Wat zijn de gevolgen voor mijn salaris van de 30% belastingregeling?

Vraag:

Ik ga naar Nederland verhuizen en mijn werkgever denkt dat ik daarvoor in aanmerking kom. Betekent deze uitspraak dat ik effectief belastingvrij zal zijn over een inkomen van zeg € 85.000 per jaar, of wordt 30% als een aftrekpost beschouwd en betaal ik belasting over het saldo? Zo ja, wat is dan het toegepaste tarief?

Antwoord:

Als de 30%-regeling aan u wordt toegekend, kan uw werkgever 30% van het overeengekomen salaris als belastingvrije som uitbetalen. De resterende 70% wordt belast op basis van de standaardbelastingtarieven. Hierdoor kan je netto salaris ruwweg 15% hoger zijn.

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Expatax helpt met:

Recente berichten