Wat is er veranderd met betrekking tot de 30% regel vanaf 1 januari 2012?

Toelichting:: op januari 2019 zijn nieuwe wijzigingen van toepassing geworden. Hieronder staan de wijzigingen per 1 januari 2012. 

Op 17 november 2011 heeft de Tweede Kamer gestemd over de voorgestelde wijzigingen in de 30% regeling. Zoals vermeld in onze blog (http://expataxbv.blogspot.com) hebben wij onze zorgen geuit over deze wijzigingen. De wijzigingen zijn, mede na druk van onze kant, aangepast.

Wat is er veranderd?

Er wordt een minimumsalaris van € 35.000 per jaar (exclusief de 30%-toelage) ingevoerd (in de oorspronkelijke voorstellen was sprake van een hoger minimumsalaris). Dit betekent dat het vereiste brutosalaris € 50.000 zal bedragen. Deze eis komt in de plaats van de opleidings- en werkervaringstoets. Wetenschappers en onderzoekers werkzaam bij universiteiten en kennisorganisaties worden vrijgesteld van de salariseis. Voor jonge masters onder de 30 jaar is de salariseis € 26.605. Het vereiste salaris wordt elk jaar aangepast op basis van de geldende indexcijfers. U kunt de actuele salariseisen vinden op https://expatax.nl/30-percent-ruling.

Inkomende werknemers moeten buiten Nederland hebben verbleven in een periode van 25 jaar voor aankomst in Nederland. Dit was 10 jaar.

Inkomende werknemers moeten meer dan 150 km van de Nederlandse grens gedurende ten minste 16 maanden van de 24 maanden voorafgaand aan de datum van aanvang van de werkzaamheden in Nederland.

Om deze aanpassing financieel te kunnen dragen wordt de maximale looptijd van de 30% ruling teruggebracht van 10 naar 8 jaar. Deze aanpassing heeft alleen betrekking op aanvragen die na 1 januari 2012 zijn ingediend.

Edit: vanaf 1 januari 2019 wordt de maximale looptijd van de 30% ruling verder verkort tot 5 jaar.

Er zijn aanvullende opmerkingen gemaakt:

De tekst van de uitspraak is zo aangepast dat bij verandering van werkgever het relevant is dat een arbeidsovereenkomst wordt getekend binnen 3 maanden nadat de werknemer de vorige werkgever heeft verlaten. Vóór 2012 stond in het arrest dat de werkzaamheden binnen 3 maanden moesten worden aangevangen. De Hoge Raad heeft in het verleden al eens geoordeeld dat de gedachte achter het arrest is dat binnen 3 maanden een nieuwe baan moet worden gevonden, ook al beginnen de werkzaamheden later dan 3 maanden. Met deze aanpassing zal de tekst dus meer in overeenstemming zijn met deze uitspraak van de Hoge Raad.

De ruling moet stoppen op het moment dat de werkzaamheden eindigen. Vóór 2011 was de regeling ook van toepassing op bijvoorbeeld opties die binnen de maximale looptijd van 10 jaar worden uitgekeerd, maar op een moment dat de werknemer de onderneming al heeft verlaten. De Hoge Raad heeft in 2011 bevestigd dat in deze situatie het 30%-arrest ook van toepassing was op de betalingen in verband met de opties. We moeten afwachten wat de Hoge Raad onder de nieuwe regels zal beslissen.

Tot 1 januari 2012 was de ruling gegarandeerd voor de eerste 5 jaar van de arbeidsovereenkomst. Dit is niet langer van toepassing onder de nieuwe regels. Momenteel wordt de ruling beëindigd vanaf het moment dat niet meer aan de voorwaarden wordt voldaan (zie ook hieronder opmerkingen voor bestaande situaties).

Overgangsregeling

Zoals vermeld in eerdere blogs zullen de wijzigingen niet onmiddellijk gevolgen hebben voor de huidige rulings. De zekerheid van de eerste 5 jaar blijft van toepassing voor rulings die zijn toegekend met een ingangsdatum vóór 1 januari 2012. Dus als een werknemer op 1 januari 2012 de ruling al langer dan 5 jaar heeft valt hij onder de oude regels zolang hij niet van werkgever verandert. Eindigt de periode na 1 januari 2012 dan wordt de salariseis van toepassing en ook de afstandseis. De gewijzigde eis met betrekking tot de periode van eerder verblijf heeft alleen gevolgen voor nieuwe aanvragen.

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Expatax helpt met:

Recente berichten