Wat zijn de basisvereisten voor administratie?

U bent wettelijk verplicht om alles wat financiële gevolgen heeft voor uw onderneming in een systematische administratie vast te leggen. Ook voor uzelf is het belangrijk om een goede financiële administratie bij te houden. Het geeft u een schat aan bedrijfsinformatie en inzicht in hoe uw bedrijf ervoor staat.

Bewaar uw administratie gedurende zeven jaar

Boeken en bescheiden die van belang zijn voor de vennootschapsbelasting, de omzetbelasting en de inkomstenbelasting moeten zeven jaar worden bewaard, zoals is vastgelegd in het Burgerlijk Wetboek (Algemene Wet inzake Rijksbelastingen).

Wat te houden?

Welke documenten zijn belangrijk voor uw bedrijfsadministratie? Alle informatie die u op papier of elektronisch vastlegt, zoals:

 • kasboek administratie en ontvangsten;
 • verkoop- en aankoopboek;
 • ontvangen facturen en kopieën van verzonden facturen;
 • bankafschriften;
 • contracten, overeenkomsten en andere soortgelijke documenten;
 • software en databases.

BTW of BTW (omzetbelasting)

Uw administratie moet aantonen hoeveel omzetbelasting die u aan de belastingdienst moet betalen. U moet een register bijhouden van:

 • facturen die u uitgeeft;
 • facturen die u moet betalen;
 • kosten;
 • inkomen;
 • particulier gebruik van goederen en diensten.

Facturen

Uw facturen moeten opeenvolgend en in een reeks worden genummerd. Op de facturen moet worden vermeld:

 • factuurdatum en -nummer;
 • naam en adres van de leverancier of afnemer (en het identificatienummer voor de omzetbelasting wanneer handel wordt gedreven met een ander EU-land);
 • beschrijving van de geleverde goederen of de verleende dienst;
 • prijzen exclusief omzetbelasting;
 • de bedragen van de omzetbelasting, uitgesplitst in tarieven van de omzetbelasting.

EU-voorschriften inzake facturen

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Expatax helpt met:

Recente berichten