergoeding kosten aankoop huis / courtage makelaars: wordt belast als normaal salaris
 • Nutsvoorzieningen: het is mogelijk deze kosten als extra territoriale kosten te behandelen, zie 1
 • Verlof in de plaats van herkomst/reiskosten: reiskosten voor reizen tussen Nederland en het land van herkomst worden behandeld als extra territoriale kosten
 • Kosten van een belastingadviseur: kosten voor de Nederlandse belastingaangifte kunnen als extra territoriale kosten worden vergoed
 • Fiscale gelijkstelling: wordt belast als normaal loon
 • Taalcursussen: kunnen belastingvrij worden terugbetaald als extra territoriale kosten
 • Telefoonkosten: belastingvrij tot een bepaald niveau volgens de normale regels, deel dat ziet op de extra kosten voor gesprekken naar het thuisland kan worden behandeld als extra territoriale kosten
 • Levensmiddelen: belastingvrij tot een bepaald niveau volgens de normale regels

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Expatax helpt met:

Recente berichten