De 183 dagen regel in belastingverdragen voor werknemers die in Nederland werken

De 183 dagen regel

Standaardregel in belastingverdragen is dat een buitenlandse werknemer in Nederland belasting betaalt over zijn loon als de feitelijke arbeid in Nederland wordt verricht. Dit is anders als de zogenaamde 183 dagen regel van toepassing is. Deze regel houdt in dat de werknemer in zijn thuisland wordt belast als aan de volgende voorwaarden is voldaan:

  1. het verblijf in Nederland niet langer duurt dan 183 dagen (in een kalenderjaar of een periode van 12 maanden, dit verschilt per belastingverdrag) en
  2. het loon gedurende die periode niet door of namens een Nederlandse werkgever wordt betaald en
  3. de arbeidskosten worden gedurende de opdracht niet gedragen door een Nederlandse vaste inrichting van de buitenlandse werkgever.

De term werkgever

Er kan worden gediscussieerd over het begrip werkgever zoals vermeld onder 2. Nederland heeft bij de interpretatie van het begrip werkgever voor de 183-dagenregel gekozen voor de benadering van de economische werkgever in plaats van de benadering van de formele werkgever.

Volgens de Nederlandse Hoge Raad is de (economische) werkgever de onderneming die:

  • de bevoegdheid heeft om de cessionaris of
  • draagt het risico en de kosten van de verrichte werkzaamheden, met inbegrip van een specifieke en individueel herleidbare doorrekening van de arbeidskosten.

Dus als de werknemer werkt volgens de instructies van de Nederlandse opdrachtgever of de Nederlandse opdrachtgever draagt alle risico's en kosten dan wordt de Nederlandse opdrachtgever gezien als de economische werkgever en zal de werknemer dus vanaf dag 1 belastbaar zijn in Nederland. Dit betekent dat er een loonadministratie zal moeten worden opgezet en dat de formele buitenlandse werkgever bij de Nederlandse belastingdienst zal moeten worden aangemeld voor de loonbelasting. 

Expatax kan de registratie regelen en de loonadministratie voor zijn rekening nemen.

Kort verblijf in Nederland

Er is in beginsel geen drempel/minimumaantal dagen dat de werknemer vrijstelt van de verplichting om in Nederland belasting in te dienen en te betalen. Een uitzondering wordt gemaakt voor werknemers van buitenlandse bedrijven die binnen een internationaal concern naar Nederland worden uitgezonden in het kader van een uitwisselingsprogramma, voor loopbaanontwikkeling, of op grond van specifieke deskundigheid. Zij zijn vrijgesteld van Nederlandse inkomstenbelasting over hun arbeidsinkomen als zij in een periode van 12 maanden niet langer dan 60 dagen in Nederland werken. De vrijstelling geldt niet als Nederland het heffingsrecht heeft op grond van het belastingverdrag.

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Expatax helpt met:

Recente berichten